ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 35  Sayı: 2  Yıl: 2023
 
Ağrı Dergisi | The Turkish Society of Algology Ağrı: 35 (2)
Cilt: 35  Sayı: 2 - 2023
Özetleri Göster | << Geri
ÖN SAYFALAR
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - II

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
2.
Sözlü iletişim kurulamayan yoğun bakım hastalarında ağrının değerlendirilmesinde pupillometre, yoğun bakım ağrı gözlem ölçeği ve vital bulguların karşılaştırılması
Comparison of pupillometer, critical care pain observation scale, and vital findings in the evaluation of pain in intensive care patients without oral communication
Rabia Yaman Gülper, Ruhiye Reisli, Şule Arıcan, Alper Yosunkaya, Sema Tuncer Uzun
PMID: 37052165  doi: 10.14744/agri.2021.72246  Sayfalar 53 - 62

3.
Fibromiyalji ağrı nedeniyle fiziksel aktiviteyi etkiliyor mu?
Does fibromyalgia affect physical activity due to pain?
Muhammed Recai Akdoğan, Ekin Başak Doğancı, Zeynep Tüzün, Sümeyye Arslan, Meltem Alkan Melikoğlu
PMID: 37052160  doi: 10.14744/agri.2022.54533  Sayfalar 63 - 67

4.
Kronik radiküler semptomlu lumbosakral ağrılı, opere olmayan hastalarda partiküllü ve partikülsüz steroid uygulaması etkinliğinin karşılaştırılması
Comparison of efficacy of particulate and non-particulate steroids in patients with lumbosacral pain, non-operated patients with chronic radicular symptoms
Ayşegül Güven, Ümit Akkemik, Güngör Enver Özgencil
PMID: 37052156  doi: 10.14744/agri.2022.02779  Sayfalar 68 - 75

5.
Pediatrik inguinal herni onarımında ultrasonografi eşliğinde iliyoinguinal/iliyohipogastrik sinir bloku ile preinsizyonel yara yeri infiltrasyonunun karşılaştırılması: Prospektif randomize klinik çalışma
The comparison of ultrasound-guided ilioinguinal/iliohypogastric nerve block and pre-incision wound infiltration for pediatric inguinal hernia repair: A prospective randomized clinical study
Faruk Çiçekçi, Mehmet Sargın, Tamer Sekmenli, Mehmet Selçuk Uluer, İnci Kara, Jale Çelik
PMID: 37052163  doi: 10.14744/agri.2022.66587  Sayfalar 76 - 82

6.
Türkiye’de erişkin bireylerde ağrı prevalansı
Prevalence of pain in adult population in Türkiye
Fatma Eti Aslan, Fadime Çınar
PMID: 37052158  doi: 10.14744/agri.2022.26086  Sayfalar 83 - 95

7.
Trigeminal nevralji hastalarında periferik sinirlere pulse radyofrekans uygulaması: Etkili bir yöntem mi?
Peripheral nerve pulsed radiofrequency for trigeminal neuralgia treatment: Is it an effective method?
Tuba Tanyel, Ayten Bilir, Mehmet Sacit Güleç
PMID: 37052166  doi: 10.14744/agri.2022.93609  Sayfalar 96 - 102

OLGU SUNUMU
8.
İnaktif COVID-19 aşısı ile ilişkili herpes zoster ve postherpetik nevralji: 3 olgu raporu
Inactivated COVID-19 vaccine-related herpes zoster and post-herpetic neuralgia: Three case reports
Meltem Kanar
PMID: 37052164  doi: 10.14744/agri.2021.66642  Sayfalar 103 - 106

9.
İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon relaps tedavisi sırasında metabolik asidoz
Metabolic acidosis during the relapse treatment of idiopathic intracranial hypertension
Özlem Güngör Tunçer, Mecbure Nalbantoglu, Elvan Alper Sengul, Betül Baykan
PMID: 37052157  doi: 10.14744/agri.2021.05025  Sayfalar 107 - 110

10.
Ultrasonografi rehberliğinde lomber erektör spina plan blok sonrası beklenmeyen motor blok
Unexpected motor block after ultrasound-guided lumbar erector Spinae plane block
Ömer Karaca
PMID: 37052161  doi: 10.14744/agri.2021.80947  Sayfalar 112 - 114

EDITÖRE MEKTUP
11.
Distal femur tümör cerrahisinde supra-inguinal fasya iliaka bloğu
Suprainguinal fascia iliaca block for distal femur tumor surgery
Yavuz Gürkan, Cemil Cihad Gedik, Kamil Darçın, Mete Manici
PMID: 37052159  doi: 10.14744/agri.2022.37029  Sayfalar 115 - 116

12.
Supraorbital/supratrochlear sinir bloğuna bağlı kozmetik komplikasyon
A cosmetic complication after supraorbital/supratrochlear nerve block
Coşkun Araz, Edvin Bihorac
PMID: 37052162  doi: 10.14744/agri.2021.60320  Sayfalar 117 - 118 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2023 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.