ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 32  Sayı: 3  Yıl: 2020
 
Ağrı Dergisi | The Turkish Society of Algology Ağrı: 32 (3)
Cilt: 32  Sayı: 3 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL VE KLINIK ÇALıŞMALAR
1.
Orak hücre anemisi ağrılı krizlerinde hasta kontrollü analjezi ile morfin tüketimi: Yeni bir protokol
Patient-controlled analgesia and morphine consumption in sickle cell anemia painful crises: A new protocol
Mesut Bakır, Şebnem Rumeli Atıcı, Hüseyin Utku Yıldırım, Eyup Naci Tiftik, Selma Ünal
PMID: 32789826  doi: 10.14744/agri.2020.46354  Sayfalar 115 - 119

2.
Soğuk ortamda çalışma yıllarının kas iskelet sistemi ve karpal tünel sendromu semptomları üzerine etkisi
Effects of working years in cold environment on the musculoskeletal system and carpal tunnel symptoms
Yasin Devran Altuntaş, Tamer Çankaya
PMID: 32789824  doi: 10.14744/agri.2020.35651  Sayfalar 120 - 127

3.
Suçluluk duyguları nosebo ağrı tepkilerini güçlendirebilir mi?
Can conscious guilt feelings incite nocebo pain?
Kutlu Kağan Türkarslan, Deniz Canel Çınarbaş
PMID: 32789834  doi: 10.14744/agri.2020.99710  Sayfalar 128 - 139

4.
Lomber spinal cerrahi yapılan hastalarda postoperatif analjezi yönetimi için ultrason eşliğinde yapılan modifiye-torakolomber interfasiyal plan bloğu ve yara yeri infiltrasyonunun karşılaştırılması: Prospektif, randomize çalışma
A comparison of the ultrasound-guided modified-thoracolumbar interfascial plane block and wound infiltration for postoperative pain management in lumbar spinal surgery patients
Mürsel Ekinci, Bahadır Çiftçi, Erkan Cem Çelik, Ahmet Murat Yayık, Alican Tahta, Yunus Oktay Atalay
PMID: 32789833  doi: 10.14744/agri.2019.97759  Sayfalar 140 - 146

5.
Bel ağrılı hastalarda değerlendirme ölçütlerinin telefon veya kendi kendine uygulanmasının karşılaştırılması
Telephone versus self administration of outcome measures in low back pain patients
Savaş Şencan, Alp Eren Çelenlioğlu, Serdar Kokar, Fırat Ulutatar, Naime Evrim Karadağ Saygı
PMID: 32789831  doi: 10.14744/agri.2019.79847  Sayfalar 147 - 151

6.
Siyatik sinir hareketinin ayak bileği dorsifleksiyon ve plantar fleksiyonuyla ultrason eşliğinde görüntülenmesi: Siyatik sinirin yerinin belirlenmesinde yeni bir yöntem
Ultrasound detection of sciatic nerve movements with ankle dorsiflexion/plantar flexion: Prospective comparative study of a novel method to locate the sciatic nerve
Onur Balaban, Merve Yaman, Tayfun Aydın, Ahmet Musmul
PMID: 32789828  doi: 10.14744/agri.2019.65390  Sayfalar 152 - 158

OLGU SUNUMU
7.
Şiddetli başağrısına neden olan frontal reses osteomu
Frontal recess osteoma causing severe headache
Ceyhun Aksakal
PMID: 32789830  doi: 10.5505/agri.2018.68552  Sayfalar 159 - 161

8.
Erişkin hemofili hastasında ultrason rehberliğinde penil blok ile cerrahi anestezi
Surgical anesthesia using ultrasound-guided penile nerve block for adult hemophilia patient
Sevim Cesur, Yavuz Gürkan, Neşe Türkyılmaz, Alparslan Kuş, Can Aksu
PMID: 32789823  doi: 10.5505/agri.2018.27676  Sayfalar 162 - 163

9.
Ankilozan spondilitli olguda floroskopi eşliğinde transforaminal epidural kateter
Fluoroscopically guided transforaminal epidural catheterization of the ankylosing spondylitis
Sema Şanal Baş, Sacit Mehmet Güleç
PMID: 32789825  doi: 10.5505/agri.2018.37980  Sayfalar 164 - 167

10.
Rejyonel anestezide nadir görülen unutulması durumunda yüksek risk taşıyan bir refleks: Bezold-Jarisch refleksi
Rare reflex in regional anesthesia which have a high-risk in case of forgotten: Bezold-Jarisch reflex
Fethi Akyol, Orhan Binici, Özgür Özmen, Evren Büyükfırat, Mehmet Kenan Erol, Mahmut Alp Karahan
PMID: 32789827  doi: 10.5505/agri.2018.62687  Sayfalar 168 - 170

11.
Tolosa-Hunt Sendromu; kliniği, kranyal MR özellikleri ve tedavisi
Tolosa-Hunt Syndrome; clinical and brain MRI features and treatment
Asuman Ali, Ramazan Yalçın
PMID: 32789829  doi: 10.5505/agri.2018.65477  Sayfalar 171 - 174

EDITÖRE MEKTUP
12.
Piriformis sendromunda yeni bir tedavi modalitesi: Ultrason rehberliğinde kuru iğneleme tedavisi
A new treatment modality in piriformis syndrome: Ultrasound guided dry needling treatment
Fatih Bağcıer, Fatih Hakan Tufanoğlu
PMID: 32789832  doi: 10.14744/agri.2019.92170  Sayfalar 175 - 176 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2020 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.