ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 30  Sayı: 3  Yıl: 2018
 
Ağrı: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Kronik Bel Ağrılı Hastada Nadir Görülen Bir Komplikasyon; Epidural Steroid Enjeksiyonunu Takiben Gelişen Akut Rhabdomiyoliz:
Acute Rhabdomyolysis Following Epidural Steroid İnjection: An unusual Complication in a Low Back Pain Patient
Damla Yürük, Ahmet Yılmaz, Güngör Enver Özgencil, İbrahim Aşık
doi: 10.5505/agri.2017.54366  

2.
Nöropatik Ağrı İiçin Ek Tedavi Uygulaması: Hipertrofik Skar Dokusuna Diklofenak Sodyum ve Lidokain ile İnfiltrasyon Bloğu
An Add-on Therapy For Neuropathic Pain: Infiltration Block With Diclofenac Sodium And Lidocaine Through The Hypertrophic Scar Tissue
H Evren Eker, Oya Yalcin Cok, Nesrin Bozdogan Ozyılkan, Anis Aribogan
doi: 10.5505/agri.2017.03780  

3.
Popliteal blok sonrası hematom oluşumu
Hematoma of thight as popliteal block complication
Cennet Tor Kılıç, Yavuz Gürkan
doi: 10.5505/agri.2017.35693  

4.
Eşzamanlı kolesistektomi ve sağ nefrektomi operasyonu uygulanan olguda Quadratus Lumborum Bloğu
Quadratus Lumborum Block for both cholecystectomy and right sided nephrectomy
Yavuz Gürkan, Hadi Ufuk Yörükoğlu, Halim Ulugöl, Alparslan Kuş
doi: 10.5505/agri.2017.24392  

5.
Transforaminal epidural steroid enjeksiyonu ve infranöral yaklaşım
Transforaminal epidural steroid injection and infraneural approach
Tülin Arıcı, Mustafa Kurçaloğlu, Can Eyigör, Meltem Uyar
doi: 10.5505/agri.2017.26097  

6.
Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Geçici Tek taraflı Ani İşitme Kaybı
Transient Unilateral Sudden Hearing Loss After Spinal Anesthesia
Sezen Kumaş Solak, Tahir Tulga
doi: 10.5505/agri.2017.17136  

7.
Rotator cuff kalsifik tendinitinin plateletten zengin plazma enjeksiyonu ile tedavisi: Olgu sunumu
Treatment of calcific tendinitis of the rotator cuff with platelet-rich plasma injection: A case report
Gülşah Gula, Ayşegül Ketenci
doi: 10.5505/agri.2017.60343  

8.
Çocuk olguda postoperatif analjezi için uygulanan ultrason rehberliğinde quadratus lumborum bloğu
Ultrasound-guided quadratus lumborum block for postoperative analgesia in a pediatric patient
Gözen Öksüz, Yavuz Gürkan, Aykut Urfalıoğlu, Mahmut Arslan
doi: 10.5505/agri.2017.05935  

9.
Duloksetin Tedavisine Bağlı Beklenmedik Bir Hareket Bozukluğu Olgusu (Tardif Diskinezi)
A Probable Case Of Movement Disorder (Tardive Dyskinesia) Due To Duloxetine Treatment
Resul Yılmaz, Damlanur Üstün, Sema Tuncer Uzun, Ruhiye Reisli, Şeyda Türk
doi: 10.5505/agri.2018.60134  

10.
Pregabaline Bağlı Gelişen Geçici İşitme Kaybı, Beklenmedik Bir Olgu
A Probable Case Of Pregabalin-Related Reversible Hearing Loss
Resul Yılmaz, Şeyda Türk, Ruhiye Reisli, Sema Tuncer Uzun
doi: 10.5505/agri.2018.48753  

11.
Baş ağrısında nadir bir neden: rinolit
A rare cause of headache: rhinolit
Süha Ertuğrul, Serdar Ensari
doi: 10.5505/agri.2017.03880  

12.
Atipik Nedenli Nöropatik Ağrı; Oral Antikoagülan Tedavi Altında Spontan Epidural Kanama
An Atypical Neuropathic Pain; Spontaneous Epidural Hemorrhage Under Oral Anticoagulant Therapy
Melis Tosun, Emre Sertaç Bingül, Volkan Demirdöğen, Gül Köknel Talu
doi: 10.5505/agri.2017.57614  

13.
Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripside Ultrasound Eşliğinde Uygulanan Quadratus Lumborum Bloğunun Analjezik Etkinliği
Analgesic Efficacy of Ultrasound Guided Quadratus Lumborum Block During Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy
Ahmet Murat Yayik, Ali Ahiskalioglu, Ozlem Dilara Erguney, Elif Oral Ahiskalioglu, Haci Ahmet Alici, Saban Oguz Demirdogen, Senol Adanur
doi: 10.5505/agri.2017.54036  

