ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 2  Yıl: 2019
 
Ağrı: 30 (4)
Cilt: 30  Sayı: 4 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Zorlu ve özel koşullarda baş ağrısına yaklaşım: Gebelik ve laktasyon
Headache in challenging and special circumstances: Pregnancy and lactation
Ezgi Yılmaz, Işın Ünal Çevik
PMID: 30403278  doi: 10.5505/agri.2018.85688  Sayfalar 153 - 164

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
2.
Tip 2 diyabetli hastalarda yaşam tarzı müdahalelerinin diyabetik periferik nöropati şiddeti üzerine etkisi, randomize klinik çalışmanın sonucu
Effect of lifestyle interventions on diabetic peripheral neuropathy in patients with type 2 diabetes, result of a randomized clinical trial
Haleh Ghavami, Moloud Radfar, Soraya Soheily, Shams Aldin Shamsi, Hamid Reza Khalkhali
PMID: 30403270  doi: 10.5505/agri.2018.45477  Sayfalar 165 - 170

3.
Ultrason eşliğinde uygulanan büyük aurikuler sinir bloğu ve yüzeyel servikal pleksus blokajının timpanomastoid cerrahisi sonrası analjezik etkinliklerinin karşılaştırılması: Prospektif, randomize, tek kör çalışma
Ultrasound guided superficial cervical plexus block versus greater auricular nerve block for postoperative tympanomastoid surgery pain: A prospective, randomized, single blind study
Korgün Ökmen, Burcu Metin Ökmen
PMID: 30403271  doi: 10.5505/agri.2018.60251  Sayfalar 171 - 178

4.
Gasser ganglion blokajında pulse radyofrekans ile termokoagülasyon radyofrekansın kombine edilmesi
Radiofrequency thermocoagulation combined with pulsed radiofrequency for gasserian ganglion blockage
Tülin Arıcı, Mustafa Kurcaloglu, Ertuğrul Kilic, Elvan Erhan
PMID: 30403272  doi: 10.5505/agri.2018.88261  Sayfalar 179 - 182

5.
Rektus kılıf bloğu yönteminin etkinliğinin araştırılması
Research on the efficacy of the rectus sheath block method
Esma Karaarslan, Ahmet Topal, Onur Avcı, Sema Tuncer Uzun
PMID: 30403273  doi: 10.5505/agri.2018.86619  Sayfalar 183 - 188

6.
Migren hastalarında bipolar yelpaze bozukluklarının yaygınlığı
Prevalence of bipolar spectrum disorders in migraine patients
Barış Önen Ünsalver, Alper Evrensel, Mehmet Kerem Doksat
PMID: 30403274  doi: 10.5505/agri.2018.02439  Sayfalar 189 - 198

OLGU SUNUMU
7.
Duloksetin tedavisine bağlı beklenmedik bir hareket bozukluğu olgusu (Tardif diskinezi)
A probable case of movement disorder (Tardive dyskinesia) due to duloxetine treatment
Resul Yılmaz, Damlanur Üstün, Sema Tuncer Uzun, Ruhiye Reisli, Şeyda Türk
PMID: 30403275  doi: 10.5505/agri.2018.60134  Sayfalar 199 - 201

8.
Migren benzeri görsel aura: Astrositomalı hastalarda erken bir başlangıç bulgusu olabilir mi?
Migraine-like visual aura: Can it be an early-onset symptom of astrocytoma?
Gökhan Evcili, Muhammed Nur Öğün, Uygar Utku
PMID: 30403276  doi: 10.5505/agri.2017.77598  Sayfalar 202 - 205

9.
Fahr hastalığıyla izlenen ve nöropatik ağrısı olan bir olguda tanısı geciken servikal myelomalezi
Late diagnosed cervical myelomalesia in a case of Fahr disease experiencing a neuropathic pain
Murat Alemdar
PMID: 30403277  doi: 10.5505/agri.2017.62582  Sayfalar 206 - 298 
Hızlı Arama 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.