ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 2  Yıl: 2019
 
Ağrı: 30 (3)
Cilt: 30  Sayı: 3 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Hastaların, ameliyat sonrası ağrı yönetimine ilişkin hemşirelik uygulamalarından memnuniyet düzeyleri: Bir sistematik derleme
Patient satisfaction with nursing practices about postoperative pain management: A systematic review
Fatma Eti Aslan, Sennur Kula Şahin, Selda Secginli, Semra Bülbüloğlu
PMID: 30028476  doi: 10.5505/agri.2018.96720  Sayfalar 105 - 115

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
2.
Nitrogliserine bağlı migren tipi baş ağrısı üzerine refleksoloji masajının etkisi: Plasebo kontrollü bir klinik çalışma
Effect of applying reflexology massage on nitroglycerin-induced migraine-type headache: A placebo-controlled clinical trial
Nima Imani, Shams Aldin Shams, Moloud Radfar, Haleh Ghavami, Hamid Reza Khalkhali
PMID: 30028477  doi: 10.5505/agri.2018.43815  Sayfalar 116 - 122

3.
Subkostal transversus abdominal plan bloğun mesh ile inguinal herniorafi sonrası akut ve subakut ağrı gelişimi üzerine etkisinin araştırılması: Randomize, klinik çalışma
Evaluation of the effects of subcostal transversus abdominis plane block on acute and subacute pain development following inguinal herniography: Randomized clinical study
Çiğdem Akyol Beyoğlu, Aylin Özdilek, Emre Erbabacan, Elif Aybike Özmumcu, Birsel Ekici, Güniz Köksal, Fatiş Altıntaş, Sevim Purisa
PMID: 30028478  doi: 10.5505/agri.2018.49344  Sayfalar 123 - 129

4.
Kronik boyun ağrılı hastalarda proprioseptif eğitimin denge üzerine etkisi
Effect of proprioceptive training on balance in patients with chronic neck pain
Mehmet Duray, Şule Şimşek, Filiz Altuğ, Uğur Cavlak
PMID: 30028479  doi: 10.5505/agri.2018.61214  Sayfalar 130 - 137

OLGU SUNUMU
5.
Uyanık thorakal epidural anestezi altında laparotomik gastrostomi: Başarılı bir deneyim
Laparoscopic gastrostomy under awake thoracic epidural anesthesia: A successful experience
Ömer Karaca, Hüseyin Ulaş Pınar, Enes Duman, Rafi Doğan
PMID: 30028480  doi: 10.5505/agri.2017.49091  Sayfalar 138 - 141

6.
Başağrısız idiopatik intrakranial hipertansiyon: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Idiopathic intracranial hypertension without headache: A case report and literature review
Yasemin Eren, Naciye Kabataş, Neşe Güngör Yavaşoğlu, Selim Selçuk Çomoğlu
PMID: 30028481  doi: 10.5505/agri.2017.70370  Sayfalar 142 - 145

7.
Endovasküler koil embolizasyonu ile tedavi edilen rüptüre olmamış anevrizmaya bağlı gökgürültüsü başağrısı
Unruptured aneurysm producing thunderclap headache treated with endovascular coil embolization
Pınar Gelener, Süha Halil Akpınar
PMID: 30028482  doi: 10.5505/agri.2017.78045  Sayfalar 146 - 149

EDITÖRE MEKTUP
8.
Alt extremite cerrahisinde postoperatif ağrı kontrolü için ultrason eşliğinde distal adduktor kanala kateter yerleştirilmesi
Ultrasound-guided distal adductor canal catheter placement for continuous postoperative analgesia in lower leg surgery
Onur Balaban, Tayfun Aydın, Lokman Demir
PMID: 30028483  doi: 10.5505/agri.2018.54037  Sayfalar 150 - 151
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.