ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 30  Sayı: 2  Yıl: 2018
 
Ağrı: 24 (1)
Cilt: 24  Sayı: 1 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Omurga cerrahisi sonrası kronik ağrı
Chronic pain following spine surgery
Abdürrahim Derbent, Berna Yılmaz, Meltem Uyar
PMID: 22399122  doi: 10.5505/agri.2012.49368  Sayfalar 1 - 8 (2727 kere görüntülendi)

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
2.
Perikranial Hassasiyet İle İlişkili Kronik Gerilim Tipi Baş Ağrısında Botulinum Toksin Tip A Tedavisi
Botulinum Neuro-Toxin Type-A In The Treatment Of Chronic Tension Type Headache Associated With Pericranial Tenderness
Ömer Karadaş, İlker Hüseyin İpekdal, Ümit Hıdır Ulaş, Yaşar Kütükçü, Zeki Odabaşı
PMID: 22399123  doi: 10.5505/agri.2012.28190  Sayfalar 9 - 14 (5907 kere görüntülendi)

3.
Postoperatif hiperaljezinin önlenmesinde magnezyumun rolü
The role of magnesium in preventing postoperative hyperalgesia
Metehan Akarsu, Sema Tuncer, Ruhiye Reisli, Şeref Otelcioğlu
PMID: 22399124  doi: 10.5505/agri.2012.07078  Sayfalar 15 - 22 (7008 kere görüntülendi)

4.
Epidural yöntem ile yapılan doğum analjezisinde bupivakain ve levobupivakainin karşılaştırılması
Comparison of bupivacaine and levobupivacaine with epidural technique for labor analgesia
Reyhan Arslantaş, Mustafa Kemal Arslantaş, Emine Özyuvacı
PMID: 22399125  doi: 10.5505/agri.2012.82584  Sayfalar 23 - 31 (3958 kere görüntülendi)

5.
Erişkin Hastalarda Venöz Port İmplantasyonu: Retrospektif Değerlendirme
Venous Port Implantation in Adult Patients: Retrospective Evaluation
Hüsnü Süslü, Gülten Arslan, Kemal Tural
PMID: 22399126  doi: 10.5505/agri.2012.17362  Sayfalar 32 - 36 (3363 kere görüntülendi)

6.
Lomber epidural bloklarda spring-loaded, direnç kaybı ve asılı damla tekniklerinin karşılaştırılması
Comparison of Spring-Loaded, Loss of Resistance and Hanging Drop Techniques in Lumbar Epidural Blocks
Güven Gülen, Taylan Akkaya, Derya Özkan, Mehmet Kaydul, Orhan Gözaydın, Haluk Gümüş
PMID: 22399127  doi: 10.5505/agri.2012.98705  Sayfalar 37 - 41 (2516 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Alcohol Neurolysis Of Lateral Femoral Cutaneous Nerve For Recurrent Meralgia Paresthetica
Chee Kean Chen, Vui Eng Phui, Mat Ariffin Saman
PMID: 22399128  doi: 10.5505/agri.2012.47450  Sayfalar 42 - 44 (2914 kere görüntülendi)

8.
ileri derecede kifoskolyotik hastada kombine spinal epidural anestezi deneyimimiz
Combined Spinal Epidural anesthesia in a patient with advanced kyphoscoliosis
Sezen Solak, Emine Nur Ozyuvaci, Gamze Tuluk, Zafer Solak, Onat Akyol, Naile Toprak
PMID: 22399129  doi: 10.5505/agri.2012.43043  Sayfalar 45 - 48 (2410 kere görüntülendi) 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2018 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.