ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 36  Sayı: 2  Yıl: 2024
 
Ağrı: 36 (2)
Cilt: 36  Sayı: 2 - 2024
Özetleri Göster | << Geri
ÖN SAYFALAR
1.
Ön Sayfalar
Front Matter

Sayfalar I - X

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
2.
Kronik kalça ağrısı olan hastalarda konvansiyonel analjeziklere dirençli kalça eklemi artiküler sinirlerinin perkütan puls radyofrekans ablasyonu
Percutaneous pulsed radiofrequency ablation of articular nerves of the hip joint in patients with chronic hip pain refractory to conventional analgesics
Sandeep Diwan, Anju Gupta, Parag Sancheti, Sahil Sanghvi, Suhrud Panchawagh
PMID: 38558402  doi: 10.14744/agri.2023.90236  Sayfalar 83 - 91

3.
Perkütan nefrolitotomi uygulanan hastalarda erektör spina düzlem bloğun operasyon sonrası ağrıyı azaltma ve hasta memnuniyeti açısından değerlendirilmesi: Randomize klinik çalışma
Evaluation of erector spinae plane block in patients undergoing percutaneous nephrolithotomy in terms of postoperative pain reduction and patient satisfaction
Abdulhakim Şengel, Nuray Altay, Mehmet Demir
PMID: 38558395  doi: 10.14744/agri.2023.24650  Sayfalar 92 - 99

4.
Akut herpes zoster'de ağrı tipi ve nöropatik ağrı bileşenleri
Pain type and neuropathic pain components in acute herpes zoster
Hanzade Aybüke Ünal, Neslihan Demirel Öğüt, Emel Güler, Alp Alptekin
PMID: 38558392  doi: 10.14744/agri.2023.03743  Sayfalar 100 - 105

5.
Epidural steroid enjeksiyonlarının kadınlarda adet döngüsü üzerine etkileri: Gözlemsel bir çalışma
Effects of epidural steroid injections on menstrual cycle in women: An observational study
Savaş Şencan, Serhad Bilim, Merve Demirci, Osman Hakan Gündüz
PMID: 38558400  doi: 10.14744/agri.2023.66742  Sayfalar 106 - 112

6.
Mastaljisi olan fibromiyalji ve mastalji hastalarında tedavi ile mastalji düzeliyor
Treatment of fibromyalgia among patients with mastalgia and fibromyalgia improved mastalgia
Tonguç Utku Yılmaz, Murat Inanır, Saffet Çınar, Sertaç Ata Güler, Nihat Zafer Utkan
PMID: 38558398  doi: 10.14744/agri.2022.58219  Sayfalar 113 - 119

OLGU SERISI
7.
Kalça osteoartritli hastalarda floroskopi eşliğinde üçlü kalça bloğu: Yeni bir yaklaşım
Fluoroscopy-guided triple hip block for patients with hip osteoarthritis: A new approach
Savaş Şencan, Rekib Saçaklıdır, Osman Hakan Gündüz
PMID: 38558396  doi: 10.14744/agri.2022.26878  Sayfalar 120 - 122

OLGU SUNUMU
8.
Transversus abdominis plan bloğuna bağlı büyük bir karın duvarı hematomu
A gross abdominal wall hematoma secondary to transversus abdominis plane block
Coşkun Araz, Özer Tuç, Adnan Torgay
PMID: 38558403  doi: 10.14744/agri.2021.92499  Sayfalar 123 - 125

9.
Periferal sinir stimülasyonu (PNS): Anterior kutanöz sinir sıkışma sendromu (ACNES) olgusu için geçerli ve kesin bir tedavi seçeneği
Peripheral nerve stimulation (PNS): A valid and definitive therapeutical option for a case of anterior cutaneous nerve entrapment syndrome (ACNES)
Ezio Amorizzo, Francesca De Sanctis, Gianni Colini Baldeschi, Fernando Ricci, Giustino Varrassi
PMID: 38558393  doi: 10.14744/agri.2023.07673  Sayfalar 126 - 128

10.
Mandibular sinir bloğuna sekonder gelişen nadir bir komplikasyon olan amaurosis ve geçici diplopi: Olgu sunumu
Amaurosis and transient diplopia, a rare complication secondary to mandibular nerve block: A case report
Mustafa Karaoğlan, Bilge Küçükçay, Levent Ertuğrul İnan
PMID: 38558394  doi: 10.14744/agri.2021.11129  Sayfalar 129 - 132

EDITÖRE MEKTUP
11.
Kalça cerrahisinde cerrahi anestezi için üçlü blok: Lomber pleksus ve erektör spina plan blokları ile PENG bloğu kombinasyonu
Triple-block for surgical anesthesia in hip surgery: PENG block with combination of lumbar plexus and erector spinae plane blocks
Onur Balaban, Ali Eman, Bedirhan Günel, Ali Fuat Erdem
PMID: 38558401  doi: 10.14744/agri.2023.80217  Sayfalar 133 - 134
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Parkinson hastalığında femoral ve siyatik sinir bloğu kombinasyonu
Use of femoral and sciatic nerve block combination in Parkinson’s disease
Sibel Çatalca, Oya Yalçın Çok, Çiğdem Şimşek, Nesrin Bozdoğan Özyilkan
PMID: 38558397  doi: 10.14744/agri.2022.39260  Sayfalar 135 - 136
Makale Özeti | Tam Metin PDF   
Copyright © 2024 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.