ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 34  Sayı: 3  Yıl: 2021
 
Ağrı: 33 (4)
Cilt: 33  Sayı: 4 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

DERLEME
2.
Toraks duvarı fasyal plan bloklar
Ultrasound guided thoracic wall blocks
Sami Kaan Coşarcan, Mete Manici, Hadi Ufuk Yörükoğlu, Yavuz Gürkan
PMID: 34671963  doi: 10.14744/agri.2021.43827  Sayfalar 205 - 214

3.
COVID-19 hastalarında ağrı değerlendirmesi
Evaluation of pain in patients with COVID-19
Mustafa Kurçaloğlu, Heval Can Bilek, Sümeyra Nur Erbaş, Fatih Özkan, Esra Tanyel, Aydın Deveci, Sertaç Ketenci, Fuat Güldoğuş
PMID: 34671962  doi: 10.14744/agri.2021.92609  Sayfalar 215 - 222

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
4.
Transforaminal epidural steroid enjeksiyonu ile eş zamanlı dorsal kök ganglion üzerine uygulanan darbeli radyofrekans tedavisinin ağrı üzerine palyatif etkisi
The effect of combined pulsed radiofrequency treatment to dorsal root ganglion with transforaminal epidural steroid injection on pain
Duygu Karaköse Çalışkan, Selcan Akesen, Yunus Gürkan Türker, Alp Gurbet
PMID: 34671961  doi: 10.14744/agri.2021.94824  Sayfalar 223 - 231

5.
Ağrıyı felaketleştirmenin ve kinezyofobinin omuz artroskopisi sonuçları üzerine etkisi
The effect of pain catastrophizing and kinesiophobia on the result of shoulder arthroscopy
Mehmet Ali Tokgöz, Yılmaz Ergişi, Mustafa Odluyurt, Baybars Ataoğlu, Ulunay Kanatlı
PMID: 34671957  doi: 10.14744/agri.2021.56873  Sayfalar 232 - 236

6.
Trigeminal nevraljili hastalarda lidokain ve kortikosteroid kombinasyonuyla yapılan periferik sinir bloklarının klinik etkinliği
Clinical effectiveness of peripheral nerve blocks with lidocaine and corticosteroid in patients with trigeminal neuralgia
Selin Balta, Gül Köknel Talu
PMID: 34671954  doi: 10.14744/agri.2021.26032  Sayfalar 237 - 242

7.
Hemşirelerde bel ağrısı ve bel ağrısıyla baş etme yöntemleri
Low back pain and methods of coping with low back pain in nurses
Cüneyt Gündüz, Aylin Aydın Sayılan
PMID: 34671960  doi: 10.14744/agri.2021.77528  Sayfalar 243 - 252

8.
Kliniğimizde Postlaminektomi sendromu tanılı hastalarda yapılan girişimsel işlemlerin tedavi etkinliğinin retrospektif olarak araştırılması
Effectiveness of interventional procedures for post-laminectomy syndrome: A retrospective study
Ümit Akkemik, Meryem Onay, Mehmet Sacit Güleç
PMID: 34671955  doi: 10.14744/agri.2021.43403  Sayfalar 253 - 260

OLGU SUNUMU
9.
Post-dural ponksiyon baş ağrısının geç dönem rekürensi
Late recurrence of post-dural puncture headache
Başak Karakurum Göksel, Anıl Tanburoğlu, Mehmet Karataş, Naime Altınkaya
PMID: 34671953  doi: 10.14744/agri.2019.44711  Sayfalar 261 - 264

10.
Erişkin bir kadın hastada tek taraflı izole alar ligaman rüptürü
Unilateral isolated alar ligament rupture in an adult female patient
Semih Keskil, Ulaş Yüksel, Yasemin Karadeniz Bilgili, Avni Babacan
PMID: 34671959  doi: 10.14744/agri.2019.73555  Sayfalar 265 - 267

11.
Nöropatik ağrı tedavisinde duloksetin ile ortaya çıkan hiperprolaktinemi ve galaktore
Hyperprolactinemia and galactorrhea with duloxetine in neuropathic pain management
Eda Derle, Ufuk Can
PMID: 34671951  doi: 10.14744/agri.2019.08769  Sayfalar 268 - 271

12.
Epidural analjezi ile vajinal doğum sırasında gelişen Horner sendromu
Horner’s syndrome during vaginal delivery with epidural analgesia
Kadir Arslan, Hale Çetin Arslan
PMID: 34671958  doi: 10.14744/agri.2019.71354  Sayfalar 272 - 275

EDITÖRE MEKTUP
13.
Donuk omuzda gözden kaçan bir durum: Miyofasyal tetik nokta
An overlooked issue in frozen shoulder: Miyofascial trigger point
Fatih Bağcıer
PMID: 34671956  doi: 10.14744/agri.2020.48039  Sayfalar 276 - 277

14.
Servikojenik baş ağrısında ultrason eşliğinde yapılan trapezius kası interfasiyal bloğu: İki olgunun sunumu
Ultrasound-guided interfascial blocks of the trapezius muscle for cervicogenic headache: A report of two cases
Tulin Arıcı
PMID: 34671952  doi: 10.14744/agri.2020.08831  Sayfalar 278 - 281   
Copyright © 2022 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.