ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 2  Yıl: 2019
 
Nadir görülen bir önkol ağrısı nedeni: Posterior interosseöz sinir Schwannomu [Ağrı]
Ağrı. 2018; 30(2): 99-101 | DOI: 10.5505/agri.2016.04127  

Nadir görülen bir önkol ağrısı nedeni: Posterior interosseöz sinir Schwannomu

Rana Terlemez1, Deniz Palamar2, Beril Doğu1, Figen Yılmaz1, Banu Kuran1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Schwannomlar ‘nörilemma’ olarak da adlandırılan schwann hücrelerinden kaynaklanan periferik sinirlerin en sık görülen benign tümörüdür. Sıklıkla baş ve boyun bölgesinden kaynaklanan soliter lezyonlardır. Tanı esasında ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme ve histopatolojik incelemelere dayanır. Kapsüllü olduğundan dolayı cerrahi eksizyon sonrasında nüks ihtimali düşüktür ve iyi bir prognoza sahiptir. Bu yazıda, ilk bakışta ganglion kistini taklit eden bir schwannom olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Ganglion kisti, önkol ağrısı; schwannom.


A rare cause of forearm pain: Schwannoma of the posterior interosseous nerve

Rana Terlemez1, Deniz Palamar2, Beril Doğu1, Figen Yılmaz1, Banu Kuran1
1Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Istanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

A schwannoma, also known as a neurilemoma, is composed of Schwann cells, and is the most common benign tumor of the peripheral nerves. It commonly appears as a solitary lesion in the head and neck region. The diagnosis is based on ultrasonography, magnetic resonance imaging, and histopathological examination. This encapsulated tumor has a good prognosis with a low recurrence rate after surgical removal. This case report is a description of a forearm schwannoma that initially appeared to be a ganglion cyst.

Keywords: Ganglion cyst, forearm pain; schwannoma.


Rana Terlemez, Deniz Palamar, Beril Doğu, Figen Yılmaz, Banu Kuran. A rare cause of forearm pain: Schwannoma of the posterior interosseous nerve. Ağrı. 2018; 30(2): 99-101

Sorumlu Yazar: Rana Terlemez, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.