ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 36  Sayı: 2  Yıl: 2024
 
Ağrı: 36 (1)
Cilt: 36  Sayı: 1 - 2024
Özetleri Göster | << Geri
ÖN SAYFALAR
1.
Ön Sayfalar
Front Matter

Sayfalar I - XI

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
2.
Rat siyatik sinirine 120 ve 240 saniye olarak uygulanan devamlı ve pulsed radyofrekansın etkileri
Effects of continuous and pulsed radiofrequency applied for 120 and 240 seconds to rats' sciatic nerve
Güray Özkumur, Esma Kırımlıoğlu, Ergi Kaya, Necdet Demir, Mehmet Arif Yeğin
PMID: 38239120  doi: 10.14744/agri.2022.97957  Sayfalar 1 - 12

GIRIŞIMSEL YÖNTEMLER
3.
Erektör spina plan bloğunun açık subkostal nefrektomilerde postoperatif intravenöz morfin tüketimine etkisi: Randomize prospektif klinik çalışma
Effect of erector spinae plane block on postoperative intravenous morphine consumption in open subcostal nephrectomy: A prospective randomized clinical trial
Erkan Atıcı, Zehra İpek Arslan, Hasan Yılmaz
PMID: 38239121  doi: 10.14744/agri.2022.71602  Sayfalar 13 - 21

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
4.
Koksidinili hastalarda özürlülük ile depresyon, anksiyete ve uyku kalitesi ilişkisi
The relationship between disability and depression, anxiety, and sleep quality in patients with coccydynia
Emel Güler, Hanzade Aybüke Ünal
PMID: 38239122  doi: 10.14744/agri.2023.23865  Sayfalar 22 - 28

5.
Karpal tünel sendromunun tedavisinde fonoforez ve düşük seviyeli lazer tedavisinin egzersize ek katkısının klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonografik olarak değerlendirilmesi
Additional contribution of phonophoresis and low-level laser therapy to exercise in the treatment of carpal tunnel syndrome: A clinical, electrophysiological, and ultrasonographic evaluation
Nazlı Karaman, Zeliha Ünlü, Deniz Selçuki, Lale Cerrahoğlu
PMID: 38239124  doi: 10.14744/agri.2023.00878  Sayfalar 29 - 37

6.
Lumbosakral radiküler ağrılı hastalarda pulsed radyo frekans tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi: Tek merkez verilerinin analizi
Evaluation of the efficacy of pulsed radiofrequency therapy in patients with lumbosacral radicular pain: An analysis of single-center data
Gökhan Yıldız, Şeref Çelik, Erkan Yavuz Akçaboy, Şaziye Şahin, Samet Sancar Kaya, Müge Baran, Hamit Göksu
PMID: 38239116  doi: 10.14744/agri.2022.60234  Sayfalar 38 - 44

7.
Türkiye'de çalışan anesteziyoloji ve reanimasyon hekimlerinin fasyal plan bloklarının perioperatif kullanımına yaklaşımları: Ulusal anket çalışması
Perioperative use of fascial plane blocks; anesthesiology and reanimation physicians' approach in Türkiye: A national survey study
Onur Balaban, Ali Eman
PMID: 38239123  doi: 10.14744/agri.2023.67674  Sayfalar 45 - 52

8.
Lomber faset sendromunda TENS Tedavisi ile konvansiyonel radyofrekans termokoagülasyon ve pulse radyofrekans denervasyon uygulamalarının etkinliklerinin karşılaştırılması: Tek-kör randomize kontrollü bir çalışma
Comparison of the efficacy of continuous radiofrequency thermocoagulation, pulsed radiofrequency denervation applications, and TENS therapies for lumbar facet syndrome: A single-blind randomized controlled trial
Atilla Seçgin, Sibel Eyigor, Can Eyigör, Bora Uzuner, İdris Şevki Köken, Meltem Uyar
PMID: 38239113  doi: 10.14744/agri.2022.37108  Sayfalar 53 - 63

OLGU SUNUMU
9.
Gabapentinoidler ve laktasyon: Literatürü gözden geçirme
Gabapentinoids and lactation: Review of the literature
Burcu Özalp Horsanalı, Hüsnü Yımaz, Meltem Uyar, Can Eyigör
PMID: 38239114  doi: 10.14744/agri.2021.55531  Sayfalar 64 - 67

10.
Spinal anestezi sonrası izole bilateral tinnitus: Olgu sunumu
Isolated bilateral tinnitus after spinal anesthesia: A case report
Kadir Arslan, Hale Çetin Arslan
PMID: 38239117  doi: 10.14744/agri.2021.74317  Sayfalar 68 - 70

11.
Küme başağrılı bir hastada atipik bir araştırma: Bir olgu sunumu
An atypical survey in a cluster headache patient: A case report
Gökhan Özkan, Ali Akyol
PMID: 38239118  doi: 10.14744/agri.2021.86658  Sayfalar 71 - 74

12.
Kulak cerrahisinde ultrason rehberliğinde auricularis magnus sinir bloğu
Ultrasound-guided greater auricular nerve block for surgical anesthesia of the external ear
Mete Manici, Ilayda Kalyoncu, Hüseyin Erdoğan, Muzaffer Ozan Altuntaş, Yavuz Gürkan
PMID: 38239119  doi: 10.14744/agri.2022.93798  Sayfalar 75 - 76

EDITÖRE MEKTUP
13.
Ön koltuk altı sinir yaklaşımı: Omuz cerrahisi için yeni bir teknik
The anterior axillary nerve approach: A novel technical for shoulder surgery
Dexter Kerry Salazar Flores, Carlos H Salazar Zamorano, Luis Humberto Reyes Esparza, Karla Espinoza Morales, Ece Yamak Altınpulluk, Ruth Liceth Jara Pacheco, Podaru Radu, Mario Fajardo Perez
PMID: 38239126  doi: 10.14744/agri.2023.90197  Sayfalar 77 - 78
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Romboid bloka yeni yaklaşım: Rib tip (RTT) tekniği
Rib tip technique (RTT) to rhomboid block: A novel approach
Mete Manici, Barış Küçükerdem, Doğa Şimşek, Yavuz Gürkan
PMID: 38239125  doi: 10.14744/agri.2023.39112  Sayfa 79
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Doğumsal brakial pleksus palsinin cerrahi restorasyonunda serratus anterior plan bloğu analjezisi: Akut ağrı yönetimine farklı bir yaklaşım
Serratus anterior plane block analgesia for surgical restoration of brachial plexus birth palsy: A different approach for acute pain management
Emine Aysu Şalvız, Emre Sertaç Bingül, Meltem Savran Karadeniz
PMID: 38239115  doi: 10.14744/agri.2023.59375  Sayfalar 80 - 82
Makale Özeti | Tam Metin PDF   
Copyright © 2024 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.