ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 1  Yıl: 2019
 
Ağrı: 24 (3)
Cilt: 24  Sayı: 3 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Kronik ağrı sendromlarında kanıta dayalı rehabilitasyon
Evidence based rehabilitation in chronic pain syndromes
Gülseren Akyüz, Özlem Özkök
PMID: 22865515  doi: 10.5505/agri.2012.46320  Sayfalar 97 - 103

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
2.
Vertebra kompresyon kırıklarında perkütan vertebroplasti uygulamalarımız
Our percutaneous vertebroplasty applications in vertebral compression fratures
Haktan Karaman, Sedat Kaya, Adnan Tüfek, Gönül Ölmez Kavak, Zeynep Baysal Yıldırım, Feyzi Çelik, Mehmet Salim Akdemir
PMID: 22865516  doi: 10.5505/agri.2012.64497  Sayfalar 104 - 110

3.
Kronik kanser ağrısı tedavisinde kullanılan TRANSDERMAL FENTANİL’İN geriatrik ve erişkin yaş grubunda karşılaştırılması
The comparison of TRANSDERMAL FENTANYL for the management of cancer pain in the adults and the elders
Ayşegül Bilen, Achmet Ali, İrem Alkan, Aysel Altan
PMID: 22865517  doi: 10.5505/agri.2012.87528  Sayfalar 111 - 116

4.
Aurasız Migrende Trombosit Serotonin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Platelet Serotonin Levels in Migraine without Aura
Sunay Ayalp, Şevki Şahin, Fehime Benli Aksungar, Sibel Karşıdağ
PMID: 22865518  doi: 10.5505/agri.2012.74946  Sayfalar 117 - 122

5.
Ağrı yaşayan bireylerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi’ye (TAT) ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi
The evaluation of knowledge, attitude and behaviors of individuals who suffer from pain towards Complementary and Alternative Medicines
Zeynep Güngörmüş, Emine Kıyak
PMID: 22865519  doi: 10.5505/agri.2012.63325  Sayfalar 123 - 129

6.
Semptomatik disk hernilerinde servikal epidural steroid uygulaması
Cervical epidural steroid injections for symptomatic disc herniations
Burhanettin Usta, Bünyamin Muslu, Rüveyda İrem Demircioğlu, Hüseyin Sert, Muhammet Gözdemir, Safinaz Karabayırlı
PMID: 22865520  doi: 10.5505/agri.2012.75537  Sayfalar 130 - 134

OLGU SUNUMU
7.
Paget hastalığında alendronat tedavisine yanıt veren başağrısı olgusu
Headache case which responds to the alendronate treatment in Paget's disease.
Dilek Bozkurt, Fazilet Hız, Meral Çınar, Meltem Can
PMID: 22865521  doi: 10.5505/agri.2012.27576  Sayfalar 135 - 138

8.
Abdominal Ağrının Sık Görülen Bir Nedeni: Abdominal Kutanöz Sinir Entrapman Sendromu
A Commonly Seen Cause Of Abdominal Pain: Abdominal Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome
İlker Solmaz, Mustafa Talay, Şükrü Tekindur, Ercan Kurt
PMID: 22865522  doi: 10.5505/agri.2012.60783  Sayfalar 139 - 141

EDITÖRE MEKTUP
9.
Can We Use ''Coin Sign'' Wiew To Predict Block Success After Sciatic Nerve Block Performance
Yavuz Gürkan, Çiğdem Nur Ohtaroğlu
PMID: 22865523  doi: 10.5505/agri.2012.96636  Sayfalar 142 - 143 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.