ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 29  Sayı: 2  Yıl: 2017
 
Ağrı: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
1.
Fantom Ekstremite Ağrısının Yönetiminde Ayna Terapisinin Etkisi
The Effect of Mirror Therapy on the Management of Phantom Limb Pain
Meltem Yıldırım, Nevin Kanan
PMID: 27813030  doi: 10.5505/agri.2016.48343  AGRI 2016; 28 - 3 | Sayfalar 127 - 134 (2115 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
14. Ulusal Ağrı Kongresi (3-6 Kasım, 2016, Antalya)
14th National Algology Congress (November 3-6, 2016, Antalya, Turkey)
14. Ulusal Ağrı Kongresi
AGRI 2016; 28 - 0 1 | Sayfalar 1 - 82 (1340 kere görüntülendi)

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
3.
Epidural Kateter Ucu Kontaminasyonunda İki Farklı Antiseptiğin Etkinliğinin Karşılaştırılması
The Comparison of Effect of Two Different Antiseptics in The Contamination of The tip of Epidural Catheter
Lütfiye Pirbudak, Sevgi Uçar, Yasemin Zer, Ayşe Mızrak, Hülya Çiçek
PMID: 27225607  doi: 10.5505/agri.2015.82687  AGRI 2016; 28 - 1 | Sayfalar 9 - 17 (1189 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
4.
Uzun süre servikal diskopati tanısı ile izlenen; skalen kas hipertrofisinin neden olduğu Torasik outlet sendromu
Thoracic outlet syndrome: A case with scalene muscle hypertropy who was followed by a long time in the diagnosis of cervical discopathy
Damla Yürük, Güngör Enver Özgencil, Ahmet Yılmaz, Merve Hayriye Kocaoğlu, Sırrı Sinan Bilgin, İbrahim Aşık
PMID: 27813035  doi: 10.5505/agri.2015.20981  AGRI 2016; 28 - 3 | Sayfalar 158 - 161 (1166 kere görüntülendi)

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
5.
Migren atak tedavisinde triptan, NSAİİ ve kombinasyon tedavisinin karşılaştırması
Comparison of triptans, NSAID and combination in migraine attack treatment
Taskın Duman, Hava Özlem Dede, Gülşah Seydaoğlu
PMID: 27813032  doi: 10.5505/agri.2015.00483  AGRI 2016; 28 - 3 | Sayfalar 143 - 149 (1118 kere görüntülendi)

6.
Torakotomi sonrası postoperatif ağrı kontrolünde torakal epidural ve paravertebral bloğun karşılaştırılması.
Comparison of thoracic epidural and paravertebral analgesia for postoperative pain control after thoracotomy
Tülün Öztürk, İsmet Topcu, Sadık Yaldız, Alper Özbakkaloğlu, Kıvanç Aşık, Alp Yentür
PMID: 27225610  doi: 10.5505/agri.2015.22043  AGRI 2016; 28 - 1 | Sayfalar 32 - 38 (1014 kere görüntülendi)

7.
Lomber disk cerrahisi için peroperatif intravenöz parasetamol ve lornoksikamın postoperatif ağrı ve opioid tüketimine etkileri: Randomize, prospektif plasebo kontrollü bir çalışma
Effects of peroperative intravenous paracetamol and lornoxicam for lumbar disc surgery on postoperative pain and opioid consumption: A randomized, prospective, placebo-controlled study
Serhat Bilir, Bülent Serhan Yurtlu, Volkan Hancı, Rahşan Dilek Okyay, Gülay Erdoğan Kayhan, Hilal Peri Ayoğlu, Işıl Özkoçak Turan
PMID: 27225739  doi: 10.5505/agri.2015.45220  AGRI 2016; 28 - 2 | Sayfalar 98 - 105 (1004 kere görüntülendi)

8.
Serebral palsili çocuğa sahip annelerde; muskuloskeletal sistem ağrıları ve ilişkili faktörler
Musculoskeletal system pain and the related factors in mothers who have children with cerebral palsy
Rabia Terzi, Gülten Tan
PMID: 27225608  doi: 10.5505/agri.2015.74436  AGRI 2016; 28 - 1 | Sayfalar 18 - 24 (991 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
9.
Malign mezenkimal tümörlü bir gebede priformis sendromuna puls radyofrekans uygulaması
Pulsed radiofrequency treatment of piriformis syndrome in a pregnant patient with malignant mesenchymal tumor
Lütfiye Pirbudak, Alper Sevinç, Selim Kervancioğlu, Piraye Kervancioğlu, Deniz Ateş
PMID: 28111733  doi: 10.5505/agri.2015.32657  AGRI 2016; 28 - 4 | Sayfalar 194 - 198 (957 kere görüntülendi)

10.
Primer saplanıcı başağrısı: İki olgu sunumu
Two cases of primary stabbing headache
Murat Guntel, Ozge Hurdogan, Derya Uluduz, Taskin Duman
PMID: 27225740  doi: 10.5505/agri.2015.26680  AGRI 2016; 28 - 2 | Sayfalar 106 - 108 (942 kere görüntülendi)

