ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 35  Sayı: 4  Yıl: 2023
 
Transforaminal epidural steroid enjeksiyonu ile eş zamanlı dorsal kök ganglion üzerine uygulanan darbeli radyofrekans tedavisinin ağrı üzerine palyatif etkisi [Ağrı]
Ağrı. 2021; 33(4): 223-231 | DOI: 10.14744/agri.2021.94824  

Transforaminal epidural steroid enjeksiyonu ile eş zamanlı dorsal kök ganglion üzerine uygulanan darbeli radyofrekans tedavisinin ağrı üzerine palyatif etkisi

Duygu Karaköse Çalışkan1, Selcan Akesen2, Yunus Gürkan Türker2, Alp Gurbet2
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Amaç: Kronik lomber radiküler ağrısı olan hastalarda transforaminal epidural steroid enjeksiyonu (TESE) ve darbeli radyofrekans (DRF)’ın lomber dorsal kök gangliyonuna (DKG) eşzamanlı uygulanmasının ile yalnız başına TESE tedavisi ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplam 129 hasta dahil edildi. 67 hastaya TESE, 62 hastaya TESE+ DKG-DRF uygulandı. Demografik veriler, cerrahi müdahaleler ve ilaçların tipleri, işlemin yapıldığı vücut tarafı ve sayısı kaydedildi. Hastalar ameliyat öncesi ve sonrası 10. gün, birinci ve üçüncü ay takip ziyaretlerinde değerlendirildi ve Görsel Analog Skala (VAS, 0–10) ile ağrı skorları değerlendirildi. Üçüncü ay takip vizitlerinde memnuniyet değerlendirmeleri ölçüldü. Başarılı terapötik yanıt, VAS skorlarında %50 veya daha fazla oranda azalma olarak tanımlandı.
Bulgular: Her iki grupta postoperatif VAS skorları preoperatif düzeylerden anlamlı olarak düşüktü (p<0.001). Tüm takip dönemlerinde TESE+ DKG-DRF grubundaki VAS skorları TESE grubundan anlamlı olarak düşüktü (p˂0.001). Tüm takip vizitlerinde VAS skorlarındaki azalma oranları TESE+ DKG-DRF grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p˂0.001). Tedavi memnuniyeti düzeyleri TESE+ DKG-DRF grubunda anlamlı olarak yüksekti (p˂0.01).
Sonuç: Çalışmamızın bulgularına göre TESE, kronik lomber radiküler ağrısı olan hastalarda kısa-orta derecede rahatlama sağlamaktadır. Tedaviye yanıtı iyileştirmek için TESE ile aynı seansta DRF’nin eşzamanlı uygulanmasının bir seçenek olarak göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dorsal kök gangliyonu, lomber radiküler ağrı; darbeli radyofrekans; transforaminal epidural steroid enjeksiyonu.


The effect of combined pulsed radiofrequency treatment to dorsal root ganglion with transforaminal epidural steroid injection on pain

Duygu Karaköse Çalışkan1, Selcan Akesen2, Yunus Gürkan Türker2, Alp Gurbet2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Van Education and Research Hospital, Van, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Uludag University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey

Objectives: We aimed to compare the treatment response with simultaneous application of transforaminal epidural steroid injection (TESI) and pulsed radiofrequency (PRF) to the lumbar dorsal root ganglion (DRG) with TESI in patients with chronic lumbar radicular pain.
Methods: A total of 129 patients were enrolled. TESI was performed to 67 patients and TESI+DRG-PRF was performed to 62 patients. Demographic data, surgical records, and medications, side, and level of the procedure were recorded. Patients were evaluated on the pre-operative and post-operative 10th day, 1st and 3rd month follow-up visits, and visual analog scale (VAS, 0–10) scores, and patients’ satisfaction assessment on the 3rd month follow-up were collected. A successful therapeutic response was defined as a 50% or more reduction in VAS scores.
Results: In both groups, post-operative VAS scores were significantly lower than the pre-operative levels (p˂0.001). VAS scores in the TESI+DRG-PRF group were significantly lower than the TESI group at all follow-up periods (p˂0.001). Reduction ratios in VAS scores were significantly higher in the TESI+DRG-PRF group in all follow-up visits (p˂-0.001). Satisfaction levels were significantly higher in the TESI+DRG-PRF group (p˂0.01).
Conclusion: According to our study, TESI provides short-moderate pain relief in patients with chronic lumbar radicular pain. A simultaneous application of PRF in the same session with TESI should be considered as an option to improve the treatment response.

Keywords: Dorsal root ganglion, lumbar radicular pain; pulsed radiofrequency; transforaminal epidural steroid injection.


Duygu Karaköse Çalışkan, Selcan Akesen, Yunus Gürkan Türker, Alp Gurbet. The effect of combined pulsed radiofrequency treatment to dorsal root ganglion with transforaminal epidural steroid injection on pain. Ağrı. 2021; 33(4): 223-231

Sorumlu Yazar: Selcan Akesen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2023 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.