ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 36  Sayı: 2  Yıl: 2024
 
Karpal tünel sendromunun tedavisinde fonoforez ve düşük seviyeli lazer tedavisinin egzersize ek katkısının klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonografik olarak değerlendirilmesi [Ağrı]
Ağrı. 2024; 36(1): 29-37 | DOI: 10.14744/agri.2023.00878  

Karpal tünel sendromunun tedavisinde fonoforez ve düşük seviyeli lazer tedavisinin egzersize ek katkısının klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonografik olarak değerlendirilmesi

Nazlı Karaman1, Zeliha Ünlü2, Deniz Selçuki3, Lale Cerrahoğlu2
1Bigadiç Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Balıkesir, Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS), en sık görülen periferik sinir sıkışma sendromudur. Bu çalışma, fonoforez ve düşük seviyeli lazer tedavisinin (LLLT) orta dereceli KTS’nin tedavisinde tendon ve sinir kaydırma egzersizlerine ek katkısını elektrofizyolojik, ultrasonografik ve klinik olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntem: Örneklem, orta dereceli KTS’li 45 hastadan oluşmakta ve üç gruba randomize edilmiştir. Grup 1’e fonoforez ve egzersiz, Grup 2’ye LLLT ve egzersiz, Grup 3’e ise sadece egzersiz uygulandı. Katılımcılar tedavi öncesi ve tedavi sonrası 6. ve 12. haftalarda elektrofizyolojik, klinik ve ultrasonografik olarak değerlendirildi.
Bulgular: Tedavi sonrası 6. ve 12. haftalarda tüm gruplarda klinik parametrelerde (Boston Fonksiyonel Durum Skalası, Boston Semptom Şiddet Skalası, istirahat vizüel analog skalası ve aktivite vizüel analog skalası) düzelme saptandı (p<0.05). Tedavi sonrası 12. haftada tüm gruplarda ultrasonografik parametrede (kesit alanı) düzelme saptandı (p=0.017).
Sonuç: Fonoforez ve LLLT, egzersiz tedavisine ek bir etki sağlamamaktadır. Egzersiz tedavisi, orta derecede KTS’nin tedavisinde ultrasonografik ve klinik sonuçlara olumlu katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, ağrı yönetimi, elektromiyografi, egzersiz, fizik tedavi modaliteleri, karpal tünel sendromu, medyan nöropati, sinir sıkışması sendromları, ultrasonografi.


Additional contribution of phonophoresis and low-level laser therapy to exercise in the treatment of carpal tunnel syndrome: A clinical, electrophysiological, and ultrasonographic evaluation

Nazlı Karaman1, Zeliha Ünlü2, Deniz Selçuki3, Lale Cerrahoğlu2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bigadiç State Hospital, Balıkesir, Türkiye
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa, Türkiye
3Department of Neurology, Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa, Türkiye

Objectives: Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is the most common peripheral nerve compression syndrome. This study aims to evaluate the additive contribution of phonophoresis and low-level laser therapy (LLLT) to tendon and nerve gliding exercises electrophysiologically, ultrasonographically, and clinically in the treatment of moderate CTS.
Methods: The sample consisted of 45 patients with moderate CTS, randomized into three groups. Group 1 received phonophoresis and exercise, Group 2 received LLLT and exercise, and Group 3 received exercise alone. Participants were evaluated electrophysiologically, clinically, and ultrasonographically before treatment and at the 6th and 12th weeks after the treatment.
Results: An improvement was observed in clinical parameters (Boston Functional Status Scale, Boston Symptom Severity Scale, visual analog scale at rest, and visual analog scale during activity) for all groups at the 6th and 12th weeks after the treatment (p<0.05). An improvement was also noted in the ultrasonographic parameter (cross-sectional area) for all groups at the 12th week after the treatment (p=0.017).
Conclusion: Phonophoresis and LLLT do not provide additional effects to exercise therapy. Exercise therapy alone may positively contribute to ultrasonographic and clinical outcomes in the treatment of moderate CTS.

Keywords: Carpal tunnel syndrome, electromyography, exercise, median neuropathy, nerve compression syndromes, pain, pain management, physical therapy modalities, ultrasonography.


Nazlı Karaman, Zeliha Ünlü, Deniz Selçuki, Lale Cerrahoğlu. Additional contribution of phonophoresis and low-level laser therapy to exercise in the treatment of carpal tunnel syndrome: A clinical, electrophysiological, and ultrasonographic evaluation. Ağrı. 2024; 36(1): 29-37

Sorumlu Yazar: Nazlı Karaman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.