ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 34  Sayı: 3  Yıl: 2021
 
Servikojenik baş ağrısında ultrason eşliğinde yapılan trapezius kası interfasiyal bloğu: İki olgunun sunumu [Ağrı]
Ağrı. 2021; 33(4): 278-281 | DOI: 10.14744/agri.2020.08831  

Servikojenik baş ağrısında ultrason eşliğinde yapılan trapezius kası interfasiyal bloğu: İki olgunun sunumu

Tulin Arıcı
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ağrı Bölümü, Samsun

Servikojenik baş ağrısı faset eklemler, intervertebral diskler, kaslar ve ligamentler gibi çeşitli yapılardan kaynaklanan bir baş ağrısıdır. Miyofasiyal tetik noktalar servikojenik baş ağrılı hastalarda yaygın bir nedendir ve ağrı ve sakatlığa katkı yapar. Bu raporda üst trapezius kasında tetik noktaları olan iki servikojenik baş ağrılı hastayı sunduk. Her iki hastaya ultrason eşliğinde trapezius kası interfasiyal bloğu uygulandı.

Vaka 1
79 yaşında bayan hasta üst trapezius kasındaki tetik noktaya bağlı baş ağrısı şikayeti ile başvurdu. Numerik Rating Skala (NRS) skoru 10'du. Hastaya ultrason eşliğinde trapezius kası interfasiyal bloğu uygulandı. İşlemden 30 dakika sonra NRS skoru 2 idi ve işlem sonrası 2 ay boyunca ağrısızdı.

Vaka 2
55 yaşında bayan hasta üst trapezius kasındaki tetik noktaya bağlı baş ağrısı şikayeti ile başvurdu. Numerik Rating Skala (NRS) skoru 8'di. Hastaya ultrason eşliğinde trapezius kası interfasiyal bloğu uygulandı. İşlemden 30 dakika sonra NRS skoru 3 idi ve işlem sonrası 2 hafta boyunca ağrısızdı.

Fasyanın yapısı enjekte edilen anestezi ajanların difüzyonunu kolaylaştırabilir ve interfasiyal enjeksiyonlar giderek daha fazla kullanılmaya başlamıştır. Biz tetik noktalara bağlı servikojenik baş ağrısında bu tedavi şeklinin pozitif etkiler yaratacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: servikojenik baş ağrısı, interfasiyal blok, trapezius kası


Ultrasound-guided interfascial blocks of the trapezius muscle for cervicogenic headache: A report of two cases

Tulin Arıcı
Pain Clinic, Department of Anaesthesiology and Reanimation, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey

Cervicogenic headache (CEH) is a headache arising from cervical nociceptive structures such as facet joints, disci intervertebrales, muscles and ligaments. Myofascial trigger points (TrPs) are common factors in patients with CEH and contribute to the pain and disability. In this report, we present two patients with CEH who had TrPs in their upper trapezius muscles. Each patient received an ultrasound-guided interfascial block of the trapezius muscle.

Case 1
A 79-year-old female patient presented with a complaint of headache due to trigger point in her upper trapezius muscle. Her Numerical Rating Scale (NRS) score for pain intensity was 10. We performed an ultrasound-guided interfascial block of the trapezius muscle. Her NRS score at 30 minutes after the procedure was 2. The patient was pain free during the two months follow-up period.

Case 2
A 55-year-old female patient presented with a complaint of headache due to trigger point in her upper trapezius muscle. Her Numerical Rating Scale (NRS) score for pain intensity was 8. We performed an ultrasound-guided interfascial block of the trapezius muscle. Her NRS score at 30 minutes after procedure was 3. The patient was pain free during the two weeks follow-up period.

The structure of the fascia can ease diffusion of an injected anaesthetic during diagnostic and therapeutic blocks, and interfascial injections are becoming more common. We suggest that this treatment may produce positive effects for patients with CEH caused by trigger points.

Keywords: cervicogenic headache, interfascial blocks, trapezius muscle


Tulin Arıcı. Ultrasound-guided interfascial blocks of the trapezius muscle for cervicogenic headache: A report of two cases. Ağrı. 2021; 33(4): 278-281

Sorumlu Yazar: Tulin Arıcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.