ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 29  Sayı: 1  Yıl: 2017
 
Ağrı: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Kanser Hastasının Palyatif Bakımında Vaka Yönetimine Dayalı Multidispliner Bakım Protokolü
Case Management Based Multidisciplinary Care Protocol In The Palliative Care Of Cancer Patients
Hanife Özçelik, Çiçek Fadıloğlu, Bülent Karabulut, Meltem Uyar, Hayriye Elbi, Sibel Eyigör, Özen Önen Sertöz, Can Eyigör, Derya Hophancı Bıçaklı, Zehra Çalışkan, Gül Özaydemir, Yasemin Güzel, Yasemin Kuzeyli Yıldırım
PMID: 24943853  doi: 10.5505/agri.2014.93585  AGRI 2014; 26 - 2 | Sayfalar 47 - 56 (5538 kere görüntülendi)

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
2.
Boyun ve omuz ağrılı olgularda skapular diskinezi, ağrı, eklem hareket açıklığı ve esneklik arasındaki ilişki
The relationship between scapular dyskinesia, pain, range of motion and flexibility in patients with neck and shoulder problems
Nihan Özünlü Pekyavaş, Zuhal Kunduracılar, Aybüke Uzun, Cengiz Ergüneş, Eda Tonga, Metin Karataş
PMID: 25205410  doi: 10.5505/agri.2014.55486  AGRI 2014; 26 - 3 | Sayfalar 119 - 125 (4578 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Dental tedaviler sonrası oluşan nöropatik ağrılar
Neuropathic pain after dental treatment
Neslihan Tınastepe, Koray Oral
PMID: 23588863  doi: 10.5505/agri.2013.55477  AGRI 2013; 25 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (4333 kere görüntülendi)

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
4.
Primer Dismenore Ağrılı Hastalarda Diklofenak Sodyum ve Parasetamol Tedavi Etkinliklerinin Vizuel Analog Skala (VAS) Kullanılarak Karşılaştırılması
Comparing Efficincies of Diclofenac Sodium and Paracetamol in Patients with Primer Dysmenorrhea Pain by Using Visual Analog Scale (VAS)
Murat Ayan, Ufuk Taş, Erkan Söğüt, Semih Arıcı, Serkan Karaman, Mehmet Esen, Fazlı Demirtürk
PMID: 23720082  doi: 10.5505/agri.2013.42103  AGRI 2013; 25 - 2 | Sayfalar 78 - 82 (4088 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
5.
Episakral Lipoma: Bel Ağrısının Tedavi Edilebilir Bir Nedeni (Olgu Sunumu)
Episacral Lipoma: A Treatable Cause of Low Back Pain (Case Report)
Hatice Rana Erdem, Barış Nacır, Zuhal Özeri, Aynur Karagöz
PMID: 23720083  doi: 10.5505/agri.2013.63626  AGRI 2013; 25 - 2 | Sayfalar 83 - 86 (3330 kere görüntülendi)

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
6.
Ağrısı Olan Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi
Examine of Quality of Life of Elderly Indivudals Suffering Pain
Nurgül Güngör Tavşanlı, Hanife Özçelik, Ayfer Karadakovan
PMID: 24104530  doi: 10.5505/agri.2013.20082  AGRI 2013; 25 - 3 | Sayfalar 93 - 110 (3169 kere görüntülendi)

7.
Doğum Analjezisinde Epidural Sürekli İnfüzyon ve Hasta Kontrollü Epidural Bolus Uygulamanın Karşılaştırılması
The Comparison of epidural continuous infusion and epidural patient controlled bolus administration in labor analgesia
Döndü Genç Moralar, Ülkü Aygen Türkmen, Aysel Altan, Resul Arısoy Arısoy, Emre Tahaoğlu, Ekrem Özakın
PMID: 23588866  doi: 10.5505/agri.2013.50465  AGRI 2013; 25 - 1 | Sayfalar 19 - 26 (2952 kere görüntülendi)

8.
Tek Taraflı İnguinal Hernilerde İlioinguinal İliohipogastrik Sinir Bloğu ile Spinal Anestezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Ilioinguinal-İliohypogastric Nerve Block versus Spinal Anesthesia Techniques for Single Sided Inguinal Herniorrhaphy
Işık Gürkan, Gülten Ütebey, Onur Özlü
PMID: 24104532  doi: 10.5505/agri.2013.95866  AGRI 2013; 25 - 3 | Sayfalar 108 - 114 (2863 kere görüntülendi)

9.
Modifiye Radikal Mastektomi Operasyonlarında Perioperatif Kullanılan Pregabalinin Postoperatif Ağrı ve Opioid Tüketimi Üzerine Etkisi
The Effects of Pregabaline on Postoperative Pain and Opioid Consumption Used Perioperatively in Patients Undergoing Modified Radical Mastectomy
Tolga Koyuncu, Gonca Oğuz, Seda Akben, Sevinç Nas, Süheyla Ünver
PMID: 24264552  doi: 10.5505/agri.2013.19970  AGRI 2013; 25 - 4 | Sayfalar 169 - 178 (2798 kere görüntülendi)

