ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 2  Yıl: 2019
 
Nörofibromatozis tip 1 tanılı hastada anestezi yöntemi olarak ultrason eşliğinde supraklavikuler brakial pleksus blok uygulaması: Olgu sunumu [Ağrı]
Ağrı. 2018; 30(2): 93-96 | DOI: 10.5505/agri.2016.36744  

Nörofibromatozis tip 1 tanılı hastada anestezi yöntemi olarak ultrason eşliğinde supraklavikuler brakial pleksus blok uygulaması: Olgu sunumu

Emine Aysu Şalvız1, Emre Sertaç Bingül1, Meltem Savran Karadeniz1, Ömer Berköz2, Erman Ak2, Kamil Mehmet Tuğrul1
1Istanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Istanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi ve Rekonstrüksiyon Anabilim Dalı, El Cerrahsi Bilim Dalı, İstanbul

Nörofibromatozis tip 1 kütanöz ve/veya pleksiform nörofibromlarla ve hiperpigmente ‘café-au-lait’ lekeleriyle karakterize otozomal dominant bir hastalıktır. Endokrin ve visseral organları tutmakta, ve potansiyel havayolu problemleri (ventilasyon/entübasyon), anormal spinal anatomi ve periferik nörofibromlar gibi çok sayıda zorlukla ilişkili olabilmektedir. Bu sebeplerle komplikasyonlardan kaçınmak, morbidite ve mortaliteyi düşürmek için anestezi yönteminin seçimi daha da önem kazanmaktadır. Biz, bu olgu sunumu ile kol ve önkol cerrahisi geçirecek olan nörofibromatozis tip 1 tanılı hastada ultrason kullanımının ve başarılı supraklavikuler brakial pleksus blok uygulamasının yararlılığını ifade etmeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Nörofibromatozis tip I, supraklavikuler brakial pleksus blok; ultrason.


Use of ultrasound-guided supraclavicular brachial plexus block as an anesthesia technique in a patient with neurofibromatosis type 1: A case report

Emine Aysu Şalvız1, Emre Sertaç Bingül1, Meltem Savran Karadeniz1, Ömer Berköz2, Erman Ak2, Kamil Mehmet Tuğrul1
1Department of Anaesthesiology, İstanbul University Istanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Division of Hand, İstanbul University Istanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Neurofibromatosis type 1 is an autosomal dominant condition characterized by cutaneous and/or plexiform neurofibromas and hyperpigmented café-au-lait spots. It affects multiple endocrine and visceral organs and can be associated with several difficulties such as potential airway (ventilation/intubation) problems, abnormal spinal anatomy, and peripheral neurofibromas. Therefore, anesthesia technique selection becomes more of an issue in terms of avoiding complications and decreasing morbidity and mortality. In the present case, we describe the use of ultrasound and the successful performance of supraclavicular brachial plexus block for surgery on the arm and forearm in a patient with neurofibromatosis type 1.

Keywords: Neurofibromatosis type I, supraclavicular brachial plexus block; ultrasound.


Emine Aysu Şalvız, Emre Sertaç Bingül, Meltem Savran Karadeniz, Ömer Berköz, Erman Ak, Kamil Mehmet Tuğrul. Use of ultrasound-guided supraclavicular brachial plexus block as an anesthesia technique in a patient with neurofibromatosis type 1: A case report. Ağrı. 2018; 30(2): 93-96

Sorumlu Yazar: Emine Aysu Şalvız, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.