ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 1  Yıl: 2019
 
Ağrı: 20 (4)
Cilt: 20  Sayı: 4 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Nöropatik ağrı tedavisinde non-opioid ve opioid ajan kullanımı
Nöropatik ağrı tedavisinde non-opioid ve opioid ajan kullanımı
Meltem Uyar, Can Eyigör
PMID: 19117151  Sayfalar 6 - 16

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
2.
Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyolojiğin analjezik etkinliğinin karşılaştırılması
Comparison of analgesic activity of intraarticular lornoxicam, bupivacaine and saline after knee arthroscopy
Meltem Eren, Kemalettin Koltka, Gül Köknel Talu, Mehmet Aşık, Süleyman Özyalçın
PMID: 19117152  Sayfalar 17 - 22

3.
Preoperatif üç farklı yolla uygulanan lornoksikamın postoperatif analjezi üzerine etkisi
The effect of three different lornoxicam administration on postoperative analgesia
İskender Kara, Lütfi Yavuz, Berit Gökçe Ceylan, Füsun Eroğlu
PMID: 19117153  Sayfalar 23 - 29

4.
Sezaryen Sonrası Ağrı Tedavisinde Epidural %0.2 Ropivakain ile %0.2 Ropivakain ve 0.75 µg mL-1 Sufentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması
Comparison of Epidural Ropivacaine 0.2% and Ropivacaine 0.2% in Combination with Sufentanil 0.75 µg mL-1 for Postcaesarean Analgesia
Tahsin Kaya, Ünase Büyükkoçak, Hülya Başar, Nevin Sağsöz
PMID: 19117154  Sayfalar 30 - 37

5.
Kanser hastalarında WHO analjezik basamak tedavisine göre ağrı tedavisi. Bir merkezin sekiz yıl deneyimi.
Pain Treatment Practice According to the WHO Analgesic Ladder in Cancer Patients: Eight Years Experience of a Single Center.
Mehmet Emin Orhan, Ferruh Bilgin, Atilla Ergin, Kamer Dere, Mustafa Erdal Güzeldemir
PMID: 19117155  Sayfalar 38 - 44

GIRIŞIMSEL YÖNTEMLER
6.
Lateral sagittal infraklavikular blok sonrası gelişen Horner Sendromu olgusu
A case of Horner’s Syndrome following lateral sagittal infraclavicular block
Tülay Hoşten, Yavuz Gürkan, Mine Solak, Kamil Toker
PMID: 19117156  Sayfalar 45 - 48

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
7.
Konjenital Miyastenya Gravisli 2 Yaşındaki Çocuk Hastada Kaudal Epidural Anestezi
Caudal Epidural Anesthesia for a 2-Year Old Child with Congenital Myasthenia Gravis
Esra Çalışkan, Aysu Koçum, Mesut Şener, Nesrin Bozdoğan, Anış Arıboğan
PMID: 19117157  Sayfalar 49 - 52

ÖZETLER
8.
Özetler
Abstracts

Sayfalar 53 - 56
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KITAP TANITIMI
9.
Kitap tanıtımı: Regional nerve blocks and infiltration therapy: Textbook and color atlas- Danilo Jancovic
Book review: Regional nerve blocks and infiltration therapy: Textbook and color atlas- Danilo Jancovic
Gül Köknel Talu, Selçuk Dinçer
Sayfalar 57 - 58
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.