ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 2  Yıl: 2019
 
Ağrı Dergisi | The Turkish Society of Algology Ağrı: 31 (2)
Cilt: 31  Sayı: 2 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
1.
Rejyonel anestezide hastaların memnuniyeti ve duygu durumu ile ilgili faktörlerin değerlendirilmesi
Evaluation of factors associated with patient satisfaction and mood-state in regional anesthesia
Vildan Tosuner Akpinar, Lale Koroglu, Hande Gurbuz Aytuluk
PMID: 30995331  doi: 10.5505/agri.2018.71363  Sayfalar 57 - 62

2.
Diz osteoartritinde PRP’nin kronik ağrı üzerine kısa dönem etkinliği
The short-term effect of PRP on chronic pain in knee osteoarthritis
Hamza Sucuoğlu, Seyfettin Üstünsoy
PMID: 30995322  doi: 10.14744/agri.2019.81489  Sayfalar 63 - 69

3.
Hemşirelik öğrencilerinin ağrı yönetimi ile ilgili bilgi ve tutumları
Knowledge and attitudes of nursing students about pain management
Emine Karaman, Birgul Vural Doğru, Yasemin Yıldırım
PMID: 30995323  doi: 10.5505/agri.2018.10437  Sayfalar 70 - 78

4.
Ultrasonografi eşliğinde brakial pleksus bloğunda nörostimülasyonun kullanılması: Başarıyı arttırıyor mu?
The use of neurostimulation with ultrasound-guided brachial plexus block: Does it increase success?
İlkay Bayar, Ceyda Demir, Tayfun Süğür, Bilge Karslı, Kerem İnanoğlu
PMID: 30995328  doi: 10.5505/agri.2018.44827  Sayfalar 79 - 85

5.
Yoğun bakım ünitesinde magnezyum'u kritik hastalar için sedasyon amaçlı kullanabilir miyiz? Diğer sedatifler kadar etkili mi?
Can we use magnesium for sedation in the intensive care unit for critically ill patients: Is it as effective as other sedatives?
Dilek Altun, Gulay Eren, Halil Cetingok, Gülsüm Oya Hergünsel, Zafer Çukurova
PMID: 30995329  doi: 10.14744/agri.2019.59244  Sayfalar 86 - 92

6.
Bel ağrılı hastalarda transforaminal anterior epidural steroid enjeksiyonunun etkinliğinin ve girişimsel tedavinin yaşam kalitesine etkisinin retrospektif araştırılması
A retrospective investigation of the efficiency of transforaminal anterior epidural steroid injections in patients with low back pain and the effects of interventional pain therapy on quality of life
Bilge Banu Taşdemir, Osman Nuri Aydın
PMID: 30995324  doi: 10.5505/agri.2018.20438  Sayfalar 93 - 100

OLGU SUNUMU
7.
Popliteal blok sonrası hematom oluşumu
Hematoma of thight as popliteal block complication
Cennet Tor Kılıç, Yavuz Gürkan
PMID: 30995327  doi: 10.5505/agri.2017.35693  Sayfalar 101 - 103

8.
Transforaminal epidural steroid enjeksiyonu ve infranöral yaklaşım
Transforaminal epidural steroid injection and infraneural approach
Tulin Arici, Mustafa Kurçaloğlu, Can Eyıgor, Meltem Uyar
PMID: 30995325  doi: 10.5505/agri.2017.26097  Sayfalar 104 - 106

9.
Rotator cuff kalsifik tendinitinin plateletten zengin plazma enjeksiyonu ile tedavisi: Olgu sunumu
Treatment of calcific tendinitis of the rotator cuff with platelet-rich plasma injection: A case report
Gülşah Gula, Ayşegül Ketenci
PMID: 30995330  doi: 10.5505/agri.2017.60343  Sayfalar 107 - 110

EDITÖRE MEKTUP
10.
Şaşılık ameliyatı geçiren hastalarda postoperatif bulantı ve kusmayı azaltmak için asetaminofen
Acetaminophen to reduce postoperative nausea and vomiting in patients undergoing strabismus surgery
Lucas J Castro Alves, Mark C Kendall
PMID: 30995326  doi: 10.5505/agri.2018.31644  Sayfa 111
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
Hızlı Arama 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.