14.
Bel Ağrısı ile Başvuran Dermatomiyozit Olgusu
Dermatomyositis Presenting With Low Back Pain
Hüseyin Elik, Damla Demir, Rana Terlemez, Figen Yilmaz, Zehra Duman, İlknur Kıvanç Altunay, Banu Kuran
doi: 10.5505/agri.2018.45578  

15.
Omuz Ağrısı Olan Hastanın Yüzünü de Muayene Ediyormuyuz?
Do We İnspecting The Patient Face Who Has Shoulder Pain?
Yüksel Erkin, Zeynep Issı
doi: 10.5505/agri.2018.14892  

16.
Trigeminal nevralji ve küme başağrısını taklit eden İnternal Karotid Arter diseksiyonu
İnternal Carotid Artery dissection which mimicry trigeminal neuralgia and cluster headache
Zeynep Issı, Yüksel Erkin, Vesile Öztürk
doi: 10.5505/agri.2017.76094  

17.
Konjenital hipotonisi olan çocuk hastada orşiyopeksi ameliyatı için remifentanile dayalı anestezi yönetimi
Remifentanil Based Anesthetic Management for Orchiopexy Operation in Pediatric Patient with Congenital Hypotonia
Esra Çalışkan, Mesut Şener, Meltem Kipri, Anış Arıboğan
doi: 10.5505/agri.2018.98159  

18.
Kulak cerrahisinde yüzeyel servikal pleksus bloğu: olgu sunumu
Superficial cervical plexus block in ear surgery: a case report
Neşe Türkyılmaz, Can Aksu, Yavuz Gürkan
doi: 10.5505/agri.2018.45762  

19.
Erişkin Hemofili Hastasında Ultrason Rehberliğinde Penil Blok İle Cerrahi Anestezi
Surgical Anesthesia with Ultrasound Guided Penile Nerve Block for Adult Hemophilia Patient
Sevim Cesur, Yavuz Gürkan, Neşe Türkyılmaz, Alparslan Kuş, Can Aksu
doi: 10.5505/agri.2018.27676  

20.
Koroner Bypass Sonrası Oluşan Kalıcı Ağrı ve Brakial Pleksus Hasarı Olgu Sunumu ve Literatür Gözden Geçirme
Permanent Pain and Brachial Plexus Injury After Coronary Bypass Grafting Case Rreport and Reviwing The Literatüre
Ferda İlgen Uslu, Nazan Şimşek Erdem
doi: 10.5505/agri.2017.60362  

OLGU SUNUMU
21.
Ankilozan Spondilitli Olguda Floroskopi Eşliğinde Transforaminal Epidural Kateter
Fluoroscopically Guided Transforaminal Epidural Catheterization of Ankylosing Spondylitis
Sema Şanal Baş, Sacit Mehmet Güleç
doi: 10.5505/agri.2018.37980  

22.
Şiddetli Başağrısına Neden Olan Frontal Reses Osteomu
Frontal recess osteoma causing severe headache
Ceyhun Aksakal
doi: 10.5505/agri.2018.68552  

23.
Önkolda malign melanom nedeniyle opere edilen yüksek riskli bir hastada supraklavikular, interkostobrakiyal ve lateral femoral kutanöz blok uygulamamız
Our performance of supraclavicular, intercostobrachial and lateral femoral cutaneous block in a patient with high risk undergoing malign melanoma surgery on the forearm
Serdar Yeşiltaş, Hayrettin Daşkaya, Kazım Karaaslan, Ayda Türköz
doi: 10.5505/agri.2018.56767  

24.
Rejyonel anestezide nadir görülen unutulması durumunda yüksek risk taşıyan bir refleks: Bezold-Jarisch Refleksi.
Rare reflex in regional anesthesia which have a high-risk in case of forgotten: Bezold-Jarisch Reflex
Fethi Akyol, Orhan Binici, Özgür Özmen, Evren Büyükfırat, Kenan Erol, Mahmut Alp Karahan
doi: 10.5505/agri.2018.62687  

25.
Tolosa- Hunt Sendromu;Kliniği, Kranyal MR Özellikleri ve Tedavisi
Tolosa- Hunt Syndrome; Clinical and Brain MRI Features and Treatment
Asuman Ali, Ramazan Yalçın
doi: 10.5505/agri.2018.65477  

26.
Fahr hastalığıyla izlenen ve nöropatik ağrısı olan bir olguda tanısı geciken servikal myelomalezi
Late diagnosed cervical myelomalesia in a case of Fahr disease experiencing a neuropathic pain
Murat Alemdar
doi: 10.5505/agri.2017.62582   (269 kere görüntülendi)

27.
Migren Benzeri Görsel Aura: Astrositomalı hastalarda erken bir başlangıç bulgusu olabilir mi?
Migraine-Like Visual Aura: Can It Be An Early-Onset Symptom of Astrocytoma?
Gökhan Evcili, Muhammed Nur Öğün, Uygar Utku
doi: 10.5505/agri.2017.77598   (435 kere görüntülendi) 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2018 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.