ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 29  Sayı: 1  Yıl: 2017
 
Ağrı: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Başağrısız idiopatik intrakranial hipertansiyon: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Idiopathic intracranial hypertension without headache: A case report and literature review
Yasemin Eren, Naciye Kabataş, Neşe Güngör Yavaşoğlu, Selim Selçuk Çomoğlu
doi: 10.5505/agri.2017.70370   (35 kere görüntülendi)

2.
Intravenous fentanyl as a treatment of intraoperative hiccups- a case report
Anbarasan Ardhanari
doi: 10.5505/agri.2017.33603   (35 kere görüntülendi)

3.
Uyanık thorakal epidural anestezi altında laparotomik gastrostomi: Başarılı bir deneyim
Laparotomic gastrostomy under aweake thoracic epidural anaesthesia: a prospering experience
Ömer Karaca, Hüseyin Ulaş Pınar, Enes Duman, Rafi Doğan
doi: 10.5505/agri.2017.49091   (31 kere görüntülendi)

4.
Anestezinin nadir komplikasyonu: Tek taraflı spinal myoklonus
An unusual complication of anesthesia: Unilateral spinal myoclonus
Bahadır Kösem, Hatice Kılınç
doi: 10.5505/agri.2016.92053   (129 kere görüntülendi)

5.
Seksüel aktivite ile ilişkili primer başağrısı: Olgu sunumu
Primary headache associated with sexual activity: A case report
Tuba Özcan, Esra Yancar Demir, Murat Doğan İşcanlı
doi: 10.5505/agri.2015.24654   (106 kere görüntülendi)

6.
Antihistaminik kullanımı ile tetiklenen tekrarlayıcı baş ağrısı ve reversible serebral vazokonstriksiyon sendromu
Reversible cerebral vasoconstriction syndrome and recurrent headache triggered by antihistamine use
Sibel Güler, Ufuk Utku, Canan Çelebi
doi: 10.5505/agri.2015.14632   (69 kere görüntülendi)

7.
Aksillo-aksiller bypass cerrahisindeki başarılı anestezi yönetimi
Successful anesthetic management in axillo-axillary bypass surgery
Dilek Altun, Özlem Çınar, Emre Özker, Ayda Türköz
doi: 10.5505/agri.2015.94840   (76 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
8.
Sonoanatomic variation of the vasculature at infraclavicular region
Sonoanatomic variation of the vasculature at infraclavicular region
Onur Balaban, İlker İtal, Ekrem Aydın, Mehmet Korkmaz, Tayfun Aydın
doi: 10.5505/agri.2016.27880   (94 kere görüntülendi)

9.
Üst ekstremite bloklarında dikkat edilmesi gereken anatomik varyasyon: çift axiller ven
The anatomical variation to be considered in upper extremity blocks: double axillary vein
Ali İhsan Uysal, Eylem Tarakçı, Başak Altıparmak, Semra Demirbilek, Metin Özcan
doi: 10.5505/agri.2016.19870   (69 kere görüntülendi)

10.
Epidural anestezi altında total spinal blok mu, bupivacaine toxicitesi mi veya başka bir şey mi ?
Total spinal block, bupivacaine toxicity or else under epidural anaesthesia?
Ömer Karaca, Hüseyin Ulaş Pınar, Rafi Doğan
doi: 10.5505/agri.2016.05924   (105 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Kronik gerilim tipi baş ağrısında kognitif davranışçı terapi olgu sunumu
Cognitive behavioral therapy for tension-type headache: Case report
İsmail Barış Salman, Hanife Özlem Sertel-berk
doi: 10.5505/agri.2016.35582   (97 kere görüntülendi)

12.
Migren tetikleyicisi olarak kontakt lensler
Contact lenses as a migraine trigger
Özgür Bülent Timuçin, Mehmet Fatih Karadağ
doi: 10.5505/agri.2016.71473   (85 kere görüntülendi)

