ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 1  Yıl: 2019
 
Ağrı: 24 (1)
Cilt: 24  Sayı: 1 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Omurga cerrahisi sonrası kronik ağrı
Chronic pain following spine surgery
Abdürrahim Derbent, Berna Yılmaz, Meltem Uyar
PMID: 22399122  doi: 10.5505/agri.2012.49368  Sayfalar 1 - 8

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
2.
Perikranial Hassasiyet İle İlişkili Kronik Gerilim Tipi Baş Ağrısında Botulinum Toksin Tip A Tedavisi
Botulinum Neuro-Toxin Type-A In The Treatment Of Chronic Tension Type Headache Associated With Pericranial Tenderness
Ömer Karadaş, İlker Hüseyin İpekdal, Ümit Hıdır Ulaş, Yaşar Kütükçü, Zeki Odabaşı
PMID: 22399123  doi: 10.5505/agri.2012.28190  Sayfalar 9 - 14

3.
Postoperatif hiperaljezinin önlenmesinde magnezyumun rolü
The role of magnesium in preventing postoperative hyperalgesia
Metehan Akarsu, Sema Tuncer, Ruhiye Reisli, Şeref Otelcioğlu
PMID: 22399124  doi: 10.5505/agri.2012.07078  Sayfalar 15 - 22

4.
Epidural yöntem ile yapılan doğum analjezisinde bupivakain ve levobupivakainin karşılaştırılması
Comparison of bupivacaine and levobupivacaine with epidural technique for labor analgesia
Reyhan Arslantaş, Mustafa Kemal Arslantaş, Emine Özyuvacı
PMID: 22399125  doi: 10.5505/agri.2012.82584  Sayfalar 23 - 31

5.
Erişkin Hastalarda Venöz Port İmplantasyonu: Retrospektif Değerlendirme
Venous Port Implantation in Adult Patients: Retrospective Evaluation
Hüsnü Süslü, Gülten Arslan, Kemal Tural
PMID: 22399126  doi: 10.5505/agri.2012.17362  Sayfalar 32 - 36

6.
Lomber epidural bloklarda spring-loaded, direnç kaybı ve asılı damla tekniklerinin karşılaştırılması
Comparison of Spring-Loaded, Loss of Resistance and Hanging Drop Techniques in Lumbar Epidural Blocks
Güven Gülen, Taylan Akkaya, Derya Özkan, Mehmet Kaydul, Orhan Gözaydın, Haluk Gümüş
PMID: 22399127  doi: 10.5505/agri.2012.98705  Sayfalar 37 - 41

OLGU SUNUMU
7.
Alcohol Neurolysis Of Lateral Femoral Cutaneous Nerve For Recurrent Meralgia Paresthetica
Chee Kean Chen, Vui Eng Phui, Mat Ariffin Saman
PMID: 22399128  doi: 10.5505/agri.2012.47450  Sayfalar 42 - 44

8.
ileri derecede kifoskolyotik hastada kombine spinal epidural anestezi deneyimimiz
Combined Spinal Epidural anesthesia in a patient with advanced kyphoscoliosis
Sezen Solak, Emine Nur Ozyuvaci, Gamze Tuluk, Zafer Solak, Onat Akyol, Naile Toprak
PMID: 22399129  doi: 10.5505/agri.2012.43043  Sayfalar 45 - 48 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.