ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 2  Yıl: 2019
 
Tek Taraflı İnguinal Hernilerde İlioinguinal İliohipogastrik Sinir Bloğu ile Spinal Anestezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması [Ağrı]
Ağrı. 2013; 25(3): 108-114 | DOI: 10.5505/agri.2013.95866  

Tek Taraflı İnguinal Hernilerde İlioinguinal İliohipogastrik Sinir Bloğu ile Spinal Anestezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Işık Gürkan1, Gülten Ütebey2, Onur Özlü2
1İmamoğlu Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Adana
2Sb Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2.anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

Amaç: Tek taraflı inguinal herni cerrahisi uygulanan hastalarda ilioinguinal iliohipogastrik sinir bloğu (IHNB) ile spinal anestezi (SA) tekniklerinin hemodinamik etkileri, postoperatif analjezi, taburculuk kriterlerine ulaşma süreleri ile hasta ve cerrah memnuniyetini değerlendirmek amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: ASA I-III risk grubu 25 hastaya 3ml % 0.5 hiperbarik bupivakain ile SA (Grup S); 25 hastaya ise 20ml % 0.5 bupivakain ile IHNB (Grup I) uygulandı.
Bulgular: Grup I’de Grup S’ye göre ortalama blok uygulama süresi (16,4±3 vs 6,5±2,1 dk), yeterli duyusal blok oluşma süresi (25,2±5,1 vs 6.9±3.4 dk) ve duyusal bloğun sonlanması (262.4±65.2 vs 116.6 ±102.5 dk) anlamlı uzun bulundu (p <0.001). Grup I’de Grup S’ye göre ortalama ilk mobilizasyon süresi (307.1±146.9 vs 456.9±131.7 dk) ve ortalama taburculuk kriterlerine ulaşma süresi (4.6±0.8 vs 8.1±2.7 sa) anlamlı kısa bulundu (p <0.001). Grup S’de postoperatif 1, 2, 4 ve 6.sa ortalama VAS değerleri ve 24 saatte ortalama tramadol tüketimi (375.6±113.1 vs 180.5±17.9 mg) anlamlı yüksek gözlendi(p <0.001). Hemodinamik parametreler ile hasta ve cerrah memnuniyeti gruplar arasında benzer bulundu (p> 0.05).
Sonuç: Tek taraflı inguinal herni cerrahisinde; IHNB uygulaması daha fazla zaman almakta ve yeterli duyusal blok oluşma süresi SA’ den daha geç olmakla birlikte, IHNB daha uzun süreli postoperatif analjezi sağlamakta ve hastalar daha erken taburculuk kriterlerine ulaşabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnguinal herni, spinal anestezi, ilioinguinal iliohipogatrik blok


Comparison of Ilioinguinal-İliohypogastric Nerve Block versus Spinal Anesthesia Techniques for Single Sided Inguinal Herniorrhaphy

Işık Gürkan1, Gülten Ütebey2, Onur Özlü2
1İmamoğlu State Hospital,anesthesiology And Reanimation Clinic, Adana, Turkey
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training And Research Hospital, 2nd Department Of Anesthesiology And Reanimation Clinic, Ankara, Turkey

Objectives: The aim of the study is to compare the hemodynamic effects, postoperative analgesia, time to achieve discharge criteria, and patient-surgeon satisfaction of patients who are assigned for single sided inguinal hernia repair operated under iliohypogastric ilioingıinal nerve block (IHNB) or spinal anesthesia..

Methods: Twenty-five ASA I-III patients in Group S received 15 mg 0.5% hyperbaric bupivacaine intrathecally, and 25 ASA I-III patients in Group I received IHNB with 20 mL 0.5% plain bupivacaine.
Result: Mean block application duration (16.4±3 vs 6.5±2.1 min), mean sensory block rise time (25.2±5.1 vs 6.9±3.4 min), and time to sensory block termination (262.4±65.2 vs 116.6 ±102.5 min) was found to longer in Group I with respect to Group S (p<0.001). Mean time to first mobilization (307.1±146.9 vs 456.9±131.7 min), and mean time to meet discharge criteria (4.6±0.8 vs 8.1±2.7 hr) was shorter in group I. Mean VAS scores in postoperative 1, 2, 4 and 6 th and mean tramadole consumption in 24 hr (375.6±113.1 vs 180.5±17.9 mg) were higher in Group S (p<0.001). Hemodynamic parameters, patient and surgeon satisfaction were comparable (p>0.05).
Conclusion: IHNB provides longer postoperative analgesia and earliar discharge, although takes more time to perform and to produce maximum effect, for single sided inguinal henia repair.

Keywords: inguinal hernia, spinal anesthesia, iliohypogastric ilioingıinal nerve block


Işık Gürkan, Gülten Ütebey, Onur Özlü. Comparison of Ilioinguinal-İliohypogastric Nerve Block versus Spinal Anesthesia Techniques for Single Sided Inguinal Herniorrhaphy. Ağrı. 2013; 25(3): 108-114

Sorumlu Yazar: Işık Gürkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.