ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 2  Yıl: 2019
 
Ağrı: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
1.
Fantom Ekstremite Ağrısının Yönetiminde Ayna Terapisinin Etkisi
The Effect of Mirror Therapy on the Management of Phantom Limb Pain
Meltem Yıldırım, Nevin Kanan
PMID: 27813030  doi: 10.5505/agri.2016.48343   2016; 28 - 3 | Sayfalar 127 - 134

OLGU SUNUMU
2.
Az tanınan bir başağrısı: Uçak yolculuğu başağrısı
A rarely known headache: Airplane travel headache
Filiz Azman, Büşra Erkılınç, Murat Çabalar, Sultan Çağırıcı, Vildan Yayla
PMID: 28467570  doi: 10.5505/agri.2015.79037   2017; 29 - 1 | Sayfalar 47 - 48

DERLEME
3.
14. Ulusal Ağrı Kongresi (3-6 Kasım, 2016, Antalya)
14th National Algology Congress (November 3-6, 2016, Antalya, Turkey)
14. Ulusal Ağrı Kongresi
2016; 28 - 0 1 | Sayfalar 1 - 82

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
4.
Migren başağrısında büyük oksipital sinir bloğu uygulama sonuçlarımız
The results of greater occipital nerve block applied for migraine headache
Serdar Çatav, Filiz Alkaya Solmaz, Pakize Kırdemir
PMID: 28467567  doi: 10.5505/agri.2016.57625   2017; 29 - 1 | Sayfalar 33 - 37

OLGU SUNUMU
5.
Leriche sendromu
Leriche syndrome
Serdar Demirgan, Abdullah Tolga Şitilci, Sezen Solak, Mehmet Salih Sevdi, Kerem Erkalp, Emin Köse
PMID: 28467568  doi: 10.5505/agri.2015.65983   2017; 29 - 1 | Sayfalar 38 - 42

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
6.
Migren atak tedavisinde triptan, NSAİİ ve kombinasyon tedavisinin karşılaştırması
Comparison of triptans, NSAID and combination in migraine attack treatment
Taskın Duman, Hava Özlem Dede, Gülşah Seydaoğlu
PMID: 27813032  doi: 10.5505/agri.2015.00483   2016; 28 - 3 | Sayfalar 143 - 149

OLGU SUNUMU
7.
Uzun süre servikal diskopati tanısı ile izlenen; skalen kas hipertrofisinin neden olduğu Torasik outlet sendromu
Thoracic outlet syndrome: A case with scalene muscle hypertropy who was followed by a long time in the diagnosis of cervical discopathy
Damla Yürük, Güngör Enver Özgencil, Ahmet Yılmaz, Merve Hayriye Kocaoğlu, Sırrı Sinan Bilgin, İbrahim Aşık
PMID: 27813035  doi: 10.5505/agri.2015.20981   2016; 28 - 3 | Sayfalar 158 - 161

8.
Migren benzeri görsel aura: Astrositomalı hastalarda erken bir başlangıç bulgusu olabilir mi?
Migraine-like visual aura: Can it be an early-onset symptom of astrocytoma?
Gökhan Evcili, Muhammed Nur Öğün, Uygar Utku
PMID: 30403276  doi: 10.5505/agri.2017.77598   2018; 30 - 4 | Sayfalar 202 - 205

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
9.
Palyatif bakım kliniğinde yatan kanser hastalarında ağrı tedavisi ve opioid kullanımı
Opioid use and the management of cancer patient pain in palliative care clinic
Gülçin Şenel, Gonca Oğuz, Nesteren Koçak, Şerife Karaca, Menşure Kaya, Nihal Kadıoğulları
PMID: 28111729  doi: 10.5505/agri.2016.07830   2016; 28 - 4 | Sayfalar 171 - 176

OLGU SUNUMU
10.
Kronik gerilim tipi baş ağrısında kognitif davranışçı terapi: Olgu sunumu
Cognitive behavioral therapy for tension-type headache: a case report
İsmail Barış Salman, Hanife Özlem Sertel Berk
PMID: 29171649  doi: 10.5505/agri.2016.35582   2017; 29 - 4 | Sayfalar 177 - 184

