ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 29  Sayı: 3  Yıl: 2017
 
Ağrı: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Kronik Bel Ağrılı Hastada Nadir Görülen Bir Komplikasyon; Epidural Steroid Enjeksiyonunu Takiben Gelişen Akut Rhabdomiyoliz:
Acute Rhabdomyolysis Following Epidural Steroid İnjection: An unusual Complication in a Low Back Pain Patient
Damla Yürük, Ahmet Yılmaz, Güngör Enver Özgencil, İbrahim Aşık
doi: 10.5505/agri.2017.54366  

2.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşinde gözlenen baş ağrısının özellikleri ve hastalık şiddetiyle ilişkisi.
Characteristics of headache and its relationship to disease severity in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever.
Dürdane Aksoy, Hatice Barut, Fazilet Duygu, Betül Çevik, Semiha Kurt, Orhan Sümbül
doi: 10.5505/agri.2017.76259  

3.
Popliteal blok sonrası hematom oluşumu
Hematoma of thight as popliteal block complication
Cennet Tor Kılıç, Yavuz Gürkan
doi: 10.5505/agri.2017.35693  

4.
Eşzamanlı kolesistektomi ve sağ nefrektomi operasyonu uygulanan olguda Quadratus Lumborum Bloğu
Quadratus Lumborum Block for both cholecystectomy and right sided nephrectomy
Yavuz Gürkan, Hadi Ufuk Yörükoğlu, Halim Ulugöl, Alparslan Kuş
doi: 10.5505/agri.2017.24392  

5.
Çocuk olguda postoperatif analjezi için uygulanan ultrason rehberliğinde quadratus lumborum bloğu
Ultrasound-guided quadratus lumborum block for postoperative analgesia in a pediatric patient
Gözen Öksüz, Yavuz Gürkan, Aykut Urfalıoğlu, Mahmut Arslan
doi: 10.5505/agri.2017.05935  

6.
Nöropatik Ağrı İiçin Ek Tedavi Uygulaması: Hipertrofik Skar Dokusuna Diklofenak Sodyum ve Lidokain ile İnfiltrasyon Bloğu
An Add-on Therapy For Neuropathic Pain: Infiltration Block With Diclofenac Sodium And Lidocaine Through The Hypertrophic Scar Tissue
H Evren Eker, Oya Yalcin Cok, Nesrin Bozdogan Ozyılkan, Anis Aribogan
doi: 10.5505/agri.2017.03780  

7.
Başağrısız idiopatik intrakranial hipertansiyon: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Idiopathic intracranial hypertension without headache: A case report and literature review
Yasemin Eren, Naciye Kabataş, Neşe Güngör Yavaşoğlu, Selim Selçuk Çomoğlu
doi: 10.5505/agri.2017.70370   (321 kere görüntülendi)

8.
Intravenous fentanyl as a treatment of intraoperative hiccups- a case report
Anbarasan Ardhanari
doi: 10.5505/agri.2017.33603   (382 kere görüntülendi)

9.
Uyanık thorakal epidural anestezi altında laparotomik gastrostomi: Başarılı bir deneyim
Laparotomic gastrostomy under aweake thoracic epidural anaesthesia: a prospering experience
Ömer Karaca, Hüseyin Ulaş Pınar, Enes Duman, Rafi Doğan
doi: 10.5505/agri.2017.49091   (375 kere görüntülendi)

10.
Koroner Bypass Sonrası Oluşan Kalıcı Ağrı ve Brakial Pleksus Hasarı Olgu Sunumu ve Literatür Gözden Geçirme
Permanent Pain and Brachial Plexus Injury After Coronary Bypass Grafting Case Rreport and Reviwing The Literatüre
Ferda İlgen Uslu, Nazan Şimşek Erdem
doi: 10.5505/agri.2017.60362  

