ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Chronic post-surgical pain [Ağrı]
Ağrı. 2009; 21(1): 1-9

Chronic post-surgical pain

Taylan Akkaya, Derya Özkan
Dıskapı Yıldırım Beyazıt Training And Research Hospital,1st.anestesia Cl&pain Unit,ankar

Chronic postsurgical pain (CPSP) has lately become a neglected phenomenon. However, in recent years, investigations of the possible risk factors (type of surgery, preoperative pain, acute postoperative pain, and psychological and genetic factors) have also gained as much importance as the clinical problem. CPSP is not only observed following major surgery, but also following minor surgical procedures, such as hernia and vasectomy. Definitive data regarding the incidence of CPSP have not been obtained yet, since it is difficult to develop standard methods to resolve this difficult and complicated clinical picture. Many different medications, such as gabapentin, ketamine, venlafaxine, lidocaine, tramadol, and steroids have been tested in addition to multimodal analgesic techniques for the management of CPSP. Hence, preventive analgesia is a broader application of preemptive analgesia that includes any preoperative analgesic regimen able to control the sensitivity induced by pain.

Keywords: Chronic pain, postoperative analgesia; preventive analgesia.


Cerrahi sonrası kronik ağrı

Taylan Akkaya, Derya Özkan
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 1.anestezi Kl Ve Ağrı Ünitesi,ankara

Cerrahi sonrası kronik ağrı (CSKA) son zamanlara dek görmezden gelinen bir fenomendi. Ancak son yıllarda sorunun klinik önemi kadar olası risk faktörleri de (type of surgery, preoperative pain, acute postoperative pain, psychologic and genetic factors) önemle incelenmeye başlanmıştır. CSKA sadece majör cerrahi girişimlerden sonra değil aynı zamanda herni ve vazektomi gibi minör cerrahi girişimlerden sonra da görülebilmektedir. CSKA insidansı ile ilgili kesin verilere henüz ulaşılamamıştır. Çünkü bu zor ve karmaşık klinik tablonun çözümünde standart yöntemler geliştirmek güçtür. CSKA tedavisinde multimodal analjezik teknikler kadar birçok farklı ilaç da (gabapentin, ketamine, venlafaksin, lidokain, tramadol, steroidler v.d.) denenmektedir. Bu nedenle, koruyucu analjezi ağrıyla uyarılan duyarlılaşmayı kontrol edebilen herhangi bir ameliyat öncesi analjezik rejimi içeren premptif analjezinin daha geniş bir uygulamasıdır.

Anahtar Kelimeler: Kronik ağrı, postoperatif analjezi; koruyucu analjezi.


Taylan Akkaya, Derya Özkan. Chronic post-surgical pain. Ağrı. 2009; 21(1): 1-9

Corresponding Author: Taylan Akkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.