ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 36  Sayı: 2  Yıl: 2024
 
Rat siyatik sinirine 120 ve 240 saniye olarak uygulanan devamlı ve pulsed radyofrekansın etkileri [Ağrı]
Ağrı. 2024; 36(1): 1-12 | DOI: 10.14744/agri.2022.97957  

Rat siyatik sinirine 120 ve 240 saniye olarak uygulanan devamlı ve pulsed radyofrekansın etkileri

Güray Özkumur1, Esma Kırımlıoğlu2, Ergi Kaya3, Necdet Demir2, Mehmet Arif Yeğin1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Radyofrekans (RF) ağrı tedavisi için yıllardır kullanılmaktadır. RF’in sinirler üzerindeki etkisi ve etki mekanizması halen net olarak ortaya konulmamıştır. Bu çalışmanın amacı; Pulsed RF (P-RF) ve Devamlı RF (C-RF)’nin oluşturduğu etkiyi ışık ve elektron mikroskobisi aracılığıyla incelemek ve farklılıklarını ortaya koymaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 60 adet Rattus Norvegicus cinsi rat 6 gruba ayrılarak kullanılmıştır. Kontrol grubu alınmamıştır. Sham grubunda elektrotlar yerleştirilmiş ancak akım uygulanmamıştır. P-RF 120 saniye (sn), P-RF 240 sn, C-RF 120 sn, C-RF 240 sn, 42 ˚C’de diğer gruplara uygulanmıştır. Siyatik sinir kesitleri alınmış, ışık ve elektron mikroskopunda incelenmiştir.
Bulgular: Sham, P120 ve C120 grupları normal sınırlarda tespit edilmiştir. P240 grubunda bir takım morfolojik değişiklikler izlense de bütün örnekler incelendiğinde bu durumun ihmal edilebilir olduğu sonucuna varılmıştır. C240 grubunda ise hem miyelinli hem de miyelinsiz sinir liflerinde, ışık ve elektron mikroskopunda ağır deformasyon izlenmiştir. Schwann hücrelerinde dramatik yapısal bozukluklar gözlemlenmiştir.
Sonuç: P120, P240 ve C120 tedavileri siyatik sinirde herhangi bir deformiteye yol açmamıştır. C-RF 240 saniye uygulanması ise sinir yapısında patolojik değişikliklere yol açmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Devamlı radyofrekans, histolojik etkiler, pulsed radyofrekans, siyatik sinir.


Effects of continuous and pulsed radiofrequency applied for 120 and 240 seconds to rats' sciatic nerve

Güray Özkumur1, Esma Kırımlıoğlu2, Ergi Kaya3, Necdet Demir2, Mehmet Arif Yeğin1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Türkiye
2Department of Histology and Embryology, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Türkiye
3Department of Neurology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye

Objectives: Radiofrequency (RF) has been used for many years for pain treatment. The effects of RF on nerves and the underlying mechanism of these effects are not clearly understood. The aim of this study is to show the effects of Pulsed (P-RF) and Continuous (C-RF) RF in light and electron microscopy, and to determine the differences between them.
Methods: In this study, a total of 60 Rattus norvegicus rats were used in 6 groups. No procedure was performed on the control group. In the Sham group, the electrodes were placed but no current was applied. P-RF for 120 seconds, P-RF for 240 seconds, C-RF for 120 seconds, and C-RF for 240 seconds at 42 °C were applied respectively to the other groups. Sections obtained from sciatic nerves were examined with light and electron microscopy.
Results: Examinations of the Sham, P120, and C120 groups were normal. In P240, some morphological changes were observed, but when all samples were examined, these abnormalities were evaluated as negligible. In C240, severe deformation of both myelinated and non-myelinated nerve fibers was observed under an electron and light microscope. Dramatic structural deformities in Schwann cells were observed.
Conclusion: P120, P240, and C120 treatments did not produce any deformities in the sciatic nerve. The application of C-RF for 240 seconds produced pathological alterations in the nerve structure.

Keywords: Continuous radiofrequency, histological effects, pulsed radiofrequency, sciatic nerve.


Güray Özkumur, Esma Kırımlıoğlu, Ergi Kaya, Necdet Demir, Mehmet Arif Yeğin. Effects of continuous and pulsed radiofrequency applied for 120 and 240 seconds to rats' sciatic nerve. Ağrı. 2024; 36(1): 1-12

Sorumlu Yazar: Mehmet Arif Yeğin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.