11.
Transforaminal epidural steroid enjeksiyonu ve infranöral yaklaşım
Transforaminal epidural steroid injection and infraneural approach
Tülin Arıcı, Mustafa Kurçaloğlu, Can Eyigör, Meltem Uyar
doi: 10.5505/agri.2017.26097  

12.
Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Geçici Tek taraflı Ani İşitme Kaybı
Transient Unilateral Sudden Hearing Loss After Spinal Anesthesia
Sezen Kumaş Solak, Tahir Tulga
doi: 10.5505/agri.2017.17136  

13.
Rotator cuff kalsifik tendinitinin plateletten zengin plazma enjeksiyonu ile tedavisi: Olgu sunumu
Treatment of calcific tendinitis of the rotator cuff with platelet-rich plasma injection: A case report
Gülşah Gula, Ayşegül Ketenci
doi: 10.5505/agri.2017.60343  

14.
Kemik İliği Aspirasyonu ve Biyopsi Sırasında Anksiyete-Depresyon ve Ağrı
Pain and Anxiety-Depression During Bone Marrow Aspiration and Biopsy
Yasemin Yuvalı Karacan, Burçin Demircioğlu, Rıdvan Ali


15.
Lomber radyoterapi alan iki hastada kazara intratekal kateter yerleştirilmesi
The accidental intrathecal catheterization in two patients underwent lumbar radiotherapy
Pınar Kendigelen, Gülruh Ashyralyyeva, Ayşe Çiğdem Tütüncü, Güner Kaya
doi: 10.5505/agri.2017.50469  

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
16.
Periprostatik lokal anestezinin tekrarlayan prostat biyopsisi üzerine etkisinin retrospektif olarak değerlendirilmesi
A retrospective evaluation of the effects of peri-prostatic local anaesthesia on recurrent prostate biopsy
Ekrem Akdeniz, Sevda Akdeniz, Mustafa Suat Bolat, Önder Çınar, Necmettin Şahinkaya, Nevin Esra Gümüş


17.
Aurasız migrenli hastalarda kardiyovasküler risk faktörleri ve beyaz cevher hiperintensiteleri
Cardiovascular risk factors and white matter hyperintensities in migraine without aura patients
Ceyla Ataç Uçar, Hafize Nalan Güneş, Cemile Sencer Demircan, Burcu Gökçe Çokal, Selda Keskin Güler, Tahir Kurtuluş Yoldaş
doi: 10.5505/agri.2017.43765  

18.
Küçük Cerrahi İşlemlerde Lidokain Uygulaması Sonrası Methemoglobinemi İnsidansı
Methemoglobinemia Incidence after the Application of Lidocaine for Small Surgical Procedures
Elnare Günal, Yeliz Akkuş, Gülşen Çığşar, Handan Çiftçi, Şahin Kahramanca, Murat Özdemir


19.
Pediyatrik Olgularda Roküronyum Enjeksiyon Ağrısının Azaltılmasında Roküronyum Uygulama Hızı ve Remifentanilin Etkisi
The effect of Rocuronium Administration Rate And Remifentanil on The Prevention of Rocuronium Injection Pain in Pediatric Cases
Hatice Şimşek Ülkü, Yasemin Güneş, Murat Ilgınel, Ebru Biricik, Feride Karacaer
doi: 10.5505/agri.2017.83584  

OLGU SUNUMU
20.
Ankilozan spondilit polimiyaljia romatika birlikteliği: Olgu sunumu
A case of polymyalgia rheumatica and ankylosing spondylitis coexistence
Ali Aydeniz, Mazlum Serdar Akaltun, Ali Gür, Savaş Gürsoy
doi: 10.5505/agri.2016.69672   (511 kere görüntülendi)

21.
Nadir görülen bir önkol ağrısı nedeni: Posterior interosseöz sinir Schwannomu
A rare cause of forearm pain: Schwannoma of the posterior interosseoz nerve
Rana Terlemez, Deniz Palamar, Beril Doğu, Figen Yılmaz, Banu Kuran
doi: 10.5505/agri.2016.04127   (440 kere görüntülendi)

