ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 29  Sayı: 2  Yıl: 2017
 
Ağrı: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Başağrısız idiopatik intrakranial hipertansiyon: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Idiopathic intracranial hypertension without headache: A case report and literature review
Yasemin Eren, Naciye Kabataş, Neşe Güngör Yavaşoğlu, Selim Selçuk Çomoğlu
doi: 10.5505/agri.2017.70370   (199 kere görüntülendi)

2.
Intravenous fentanyl as a treatment of intraoperative hiccups- a case report
Anbarasan Ardhanari
doi: 10.5505/agri.2017.33603   (253 kere görüntülendi)

3.
Uyanık thorakal epidural anestezi altında laparotomik gastrostomi: Başarılı bir deneyim
Laparotomic gastrostomy under aweake thoracic epidural anaesthesia: a prospering experience
Ömer Karaca, Hüseyin Ulaş Pınar, Enes Duman, Rafi Doğan
doi: 10.5505/agri.2017.49091   (227 kere görüntülendi)

4.
Aksillo-aksiller bypass cerrahisindeki başarılı anestezi yönetimi
Successful anesthetic management in axillo-axillary bypass surgery
Dilek Altun, Özlem Çınar, Emre Özker, Ayda Türköz
doi: 10.5505/agri.2015.94840   (292 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
5.
Üst ekstremite bloklarında dikkat edilmesi gereken anatomik varyasyon: çift axiller ven
The anatomical variation to be considered in upper extremity blocks: double axillary vein
Ali İhsan Uysal, Eylem Tarakçı, Başak Altıparmak, Semra Demirbilek, Metin Özcan
doi: 10.5505/agri.2016.19870   (208 kere görüntülendi)

6.
Epidural anestezi altında total spinal blok mu, bupivacaine toxicitesi mi veya başka bir şey mi ?
Total spinal block, bupivacaine toxicity or else under epidural anaesthesia?
Ömer Karaca, Hüseyin Ulaş Pınar, Rafi Doğan
doi: 10.5505/agri.2016.05924   (266 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Kronik gerilim tipi baş ağrısında kognitif davranışçı terapi olgu sunumu
Cognitive behavioral therapy for tension-type headache: Case report
İsmail Barış Salman, Hanife Özlem Sertel-berk
doi: 10.5505/agri.2016.35582   (428 kere görüntülendi)

8.
Migren tetikleyicisi olarak kontakt lensler
Contact lenses as a migraine trigger
Özgür Bülent Timuçin, Mehmet Fatih Karadağ
doi: 10.5505/agri.2016.71473   (317 kere görüntülendi)

9.
Ankilozan spondilit polimiyaljia romatika birlikteliği: Olgu sunumu
A case of polymyalgia rheumatica and ankylosing spondylitis coexistence
Ali Aydeniz, Mazlum Serdar Akaltun, Ali Gür, Savaş Gürsoy
doi: 10.5505/agri.2016.69672   (309 kere görüntülendi)

10.
Nadir görülen bir önkol ağrısı nedeni: Posterior interosseöz sinir Schwannomu
A rare cause of forearm pain: Schwannoma of the posterior interosseoz nerve
Rana Terlemez, Deniz Palamar, Beril Doğu, Figen Yılmaz, Banu Kuran
doi: 10.5505/agri.2016.04127   (252 kere görüntülendi)

11.
Fahr hastalığıyla izlenen ve nöropatik ağrısı olan bir olguda tanısı geciken servikal myelomalezi
Late diagnosed cervical myelomalesia in a case of Fahr disease experiencing a neuropathic pain
Murat Alemdar
doi: 10.5505/agri.2017.62582   (12 kere görüntülendi)

12.
Migren Benzeri Görsel Aura: Astrositomalı hastalarda erken bir başlangıç bulgusu olabilir mi?
Migraine-Like Visual Aura: Can It Be An Early-Onset Symptom of Astrocytoma?
Gökhan Evcili, Muhammed Nur Öğün, Uygar Utku
doi: 10.5505/agri.2017.77598   (11 kere görüntülendi)

13.
Gebelikte konjunktival injeksiyon ve göz yaşarması ile birlikte kısa–süreli unilateral nevraljifrm başağrısı ataklarında (SUNCT) periferal sinir blokajı tedavisi
Peripheral nerve blocks in the treatment of short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing (SUNCT) during pregnancy
Osman Özgür Yalın, Derya Uludüz, Aynur Özge
doi: 10.5505/agri.2016.25991   (286 kere görüntülendi)

14.
Spinal kord stimülatörü takılan hastada gelişen pulmoner emboli
Pulmonary embolism occurring in patient who was treated with spinal cord stimulation
Tülin Arıcı, Mustafa Kurçaloğlu, Meltem Uyar, Can Eyigör
doi: 10.5505/agri.2016.56933   (221 kere görüntülendi)

15.
Pediatrik hipospadias cerrahisinde ultrason rehberliğinde penil blok uygulaması
Ultrasound guided penil nerve block for pediatric hypospadias surgery
Neşe Türkyılmaz, Yavuz Gürkan, Sevim Cesur, Alparslan Kuş, Mine Solak
doi: 10.5505/agri.2016.70446   (269 kere görüntülendi)

16.
Endovasküler koil embolizasyonu ile tedavi edilen rüptüre olmamış anevrizmaya bağlı gökgürültüsü başağrısı
Unruptured aneurysm producing thunderclap headache treated with endovascular coil embolization
Pınar Gelener, Süha Halil Akpınar, Pınar Gelener
doi: 10.5505/agri.2017.78045   (11 kere görüntülendi)

17.
Nörofibromatozis Tip 1 Tanılı Hastada Anestezi Yöntemi Olarak Ultrason Eşliğinde Supraklavikuler Brakial Pleksus Blok Uygulaması: Olgu Sunumu
Use of ultrasound-guided supraclavicular brachial plexus block as an anaesthetic technique in a patient with neurofibromatosis type 1: a case report
Emine Aysu Şalvız, Emre Sertaç Bingül, Meltem Savran Karadeniz, Ömer Berköz, Erman Ak, Kamil Mehmet Tuğrul
doi: 10.5505/agri.2016.36744   (281 kere görüntülendi)

18.
Ne oldu? Açıklanamaz bir olgu: İstenmeyen subdural blok
What happened? An inexplicable case: accidental subdural block
Ömer Karaca, Ali Ahiskalioglu, Mehmet Aksoy, Rafi Dogan, Elif Oral Ahiskalioglu
doi: 10.5505/agri.2016.68736   (336 kere görüntülendi)

19.
Ozon tedavisi sonrası şiddetli baş ağrısı: pnömosefali
Severe headache following ozone therapy: pneumocephalus
Hüseyin Toman, Uğur Özdemir, Hasan Ali Kiraz, Nurettin Lüleci
doi: 10.5505/agri.2016.36024   (382 kere görüntülendi)

20.
Vertebrobaziler arter dolikoektazisi ve ağrı; ko-insidans mı, nedensellik mi?
Vertebrobasilar artery dolichoectesia and pain; coincidence or etiology?
Murat Alemdar
doi: 10.5505/agri.2016.29200   (376 kere görüntülendi) 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2017 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.