ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 2  Yıl: 2019
 
2000-2010 Yılları Arasında Algoloji Polikliniğine Başvuran Kronik Ağrılı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi [Ağrı]
Ağrı. 2013; 25(3): 115-122 | DOI: 10.5505/agri.2013.89814  

2000-2010 Yılları Arasında Algoloji Polikliniğine Başvuran Kronik Ağrılı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

Sevda Akdeniz, Ebru Kelsaka, Fuat Güldoğuş
Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bd, Samsun

Bu çalışmanın amacı, malign ve non-malign ağrı şikayeti ile başvuran hastaların ağrı tipleri, sosyodemografik özellikleri ile ağrı tedavilerinin retrospektif olarak değerlendirilmesidir.
Çalışmamızda Ocak 2000-Aralık 2010 tarihleri arasında Algoloji Bilim Dalı polikliniğine kronik ağrı yakınması ile başvuran hastaların dosyaları incelendi. Hastaların sosyodemografik özellikleri, ağrı durumları ve uygulanan tedaviler dosyalarından retrospektif olarak değerlendirildi.
Onbir yıllık süre içerisinde polikliniğimize toplam 6647 hasta başvurduğu görüldü. Hastaların % 66.9’u 19-64 yaş aralığında idi. Hastaların cinsiyetleri arasında fark yoktu. En sık non-malign ağrı nedenleri; miyofasiyal ağrı, nöropatik ağrı, bel ağrısı ve baş ağrısıydı. Malign ağrı nedeniyle başvuran hastalarda en sık gastrointestinal sistem kaynaklı kanser, akciğer kanseri ve meme kanseri görüldü. Farmakolojik ve invaziv tedavi hastaların % 83.4’üne uygulandığı tesbit edildi. En çok yapılan invaziv tedavi; tetik nokta enjeksiyonu, kuru iğneleme ve epidural kateter takılması olduğu saptandı.
Sonuç olarak; sayıları gittikçe artan algoloji kliniklerinin ağrıya multidisipliner yaklaşımla uyguladıkları tedavilerle elde edilen sonuçlar yüz güldürmektedir ve hastanın yaşam kalitesi de artmaktadır. Onbir yıllık geniş bir zaman dilimini içermesi nedeniyle çalışmamızın bundan sonraki kronik ağrı çalışmaları için iyi bir veri kaynağı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Kronik ağrı, tedavi, prevelans, sosyodemografik özellikler.


Retrospective Evaluation of The Patients With Chronic Pain Admitted to The Algology Polyclinic Between 2000-2010

Sevda Akdeniz, Ebru Kelsaka, Fuat Güldoğuş
Ondokuz Mayis University, Faculty Of Medicine, Departments Of Algology, Samsun

The aim of this study is to evaluate the patients who admitted to algology polyclinic with malign and non-malign pain, sociodemographic characteristics, type of pain and pain management retrospectively.
In this study we examined the medical assessement files of patients who admitted to our outpatient clinic of Algology Department for chronic pain between January 2000- December 2010. The sociodemographic characteristics of the patients, pain properties and treatments were reviewed retrospectively.
Within the eleven years period, a total of 6647 patients have been admitted to our clinic. 66.9 % of the patients were between the ages of 19 and 64. There was no significant difference between gender. The most common causes of pain were myofascial pain, neuropathic pain, low back pain and headache. Among malignancy related cases the most common sources were gastrointenstinal system, lung and breast regions. In 83.4 % of patients, pharmacological and invasive treatments were utilized. The most common invasive treatment modalities were, trigger point injection, dry needle application and epidural catheter application.
In conclusion, pain treatments with multidisciplinary approach applied by the increasing number of pain clinics provide favorouble results and patients quality of life is also increased. We hope our retrospective study may provide helpful data for future studies on chronic pain with its comprehensive base of patient data which covers an eleven years period.

Keywords: Chronic pain, treatment, prevalance, sociodemographic characteristics.


Sevda Akdeniz, Ebru Kelsaka, Fuat Güldoğuş. Retrospective Evaluation of The Patients With Chronic Pain Admitted to The Algology Polyclinic Between 2000-2010. Ağrı. 2013; 25(3): 115-122

Sorumlu Yazar: Ebru Kelsaka, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.