ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Rare primary headache syndromes [Ağrı]
Ağrı. 2007; 19(1): 5-16

Rare primary headache syndromes

Vesile Öztürk
Dokuz Eylül University, Medical Faculty, Department Of Neurology, İzmir

Primary headaches include common forms such as migraine, tension-type headache, and the less frequent cluster headache. Besides, several uncommon primary headaches were included in the section on ‘Cluster headache and other trigeminal autonomic neuralgias’ (section 3) and ‘Other primary headaches’ (section 4) in the second edition of the International Classification of Headache Disorders (ICHD-II, 2004). Since the prevalences of these uncommon headaches are quite low, datas related to clinical features, physiopathology and management are still controversial. While paroxysmal hemicrania, short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing (SUNCT) are listed in the third section, hemicrania continua (HC) with not prominent autonomical signs are classified in the fourth section in the ICHD-II classification. The fourth section also includes other rare primary headache syndromes. In this review, some of the uncommon primary types of headache will be discussed. Even though these headaches are reported seldomly, the prevalences are possibly higher than known. It is of importance to recognize these uncommon disorders, since their management differs from common primary headaches.

Keywords: uncommon primary headaches, clinical features, differential diagnosis, pathogenesis, treatment


Nadir görülen primer baş ağrısı sendromları

Vesile Öztürk
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

Primer başağrıları migren, gerilim tipi başağrısı ve daha az rastlanan küme başağrısını içermektedir. Ayrıca bazı sık rastlanmayan primer başağrıları da, Uluslar arası başağrısı sınıflamasında (ICHD-II, 2004) “ küme başağrısı ve diğer trigeminal otonomik nevraljiler” (3.bölüm) ve “diğer primer başağrıları” (bölüm 4) başlığı altında incelenmiştir. Bu nadir primer başağrılarının prevalansı oldukça düşük olduğundan klinik özellikleri, fizyopatolojileri ve tedavileri konusunda veriler yeterli olmayıp, tartışmalar devam etmektedir. ICHD-II’de paroksismal hemikranya (PH) ile konjunktival kızarıklık ve göz yaşarmasının eşlik ettiği, unilateral kısa süreli nevraljifom ağrılar (SUNCT) üçüncü bölümde yer alırken, hemikranya kontinua (HK) otonomik belirtilerin olmasına rağmen, bu belirtilerin ön planda olmaması nedeniyle dördüncü grupta sınıflandırılmıştır. Dördüncü bölümde ayrıca, az rastlanan diğer primer başağrısı sendromları da bulunmaktadır. Bu makalede nadir rastlanan bu primer başağrılarından bazıları ile ilgili bilgiler gözden geçirilecektir. Bu sendromlar seyrek olarak bildirilmelerine rağmen, sıklıkları olasılıkla bilinenden daha yüksektir. Tedavileri de diğer yaygın başağrısı sendromlarından farklı olduğundan tanınmaları önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: nadir primer başağrıları, klinik özellikler, ayırıcı tanı, patogenez, tedavi


Vesile Öztürk. Rare primary headache syndromes. Ağrı. 2007; 19(1): 5-16

Corresponding Author: Vesile Öztürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.