10.
Epidural Kan Yaması Uygulanan Dural-Ponksiyon Sonrası Başağrısı Olgularında Etkileyen Faktörler ve Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Affecting Factors and The Effectiveness of Treatment in Cases With Post-Dural Puncture Headache Who Underwent Epidural Blood Patch
Lütfiye Pirbudak, Mete Gurol Uğur, Berna Kaya Uğur, Seval Kul, Süleyman Ganidağlı
PMID: 25205407  doi: 10.5505/agri.2014.20591  AGRI 2014; 26 - 3 | Sayfalar 101 - 106 (2742 kere görüntülendi)

11.
Malatya İl Merkezinde Yaşayan Bireylerde Boyun, Sırt ve Bel Ağrısı Prevalansları ve Etkileyen Faktörler
The Lifetime and Point Prevalences of Neck, Upper Back and Low Back Pain of the People Living in the Central Malatya with the Influencing Factors.
Filiz Özdemir, Leyla Karaoğlu, Özlem Özfırat
PMID: 23588867  doi: 10.5505/agri.2013.96977  AGRI 2013; 25 - 1 | Sayfalar 27 - 35 (2685 kere görüntülendi)

12.
Kronik kanser ağrısı tedavisinde güçlü ve zayıf opioidlerin birlikte kullanımı
Concomitant use of strong and weak opiods in management of chronic cancer pain
Ayşegül Bilen, Achmet Ali, Fulya Baturay, Beysim Özcan, Aysel Altan
PMID: 23588864  doi: 10.5505/agri.2013.60252  AGRI 2013; 25 - 1 | Sayfalar 7 - 12 (2667 kere görüntülendi)

13.
Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarıyla Fiziksel İnaktivite İlişkili Midir?
Is Physical Inactivity Associated With Musculoskeletal Disorders?
Selin Uz Tunçay, İpek Yeldan
PMID: 24264549  doi: 10.5505/agri.2013.09825  AGRI 2013; 25 - 4 | Sayfalar 147 - 155 (2510 kere görüntülendi)

14.
Gabapentin premedication for postoperative analgesia and emergence agitation after sevoflurane anesthesiain peadiatric patients.
Akgün Ebru Salman, Aynur Camkıran, Sabiha Oğuz, Aslı Dönmez
PMID: 24264551  doi: 10.5505/agri.2013.98852  AGRI 2013; 25 - 4 | Sayfalar 163 - 168 (2267 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
15.
Uzamış Atipik Auralı Migren: İki Olgu Sunumu
Migraine With Prolonged Atypical Aura: Report of Two Cases
Arzu Çoban
PMID: 23588869  doi: 10.5505/agri.2013.29981  AGRI 2013; 25 - 1 | Sayfalar 41 - 43 (2228 kere görüntülendi)

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
16.
Ortostatik Baş Ağrısının Çok Nadir Bir Nedeni: İntrakranial Hipotansiyonlu 13 olgunun Etyoloji, Tedavi Ve Prognozlarının Gözden Geçirilmesi
Intracranial Hypotension: A Rare Cause of Orthostatic Headache: A Review of the Etiology, Treatment and Prognosis of 13 Cases
Sibel Güler, Bekir Çağlı, Ufuk Utku, Ercüment Ünlü, Yahya Çelik
PMID: 23720081  doi: 10.5505/agri.2013.97720  AGRI 2013; 25 - 2 | Sayfalar 69 - 77 (2210 kere görüntülendi)

17.
Elektif sezaryen ameliyatlarında spinal anestezi genel anesteziye kıyasla hastanede kalış süresini kısaltmaktadır
Spinal anesthesia for elective cesarean section is associated with shorter hospital stay compared to general anesthesia
Fadıl Havas, Mukadder Orhan-sungur, Yılmaz Yenigün, Meltem Karadeniz, Miray Kılıç, Tülay Özkan Seyhan
PMID: 23720079  doi: 10.5505/agri.2013.42204  AGRI 2013; 25 - 2 | Sayfalar 55 - 63 (2193 kere görüntülendi)

18.
Ön Kol Cerrahisinde İnfraklaviküler ve Korakoid Yaklaşımların Karşılaştırılması
A comparison of Vertical Infraclavicular and Coracoid Approaches in Forearm Surgery
Kemalettin Koltka, Yılmaz Yenigün, Semra Küçükgöncü, Tülay Özkan-seyhan, Mert Şentürk
PMID: 24104531  doi: 10.5505/agri.2013.88609  AGRI 2013; 25 - 3 | Sayfalar 101 - 107 (2128 kere görüntülendi)

19.
Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Ağrı Yönetimi
Pain Management of Elderly in Nursing Homes
Filiz Özel, Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu
PMID: 24943854  doi: 10.5505/agri.2014.41103  AGRI 2014; 26 - 2 | Sayfalar 57 - 64 (2050 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
20.
Postspinal Subakut Subdural Hematom (Olgu Sunumu)
Postspinal Subacut Subdural Hematoma (Case Report)
Ferdi Doğanay, Lütfiye Pirbudak, Rauf Gül, Mehmet Alptekin, Nurgül Kaplan
PMID: 24104535  doi: 10.5505/agri.2013.76598  AGRI 2013; 25 - 3 | Sayfalar 129 - 132 (2000 kere görüntülendi) 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2017 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.