ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 36  Sayı: 1  Yıl: 2023
 
Ağrı: 35 (4)
Cilt: 35  Sayı: 4 - 2023
Özetleri Göster | << Geri
ÖN SAYFALAR
1.
Ön Sayfalar
Front Matter

Sayfalar I - V

DERLEME
2.
Plan A blokları
Plan A blocks
Hadi Ufuk Yörükoğlu, Sevim Cesur, Can Aksu, Alparslan Kuş
PMID: 37886870  doi: 10.14744/agri.2022.02256  Sayfalar 187 - 194

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
3.
Üniversite öğrencilerinde ekrana maruz kalma ile boyun sakatlığı, baş ağrısı, stres, depresyon ve anksiyete arasındaki ilişki
The relationship between screen exposure and neck disability, headache, stress, depression, and anxiety in university students
Halil Yılmaz, Evrim Göz
PMID: 37886871  doi: 10.14744/agri.2023.48657  Sayfalar 195 - 204

4.
Lomber multifidus kesit alanının transforaminal epidural steroid enjeksiyonu üzerine etkisi: Gözlemsel klinik çalışma
The effect of lumbar multifidus cross-sectional areas on transforaminal epidural steroid injection: An observational clinical study
Rekib Saçaklıdır, Efe Soydemir, Savaş Şencan, Osman Hakan Gündüz
PMID: 37886869  doi: 10.14744/agri.2022.42744  Sayfalar 205 - 211

5.
Migrenli hastalarda fiziksel aktivite seviyesinin ağrı, fonksiyonellik ve yaşam kalitesine etkisi
Effect of physical activity level on pain, functionality, and quality of life in migraine patients
Gamze Sağlı Diren, Pınar Kaya Ciddi, Gizem Ergezen, Mustafa Şahin
PMID: 37886861  doi: 10.14744/agri.2022.26504  Sayfalar 212 - 219

6.
Ardışık faset medial dal radyofrekans denervasyonu ve dorsal kök gangliyon pulse radyofrekans tedavisinin lomber faset eklem ağrısına etkisi
The effect of consecutive facet medial branch radiofrequency denervation and dorsal root ganglion pulse radiofrequency therapy on lumbar facet joint pain
Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, Şebnem Rumeli
PMID: 37886865  doi: 10.14744/agri.2022.42713  Sayfalar 220 - 227

7.
Erektör spina plan bloğunun bel omurgası cerrahisinde anestezik ilaç kullanımı üzerindeki etkisi
The effect of erector spinae plane block on the use of anesthetic medications in lumbar spine surgery
Masoud Nashibi, Parisa Sezari, Farhad Safari, Houman Teymourian, Sogol Asgari, Kamran Mottaghi
PMID: 37886866  doi: 10.14744/agri.2022.48992  Sayfalar 228 - 235

8.
Pregabalinin sıçanlarda antidepresan ve anksiyolitik etkileri ve mekanizmalarının incelenmesi
The investigation of antidepressant and anxiolytic effects of pregabalin and its mechanisms of action in rats
Şule Aydın, Cansu Kılıç Tatlıcı, Mustafa Erhan Çivgin, Zeynep Gül Yazıcı, Cafer Yıldırım, Setenay Dinçer Öner, Fatma Sultan Kılıç
PMID: 37886867  doi: 10.14744/agri.2022.98474  Sayfalar 236 - 243

9.
Kanser hastalarının ağrı inançları ve ilişkili faktörler
Pain beliefs of cancer patients and associated factors
Ülkü Özdemir, Aysel Tokaç Akdeniz
PMID: 37886863  doi: 10.14744/agri.2022.55798  Sayfalar 244 - 253

GIRIŞIMSEL YÖNTEMLER
10.
Laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarında transversus abdominis plan bloğunun laparoskopi veya ultasonografi ile uygulanmasının etkinliğinin karşılaştırılması
Comparison of the effectiveness of transversus abdominis plane block with laparoscopy or ultrasonography in laparoscopic cholecystectomy operations
İlter Soytürk, Zahide Doğanay, Hale Kefeli Çelik
PMID: 37886858  doi: 10.14744/agri.2022.01709  Sayfalar 254 - 264

OLGU SUNUMU
11.
Kırmızı kulak sendromunun geçiş tedavisinde intravenöz metilprednizolon: Bir olgu sunumu
Intravenous methylprednisolone as a transition treatment in red ear syndrome: A case report
Serdar Kokar, Uğur Uygunoğlu
PMID: 37886860  doi: 10.14744/agri.2021.23911  Sayfalar 265 - 268

12.
Nadir bir baş ağrısı nedeni; trigeminal nevralji ve idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon birlikteliği: Olgu sunumu
A rare cause of headache; case report of trigeminal neuralgia concomitant with idiopathic intracranial hypertension
Burcu Özalp Horsanalı, Hüsnü Yılmaz, Meltem Uyar, Can Eyigör
PMID: 37886859  doi: 10.14744/agri.2021.14471  Sayfalar 269 - 272

13.
Post herpetik nevraljide metilprednizolon ve bupivakain kullanılarak yapılan erektör spina plan blokunun etkinliği: Olgu serisi
The effectiveness of the erector spinae plane block using methylprednisolone and bupivacaine in post-herpetic neuralgia: Case series
Uğur Peksöz, Ümran Öner, Mine Çelik
PMID: 37886862  doi: 10.14744/agri.2021.43926  Sayfalar 273 - 277

EDITÖRE MEKTUP
14.
Radiküler bel ağrısı ile başvuran hastada saptanan beklenmedik durum
An unexpected circumstance detected in a patient presenting with radicular low back pain
Alper Mengi, Uğur Uygunoğlu
PMID: 37886868  doi: 10.14744/agri.2023.15013  Sayfalar 278 - 280
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Koronavirüs hastalığı sonrası şiddetli baş ağrısında yüksek doz steroidin etkinliği
The effectiveness of high dose steroid in post-corona severe headache
Nermin Tepe, Oktay Faysal Tertemiz
PMID: 37886864  doi: 10.14744/agri.2022.33410  Sayfalar 281 - 283
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER
16.
Hakem Listesi
Reviewer List

Sayfa 284
Makale Özeti | Tam Metin PDF   
Copyright © 2024 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.