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
11.
İki farklı kuru iğneleme tekniğinin miyofasial ağrı sendromunun tedavisinde karşılaştırılması
Comparison of two different dry-needling techniques in the treatment of myofascial pain syndrome
Özlem Taşoğlu, Şule Şahin-onat, Hüma Bölük, İrfan Taşoğlu, Neşe Özgirgin
PMID: 28467572  doi: 10.5505/agri.2016.38991   2017; 29 - 1 | Sayfalar 9 - 16

OLGU SUNUMU
12.
Malign mezenkimal tümörlü bir gebede priformis sendromuna puls radyofrekans uygulaması
Pulsed radiofrequency treatment of piriformis syndrome in a pregnant patient with malignant mesenchymal tumor
Lütfiye Pirbudak, Alper Sevinç, Selim Kervancioğlu, Piraye Kervancioğlu, Deniz Ateş
PMID: 28111733  doi: 10.5505/agri.2015.32657   2016; 28 - 4 | Sayfalar 194 - 198

13.
Medial kalkaneal nöropati: Uzamış topuk ağrısının nadir bir nedeni
Medial calcaneal neuropathy: A rare cause of prolonged heel pain
Banu Kuran, Tolga Aydoğ, Cem Erçalık, Pınar Arda, Figen Yilmaz, Beril Doğu, Julide Oncu, Gülgün Durlanık
PMID: 28467569  doi: 10.5505/agri.2015.13540   2017; 29 - 1 | Sayfalar 43 - 46

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
14.
Epidural Kateter Ucu Kontaminasyonunda İki Farklı Antiseptiğin Etkinliğinin Karşılaştırılması
The Comparison of Effect of Two Different Antiseptics in The Contamination of The tip of Epidural Catheter
Lütfiye Pirbudak, Sevgi Uçar, Yasemin Zer, Ayşe Mızrak, Hülya Çiçek
PMID: 27225607  doi: 10.5505/agri.2015.82687   2016; 28 - 1 | Sayfalar 9 - 17

15.
Torakotomi sonrası postoperatif ağrı kontrolünde torakal epidural ve paravertebral bloğun karşılaştırılması.
Comparison of thoracic epidural and paravertebral analgesia for postoperative pain control after thoracotomy
Tülün Öztürk, İsmet Topcu, Sadık Yaldız, Alper Özbakkaloğlu, Kıvanç Aşık, Alp Yentür
PMID: 27225610  doi: 10.5505/agri.2015.22043   2016; 28 - 1 | Sayfalar 32 - 38

16.
Sedasyon tanılama yöntemi- konfor skalasının geçerlik güvenirlik çalışması
Validity and reliability study of sedation diagnosis method comfort scale
Dilek Beytut, Zümrüt Başbakkal, Bülent Karapınar
PMID: 27225738  doi: 10.5505/agri.2015.24471   2016; 28 - 2 | Sayfalar 89 - 97

OLGU SUNUMU
17.
Vertebrobaziler arter dolikoektazisi ve ağrı; ko-insidans mı, nedensellik mi?
Vertebrobasilar artery dolichoectesia and pain; coincidence or etiology?
Murat Alemdar
PMID: 29039156  doi: 10.5505/agri.2016.29200   2017; 29 - 3 | Sayfalar 141 - 146

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
18.
Serebral palsili çocuğa sahip annelerde; muskuloskeletal sistem ağrıları ve ilişkili faktörler
Musculoskeletal system pain and the related factors in mothers who have children with cerebral palsy
Rabia Terzi, Gülten Tan
PMID: 27225608  doi: 10.5505/agri.2015.74436   2016; 28 - 1 | Sayfalar 18 - 24

OLGU SUNUMU
19.
Ankilozan spondilit polimiyaljia romatika birlikteliği: Olgu sunumu
Coexistence of polymyalgia rheumatica with ankylosing spondylitis: A case report
Ali Aydeniz, Mazlum Serdar Akaltun, Ali Gür, Savaş Gürsoy
PMID: 29450875  doi: 10.5505/agri.2016.69672   2018; 30 - 1 | Sayfalar 35 - 37

20.
Açık Septorinoplasti Olgularında Preemptif Analjezi Uygulamalarının Postoperatif Analjezideki Etkinliği Nedir?
The Effectiveness of Preemptive Analgesic Techniques on Postoperative Analgesia In Patients Undergoing Open Septorhinoplasty
İlknur Keskioğlu, Meltem Aktay İnal, Onur Özlü
PMID: 27813031  doi: 10.5505/agri.2015.17894   2016; 28 - 3 | Sayfalar 135 - 142 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.