ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 33  Sayı: 3  Yıl: 2021
 
Ağrı Dergisi | The Turkish Society of Algology Ağrı: 33 (3)
Cilt: 33  Sayı: 3 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Perkütan ve Endoskopik Adezyolizis
Percutaneous and Endoscopic Adhesiolysis
Hüseyin Utku Yıldırım, Mert Akbaş
PMID: 34318919  doi: 10.14744/agri.2020.70037  Sayfalar 129 - 141

DENEYSEL VE KLINIK ÇALıŞMALAR
2.
Mesane Kanseri Cerrahisinde Spinal ve Genel Anestezinin Metastatik Lenf Nodu Akımı Üzerine Etkisi: Pilot Çalışma
The Effect of Spinal and General Anesthesia on Metastatic Lymph Node Flow in Bladder Cancer Surgery: A Pilot Study
Selda Şen, Özüm Tunçyürek, Ersen Ertekin, Mehmet Dündar, Imran Kurt Ömürlü, Sinem Sarı
PMID: 34318913  doi: 10.14744/agri.2020.05658  Sayfalar 142 - 147

3.
Kalp Hastalarında Isı ve Soğuk terapinin Nitrogliserine Bağlı Migren Tip Baş Ağrısı Şiddeti Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
Comparing the Effect of Heat and Cold Therapy on the Intensity of Nitrate Induced Migraine Type Headache in Cardiac Inpatients: A Randomized Controlled Trial
Aynaz Bagherzadi, Roghiyeh Emani, Haleh Ghavami, Hamid Reza Khalkhali, Marziyeh Ebrahimi
PMID: 34318912  doi: 10.14744/agri.2020.00907  Sayfalar 148 - 154

4.
Is Chronic Low Back Pain and Radicular Neuropathic Pain Associated with Smoking and a Higher Nicotine Dependence? A Cross-Sectional Study Using the DN4 and the Fagerström Test for Nicotine Dependence.
Emanuel Schembri, Victoria Massalha, Liberato Camilleri, Stephen Lungaro-Mifsud
PMID: 34318914  doi: 10.14744/agri.2021.79836  Sayfalar 155 - 167

5.
Spinal Anestezi Uygulanan Hastalarda Sirkadiyen Ritmin Etkisi
The Effect of Circadian Rhytm in Patients Undergoing Spinal Anesthesia
Gamze Kılıçarslan, Metin Alkan, Ömer Kurtipek, Yusuf Ünal, Volkan Şıvgın, Kursat Dikmen, Semin Turhan, Mustafa Arslan
PMID: 34318918  doi: 10.14744/agri.2021.65807  Sayfalar 168 - 175

6.
Servikal Disk Hernisinde Plazma Disk Koagülasyon Tedavisinin Uzun Dönem Etkileri
The Long-Term Effects of Plasma Disc Coagulation Therapy for Cervical Disc Hernia
Sibel Özcan, Arzu Muz, Serhat Taşkın, Ahmet Kürşat Poyraz, Selami Ateş Önal
PMID: 34318915  doi: 10.14744/agri.2020.28482  Sayfalar 176 - 182

7.
Alt Ekstremite Amputasyonu Olan Hastalarda Postamputasyon Ağrısı ve Fantom Duyusunun Protez Kullanımı, Vücut İmajı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
The Effect of Postamputation Pain and Phantom Sensations on Prosthesis Use, Body Image, and Quality of Life in Patients with Lower-extremity Amputation
Tuğba Aydın, Ekin İlke Şen, Nur Kesiktaş, Derya Bugdayci, Kadriye Öneş, Sümeyye Güven Kaya, İlhan Karacan
PMID: 34318921  doi: 10.14744/agri.2020.83798  Sayfalar 183 - 189

OLGU SUNUMU
8.
Dev Virchow-Robin Aralıkları Hipoksi ve/veya Hiperkapniye Bağlı Baş Ağrısında Rol Oynayabilir
Giant Virchow- Robin Spaces May Play a Role at Headache Attributed to Hypoxia and/or Hypercapnia
Ali Akyol, Yelda Özsunar, Saliha Yeter Amasyalı, Zehra Arıkan, Ayça Özkul
PMID: 34318923  doi: 10.5505/agri.2018.98360  Sayfalar 190 - 193

9.
Ciddi Ankilozan Spondilitte açık ventral herni tamirinin anestezisi için erektör spina alan bloğu
Erector Spinae Plane Block for Anesthesia of Open Ventral Hernia Repair in Severe Ankylosing Spondylitis
Başak Altıparmak, Melike Korkmaz Toker, Ali İhsan Uysal, Semra Gümüş Demirbilek
PMID: 34318917  doi: 10.14744/agri.2019.41033  Sayfalar 194 - 196

10.
Glossofarengeal Nevraljinin Tetiklediği Senkopal Konvülziyon Olgusu
A Case of Syncopal Convulsions Triggered by Glossopharyngeal Neuralgia
İrem Taşcı, İbrahim Beydilli, Caner Feyzi Demir, FERHAT BALGETİR, MURAT GÖNEN, Meryem Bakır
PMID: 34318920  doi: 10.5505/agri.2018.79027  Sayfalar 197 - 199

11.
Kemiğe İmplante İşitme Cihazlarında Kronik Ağrı
Chronic Pain in Bone Anchored Hearing Aids
Selahattin Genç, Serdar Başer, Ferit Bayakır, Halil Erdem Özel, Fatih Ozdogan, Meliha Gülden Genç, Adin Selçuk
PMID: 34318922  doi: 10.14744/agri.2019.84704  Sayfalar 200 - 202

EDITÖRE MEKTUP
12.
Ignored Symptom in COVID-19: Pain
COVID-19’da İhmal Edilen Semptom: Ağrı
Ender Sir
PMID: 34318916  doi: 10.14744/agri.2020.33341  Sayfalar 203 - 204 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2021 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.