13.
Ozon tedavisi sonrası şiddetli baş ağrısı: pnömosefali
Severe headache following ozone therapy: pneumocephalus
Hüseyin Toman, Uğur Özdemir, Hasan Ali Kiraz, Nurettin Lüleci
doi: 10.5505/agri.2016.36024   (105 kere görüntülendi)

14.
Vertebrobaziler arter dolikoektazisi ve ağrı; ko-insidans mı, nedensellik mi?
Vertebrobasilar artery dolichoectesia and pain; coincidence or etiology?
Murat Alemdar
doi: 10.5505/agri.2016.29200   (94 kere görüntülendi)

15.
Ankilozan spondilit polimiyaljia romatika birlikteliği: Olgu sunumu
A case of polymyalgia rheumatica and ankylosing spondylitis coexistence
Ali Aydeniz, Mazlum Serdar Akaltun, Ali Gür, Savaş Gürsoy
doi: 10.5505/agri.2016.69672   (72 kere görüntülendi)

16.
Nadir görülen bir önkol ağrısı nedeni: Posterior interosseöz sinir Schwannomu
A rare cause of forearm pain: Schwannoma of the posterior interosseoz nerve
Rana Terlemez, Deniz Palamar, Beril Doğu, Figen Yılmaz, Banu Kuran
doi: 10.5505/agri.2016.04127   (71 kere görüntülendi)

17.
Gebelikte konjunktival injeksiyon ve göz yaşarması ile birlikte kısa–süreli unilateral nevraljifrm başağrısı ataklarında (SUNCT) periferal sinir blokajı tedavisi
Peripheral nerve blocks in the treatment of short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing (SUNCT) during pregnancy
Osman Özgür Yalın, Derya Uludüz, Aynur Özge
doi: 10.5505/agri.2016.25991   (66 kere görüntülendi)

18.
Spinal kord stimülatörü takılan hastada gelişen pulmoner emboli
Pulmonary embolism occurring in patient who was treated with spinal cord stimulation
Tülin Arıcı, Mustafa Kurçaloğlu, Meltem Uyar, Can Eyigör
doi: 10.5505/agri.2016.56933   (53 kere görüntülendi)

19.
Pediatrik hipospadias cerrahisinde ultrason rehberliğinde penil blok uygulaması
Ultrasound guided penil nerve block for pediatric hypospadias surgery
Neşe Türkyılmaz, Yavuz Gürkan, Sevim Cesur, Alparslan Kuş, Mine Solak
doi: 10.5505/agri.2016.70446   (53 kere görüntülendi)

20.
Nörofibromatozis Tip 1 Tanılı Hastada Anestezi Yöntemi Olarak Ultrason Eşliğinde Supraklavikuler Brakial Pleksus Blok Uygulaması: Olgu Sunumu
Use of ultrasound-guided supraclavicular brachial plexus block as an anaesthetic technique in a patient with neurofibromatosis type 1: a case report
Emine Aysu Şalvız, Emre Sertaç Bingül, Meltem Savran Karadeniz, Ömer Berköz, Erman Ak, Kamil Mehmet Tuğrul
doi: 10.5505/agri.2016.36744   (63 kere görüntülendi)

21.
Ne oldu? Açıklanamaz bir olgu: İstenmeyen subdural blok
What happened? An inexplicable case: accidental subdural block
Ömer Karaca, Ali Ahiskalioglu, Mehmet Aksoy, Rafi Dogan, Elif Oral Ahiskalioglu
doi: 10.5505/agri.2016.68736   (79 kere görüntülendi)

22.
Analjeziklere dirençli kronik baş ağrısının nadir bir nedeni: İzole sfenoid sinüs aspergilloması
A rare cause of analgesic-resistant chronic headache: isolated aspergilloma of the sphenoid sinus
Emre Günbey, Kerim Aslan, Hediye Pınar Günbey, Rıfat Karlı, Şemsettin Kardaş
doi: 10.5505/agri.2015.87049   (76 kere görüntülendi) 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2017 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.