ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 30  Sayı: 3  Yıl: 2018
 
Ağrı: 30 (2)
Cilt: 30  Sayı: 2 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
1.
Cerrahi hastalar için gözden geçirilmiş Amerikan Ağrı Derneği hasta sonuçları anketi'nin Türkçe versiyonu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Cross-cultural adaptation, validity, and reliability of the Turkish version of revised American Pain Society patient outcome questionnaire for surgical patients
Sevilay Erden, Mevlüde Karadağ, Sevil Güler Demir, Semra Atasayar, Burcu Opak Yücel, Nevra Kalkan, Zuhal Erdoğan, Ali Ay
PMID: 29738065  doi: 10.5505/agri.2018.21548  Sayfalar 39 - 50

2.
Laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarında ultrasonografi eşliğinde uygulanan transversus abdominis plan bloğu ile lokal anestezik infiltrasyonu yöntemlerinin karşılaştırılması
A comparison of transversus abdominis plane block guided with ultrasonography and local anesthetic infiltration in laparoscopic cholecystectomy operations
Burhan Dost, Gülbin Yalçın Sezen, Abdulkadir İskender, Onur Özlü
PMID: 29738057  doi: 10.5505/agri.2018.45822  Sayfalar 51 - 57

3.
Santral blok sonrası geçici nörolojik semptomlar
Transient neurological symptoms after spinal anesthesia
Zübeyde Ateş Çetin, Nurten Kayacan, Bilge Karslı
PMID: 29738058  doi: 10.5505/agri.2018.76148  Sayfalar 58 - 70

KLINIK KAVRAMLAR VE YORUMLAR
4.
Postoperatif ağrı tedavisine nonfarmakolojik uygulamalar sistematik derleme: 2000-2015 doktora tez sonuçları Türkiye
Treatment of postoperative pain and non-pharmacologic practices in nursing systematic review: Results of Turkish doctoral dissertation in 2000–2015
Fatma Ay
PMID: 29738059  doi: 10.5505/agri.2018.28247  Sayfalar 71 - 83

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
5.
Hastaların ağrı inançları ve ağrıyı yönetmede kullandıkları ilaç dışı yöntemler
Pain beliefs of patients and the nonpharmacological methods they use to manage the pain
Ayşegül Öztürk Birge, Mukadder Mollaoğlu
PMID: 29738060  doi: 10.5505/agri.2018.22590  Sayfalar 84 - 92

OLGU SUNUMU
6.
Nörofibromatozis tip 1 tanılı hastada anestezi yöntemi olarak ultrason eşliğinde supraklavikuler brakial pleksus blok uygulaması: Olgu sunumu
Use of ultrasound-guided supraclavicular brachial plexus block as an anesthesia technique in a patient with neurofibromatosis type 1: A case report
Emine Aysu Şalvız, Emre Sertaç Bingül, Meltem Savran Karadeniz, Ömer Berköz, Erman Ak, Kamil Mehmet Tuğrul
PMID: 29738061  doi: 10.5505/agri.2016.36744  Sayfalar 93 - 96

7.
Pediatrik hipospadias cerrahisinde ultrason rehberliğinde penil blok uygulaması
Ultrasound-guided penile nerve block for pediatric hypospadias surgery
Neşe Türkyılmaz, Yavuz Gürkan, Sevim Cesur, Alparslan Kuş, Mine Solak
PMID: 29738062  doi: 10.5505/agri.2016.70446  Sayfalar 97 - 98

8.
Nadir görülen bir önkol ağrısı nedeni: Posterior interosseöz sinir Schwannomu
A rare cause of forearm pain: Schwannoma of the posterior interosseous nerve
Rana Terlemez, Deniz Palamar, Beril Doğu, Figen Yılmaz, Banu Kuran
PMID: 29738063  doi: 10.5505/agri.2016.04127  Sayfalar 99 - 101

EDITÖRE MEKTUP
9.
Letter to the editor: Ultrasound-guided posterior femoral cutaneous nerve block
Tzu Chun Wang, Cho Chi Yang
PMID: 29738064  doi: 10.5505/agri.2018.75688  Sayfalar 102 - 103
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KITAP TANITIMI
10.
Kitap Tanıtımı
Book Review
Aynur Özge
Sayfa 104
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2018 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.