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
11.
Palyatif bakım kliniğinde yatan kanser hastalarında ağrı tedavisi ve opioid kullanımı
Opioid use and the management of cancer patient pain in palliative care clinic
Gülçin Şenel, Gonca Oğuz, Nesteren Koçak, Şerife Karaca, Menşure Kaya, Nihal Kadıoğulları
PMID: 28111729  doi: 10.5505/agri.2016.07830  AGRI 2016; 28 - 4 | Sayfalar 171 - 176 (903 kere görüntülendi)

12.
Sedasyon tanılama yöntemi- konfor skalasının geçerlik güvenirlik çalışması
Validity and reliability study of sedation diagnosis method comfort scale
Dilek Beytut, Zümrüt Başbakkal, Bülent Karapınar
PMID: 27225738  doi: 10.5505/agri.2015.24471  AGRI 2016; 28 - 2 | Sayfalar 89 - 97 (896 kere görüntülendi)

13.
Açık Septorinoplasti Olgularında Preemptif Analjezi Uygulamalarının Postoperatif Analjezideki Etkinliği Nedir?
The Effectiveness of Preemptive Analgesic Techniques on Postoperative Analgesia In Patients Undergoing Open Septorhinoplasty
İlknur Keskioğlu, Meltem Aktay İnal, Onur Özlü
PMID: 27813031  doi: 10.5505/agri.2015.17894  AGRI 2016; 28 - 3 | Sayfalar 135 - 142 (884 kere görüntülendi)

14.
Postoperatif ağrıda deksketoprofenin preventif etkisi
Preventive effect of dexketoprofen on postoperative pain
İsmail Kerem Gelir, Sacit Güleç, Dilek Ceyhan
PMID: 27225735  doi: 10.5505/agri.2015.08379  AGRI 2016; 28 - 2 | Sayfalar 67 - 71 (868 kere görüntülendi)

15.
Fibromiyalji sendromlu hastalarda eğitim ve balneoterapinin etkinliklerinin karşılaştırılması: Randomize kontrollü klinik çalışma
Comparison of education and balneotherapy efficacy in patients with fibromyalgia syndrome: A randomized, controlled clinical study
Burhan Fatih Koçyiğit, Ali Gür, Özlem Altındağ, Ahmet Akyol, Savaş Gürsoy
PMID: 27225736  doi: 10.5505/agri.2015.77699  AGRI 2016; 28 - 2 | Sayfalar 72 - 78 (837 kere görüntülendi)

16.
Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde Son 1 Yılda Uygulanan Ultrason Rehberliğinde Obturator Blok Deneyimlerimiz
Our Ultrasound Guided Obturator Block Experience in Kocaeli University Hospital in the Last Year
Can Aksu, Yavuz Gürkan, Alparslan Kuş, Kamil Toker, Mine Solak
PMID: 27225611  doi: 10.5505/agri.2015.02360  AGRI 2016; 28 - 1 | Sayfalar 39 - 41 (821 kere görüntülendi)

17.
İki farklı kuru iğneleme tekniğinin miyofasial ağrı sendromunun tedavisinde karşılaştırılması
Comparison of two different dry-needling techniques in the treatment of myofascial pain syndrome
Özlem Taşoğlu, Şule Şahin-onat, Hüma Bölük, İrfan Taşoğlu, Neşe Özgirgin
PMID: 28467572  doi: 10.5505/agri.2016.38991  AGRI 2017; 29 - 1 | Sayfalar 9 - 16 (796 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
Ultrason eşliğinde kronik ağrı girişimleri
Ultrasound guided chronic pain interventions
Taylan Akkaya, Alp Alptekin, Derya Özkan
PMID: 27225606  doi: 10.5505/agri.2015.27879  AGRI 2016; 28 - 1 | Sayfalar 1 - 8 (794 kere görüntülendi)

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
19.
Karpal tünel sendromlu hastalarda ağrı kontrolünde kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi
Evaluating the pain management methods of patients with carpal tunnel syndrome
Zeynep Kızılcık Özkan, Seher Ünver, Ayşe Başar
PMID: 28111730  doi: 10.5505/agri.2016.03525  AGRI 2016; 28 - 4 | Sayfalar 177 - 182 (788 kere görüntülendi)

20.
Eklem ve yumuşak doku enjeksiyonlarının muskuloskeletal ağrı üzerine kısa dönem etkinliği: girişimsel kohort çalışması
Short-term efficacy of joint and soft tissue injections for musculoskeletal pain: An interventional cohort study
Hamza Sucuoğlu, Sibel Süzen Özbayrak, Murat Uludağ, Şansın Tüzün
PMID: 27225737  doi: 10.5505/agri.2015.48802  AGRI 2016; 28 - 2 | Sayfalar 79 - 88 (764 kere görüntülendi) 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2017 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.