ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 1  Yıl: 2019
 
Ağrı: 22 (2)
Cilt: 22  Sayı: 2 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Postoperatif ağrı sadece nosiseptif ağrı mıdır?
Is postoperative pain only a nociceptive pain?
Dilek Ceyhan, Mehmet Sacit Güleç
Sayfalar 47 - 52

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
2.
Pediyatrik kaudal blokta ropivakaine eklenen ketaminin etkinliği
Effects of ketamine added to ropivacaine in pediatric caudal block
Ramazan Ödeş, Ömer Lütfi Erhan, Muhammed Demirci, Hülya Göksu
Sayfalar 53 - 60

3.
Kronik yaygın ağrılı ve fibromiyaljili kadınlarda emosyonel durum ve fiziksel aktivenin karşılaştırılması
Comparison of emotional status and physical activity between women with chronic widespread pain and fibromyalgia
Gamze Ekici, Uğur Cavlak, Nesrin Yağcı, Ummuhan Baş Aslan, Tuba Can, Veli Çobankara
Sayfalar 61 - 67

4.
Bel ağrısı konusuna yönelik internet sitelerinin içerik analizi
Content analysis of websites directed to low back pain
Nebahat Gülcü, Sefa Bulut
Sayfalar 68 - 72

5.
Sezaryen cerrahisinde ON-Q ağrı pompa sistemi ile uygulanan subfasiyal levobupivakain infüzyonunun postoperatif analjezi ve tramadol tüketimine etkisi
The effects of the administration of subfacial levobupivacaine infusion with the ON-Q pain pump system on postoperative analgesia and tramadol consumption in cesarean operations
Sema Tuncer, Gökhan Aysolmaz, Ruhiye Reisli, Atilla Erol, Naime Yalçın, Alper Yosunkaya
Sayfalar 73 - 78

6.
İç Anadolu Bölgesinde anesteziyoloji ve algoloji çalışanlarında tükenmişlik durumu
Burnout in healthcare workers in the Anesthesiology and Algology Departments in the Middle Anatolian region of Turkey
Didem T. Akçalı, Hakan Dayanır, Mustafa N. İlhan, Avni Babacan
Sayfalar 79 - 85

OLGU SUNUMU
7.
Posttorakotomi ağrı sendromu tedavisinde Pasha-Cath® uygulaması
Pasha-Cath® in the treatment of post-thoracotomy pain syndrome
Kamer Dere, Enis Biçerer, Sezai Özkan, Güner Dağlı
Sayfalar 86 - 90 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.