ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 1  Yıl: 2019
 
Ağrı: 25 (3)
Cilt: 25  Sayı: 3 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
1.
Ağrısı Olan Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi
Examine of Quality of Life of Elderly Indivudals Suffering Pain
Nurgül Güngör Tavşanlı, Hanife Özçelik, Ayfer Karadakovan
PMID: 24104530  doi: 10.5505/agri.2013.20082  Sayfalar 93 - 110

2.
Ön Kol Cerrahisinde İnfraklaviküler ve Korakoid Yaklaşımların Karşılaştırılması
A comparison of Vertical Infraclavicular and Coracoid Approaches in Forearm Surgery
Kemalettin Koltka, Yılmaz Yenigün, Semra Küçükgöncü, Tülay Özkan-seyhan, Mert Şentürk
PMID: 24104531  doi: 10.5505/agri.2013.88609  Sayfalar 101 - 107

3.
Tek Taraflı İnguinal Hernilerde İlioinguinal İliohipogastrik Sinir Bloğu ile Spinal Anestezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Ilioinguinal-İliohypogastric Nerve Block versus Spinal Anesthesia Techniques for Single Sided Inguinal Herniorrhaphy
Işık Gürkan, Gülten Ütebey, Onur Özlü
PMID: 24104532  doi: 10.5505/agri.2013.95866  Sayfalar 108 - 114

4.
2000-2010 Yılları Arasında Algoloji Polikliniğine Başvuran Kronik Ağrılı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of The Patients With Chronic Pain Admitted to The Algology Polyclinic Between 2000-2010
Sevda Akdeniz, Ebru Kelsaka, Fuat Güldoğuş
PMID: 24104533  doi: 10.5505/agri.2013.89814  Sayfalar 115 - 122

5.
Multidisipliner Ağrı Konseyi Değerlendirme Sonuçları
Results of the assessment of the Council of Multidisciplinary Pain
Süleyman Deniz, Abdulkadir Atim, Tarik Purtuloglu, Ercan Kurt
PMID: 24104534  doi: 10.5505/agri.2013.77045  Sayfalar 123 - 128

OLGU SUNUMU
6.
Postspinal Subakut Subdural Hematom (Olgu Sunumu)
Postspinal Subacut Subdural Hematoma (Case Report)
Ferdi Doğanay, Lütfiye Pirbudak, Rauf Gül, Mehmet Alptekin, Nurgül Kaplan
PMID: 24104535  doi: 10.5505/agri.2013.76598  Sayfalar 129 - 132

7.
Geniş Cilt Grefti Gerektiren Üst Ekstremite Rekonstrüksiyonunda Ultrason Rehberliğinde İnfraklavikular Blok Ve Lateral Femoral Kutanöz Sinir Blok Uygulamasının Kombine Kullanımı: Olgu Sunumu
Combined Use Of Ultrasound Guided Infraclavicular Block And Lateral Femoral Cutaneous Nerve Block In Upper Extremity Reconstruction Requiring Large Skin Graft: Case Report
Alper Kılıçaslan, Atilla Erol, Ahmet Topal, Muhammed Nebil Selimoglu, Şeref Otelcioglu
PMID: 24104536  doi: 10.5505/agri.2013.64326  Sayfalar 133 - 136

8.
Spontan İntrakraniyal Hipotansiyona Bağlı Baş Ağrısının Tedavisinde Epidural Kan Yaması*
The epidural blood patch technique for the management of headache due to spontaneous intracranial hypotension.
Fuat Güldoğuş, Ebru Kelsaka
PMID: 24104537  doi: 10.5505/agri.2013.43650  Sayfalar 137 - 140

9.
İntrakranyal Hipotansiyon İle Birliktelik Gösteren Serebral Venöz Tromboz Olgusu: Karakter değiştiren baş ağrısı
A case of cerebral venous thrombosis accompanying with intracranial hypotension: Headache that changing character
Sibel Güler, Çiğdem Deniz, Ufuk Utku, Sezgin Kehaya
PMID: 24104538  doi: 10.5505/agri.2013.41275  Sayfalar 141 - 144

EDITÖRE MEKTUP
10.
Ultrasound guided brachial plexus block can be advantageous in patients with avulsion type upper extremity injuries
İnan Aysel, İsmet Topçu, Fatma Filiz Kurt
PMID: 24104539  doi: 10.5505/agri.2013.98598  Sayfalar 145 - 146 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.