ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Ultrasound-Guided Single-Injection Femoral Nerve Block Provides Effective Analgesia after Total Knee Arthroplasty up to 48 Hours [Ağrı]
Ağrı. 2014; 26(3): 113-118 | DOI: 10.5505/agri.2014.83788  

Ultrasound-Guided Single-Injection Femoral Nerve Block Provides Effective Analgesia after Total Knee Arthroplasty up to 48 Hours

Levent Şahin1, Halil Fatih Korkmaz2, Mehrican Şahin3, Güneri Atalan4
1Department Of Anesthesiology, Gaziantep University, Faculty Of Medicine, Gaziantep, Turkey
2Department Of Anesthesiology, Government Hospital, Kutahya, Turkey
3Department Of Anesthesiology, 75. Yıl Government Hospital, Gaziantep, Turkey
4Department Of Anesthesiology, Government Hospital, Elazığ, Turkey

Purpose: The purpose of this study is to evaluate the effects of ultrasound (US) guided single-injection femoral nerve block (FNB) on pain control, morphine consumption, adverse effects, and patient satisfaction during the postoperative 48-hour period in total knee arthroplasty (TKA) patients with spinal anesthesia.
Methods: One hundred four ASA physical status I–III patients undergoing single TKA for degenerative joint disease were enrolled in this clinical study. Patients were randomly distributed into two groups: US-guided single-injection FNB with 40 ml of 0.5% bupivacaine and 1: 200,000 epinephrine was administered to Group F (n: 51) patients; preservative-free saline was injected in Group P (n: 53) patients using the same method as Group F. Pain scores, morphine consumption, incidences of adverse events, and patient satisfaction were assessed over the course of 48 hours.
Results: Group F used significantly less morphine compared with Group P (18.7 mg vs. 39.6 mg) during the first 48 hours after surgery (p< 0.001). When compared with group P, the VRS scores both at rest and during movement were significantly lower in Group F at 4, 8, 12, 24, and 48 hours after TKA (for all comparisons p< 0.001). In addition, patient satisfaction was better in Group F than Group P.
Conclusion: This study suggests that a US-guided single-injection femoral nerve block following TKA improves patient satisfaction and reduces consumption of morphine during the first 48 hours.

Keywords: Femoral Nerve Block, Analgesia, Ultrasound, Knee Arthroplasty, Bupivacaine


Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Tek Doz Femoral Sinir Bloğu Diz Artroplasti Sonrası 48 Saat’e Kadar Etkin Analjezi Sağlar

Levent Şahin1, Halil Fatih Korkmaz2, Mehrican Şahin3, Güneri Atalan4
1Gaziantep Universitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Kütahya Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, Kütahya, Türkiye
375. Yıl Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, Gaziantep, Türkiye
4Elazığ Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı spinal anestezi ile total diz artroplastisi (TDA) yapılan hastalarda postoperative 48 saatlik periyotta ultrason (US) kılavuzluğunda tek doz femoral sinir bloğunun (FSB) ağrı kontrolü, morfin tüketimi, olumsuz etkiler ve hasta memnuniyeti üzerine etkilerini değerlendirmek.
Metod: Dejeneratif eklem hastalığı nedeniyle tek taraflı TDA uygulanacak, ASA fiziksel durumu I-III olan 104 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Hastalar rastgele iki guruba ayrıldı: Grup F (n: 51) hastalara US kılavuzluğunda FSB’da 1: 200,000 epinefrin ilave edilmiş 40 ml % 0.5 bupivakain, Grup P (n: 53) hastalara aynı metod ile koruyucu serbest salin enjeksiyonu yapıldı. Ağrı skorları, morfin tüketimi, olumsuz olaylar ve hasta memnuniyeti 48 saat boyunca değerlendirildi.
Bulgular: Cerrahi sonrası ilk 48 boyunca Grup F’ de Grup P ile kıyaslandığında anlamlı olarak daha az morfin tüketilmiştir (18.7 mg ile 39.6 mg, p< 0.001). Dört, 8, 12, 24 ve 48. saatlerde Grup P ile karşılaştırıldığında Grup F’de hem istirahette hem de hareketle VRS skorları anlamlı olarak daha düşüktür (tüm karşılaştırmalar için p< 0.001). Ayrıca hasta memnuniyeti Grup F’de Grup P’den daha iyiydi.
Sonuç: Bu çalışma US kılavuzluğunda tek doz femoral sinir bloğunun TDA’ni takiben ilk 48 saatte hasta memnuniyetini artırdığı ve morfin tüketimini azalttığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Femoral Sinir Bloğu, Analjezi, Ultrason, Diz Artroplastisi, Bupivakain


Levent Şahin, Halil Fatih Korkmaz, Mehrican Şahin, Güneri Atalan. Ultrasound-Guided Single-Injection Femoral Nerve Block Provides Effective Analgesia after Total Knee Arthroplasty up to 48 Hours. Ağrı. 2014; 26(3): 113-118

Corresponding Author: Levent Şahin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.