22.
Fahr hastalığıyla izlenen ve nöropatik ağrısı olan bir olguda tanısı geciken servikal myelomalezi
Late diagnosed cervical myelomalesia in a case of Fahr disease experiencing a neuropathic pain
Murat Alemdar
doi: 10.5505/agri.2017.62582   (98 kere görüntülendi)

23.
Migren Benzeri Görsel Aura: Astrositomalı hastalarda erken bir başlangıç bulgusu olabilir mi?
Migraine-Like Visual Aura: Can It Be An Early-Onset Symptom of Astrocytoma?
Gökhan Evcili, Muhammed Nur Öğün, Uygar Utku
doi: 10.5505/agri.2017.77598   (114 kere görüntülendi)

24.
Gebelikte konjunktival injeksiyon ve göz yaşarması ile birlikte kısa–süreli unilateral nevraljifrm başağrısı ataklarında (SUNCT) periferal sinir blokajı tedavisi
Peripheral nerve blocks in the treatment of short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing (SUNCT) during pregnancy
Osman Özgür Yalın, Derya Uludüz, Aynur Özge
doi: 10.5505/agri.2016.25991   (442 kere görüntülendi)

25.
Pediatrik hipospadias cerrahisinde ultrason rehberliğinde penil blok uygulaması
Ultrasound guided penil nerve block for pediatric hypospadias surgery
Neşe Türkyılmaz, Yavuz Gürkan, Sevim Cesur, Alparslan Kuş, Mine Solak
doi: 10.5505/agri.2016.70446   (443 kere görüntülendi)

26.
Endovasküler koil embolizasyonu ile tedavi edilen rüptüre olmamış anevrizmaya bağlı gökgürültüsü başağrısı
Unruptured aneurysm producing thunderclap headache treated with endovascular coil embolization
Pınar Gelener, Süha Halil Akpınar, Pınar Gelener
doi: 10.5505/agri.2017.78045   (110 kere görüntülendi)

27.
Nörofibromatozis Tip 1 Tanılı Hastada Anestezi Yöntemi Olarak Ultrason Eşliğinde Supraklavikuler Brakial Pleksus Blok Uygulaması: Olgu Sunumu
Use of ultrasound-guided supraclavicular brachial plexus block as an anaesthetic technique in a patient with neurofibromatosis type 1: a case report
Emine Aysu Şalvız, Emre Sertaç Bingül, Meltem Savran Karadeniz, Ömer Berköz, Erman Ak, Kamil Mehmet Tuğrul
doi: 10.5505/agri.2016.36744   (443 kere görüntülendi)

28.
Ne oldu? Açıklanamaz bir olgu: İstenmeyen subdural blok
What happened? An inexplicable case: accidental subdural block
Ömer Karaca, Ali Ahiskalioglu, Mehmet Aksoy, Rafi Dogan, Elif Oral Ahiskalioglu
doi: 10.5505/agri.2016.68736   (505 kere görüntülendi)

29.
Kronik gerilim tipi baş ağrısında kognitif davranışçı terapi olgu sunumu
Cognitive behavioral therapy for tension-type headache: Case report
İsmail Barış Salman, Hanife Özlem Sertel-berk
doi: 10.5505/agri.2016.35582   (645 kere görüntülendi)

30.
Migren tetikleyicisi olarak kontakt lensler
Contact lenses as a migraine trigger
Özgür Bülent Timuçin, Mehmet Fatih Karadağ
doi: 10.5505/agri.2016.71473   (502 kere görüntülendi)

31.
Spinal kord stimülatörü takılan hastada gelişen pulmoner emboli
Pulmonary embolism occurring in patient who was treated with spinal cord stimulation
Tülin Arıcı, Mustafa Kurçaloğlu, Meltem Uyar, Can Eyigör
doi: 10.5505/agri.2016.56933   (314 kere görüntülendi) 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2017 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.