ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 36  Sayı: 2  Yıl: 2024
 
Küme başağrılı bir hastada atipik bir araştırma: Bir olgu sunumu [Ağrı]
Ağrı. 2024; 36(1): 71-74 | DOI: 10.14744/agri.2021.86658  

Küme başağrılı bir hastada atipik bir araştırma: Bir olgu sunumu

Gökhan Özkan1, Ali Akyol2
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Küme başağrısı, hipotalamik disfonksiyon veya uyku döngüleri ile ilişkili nadir görülen şiddetli bir başağrısıdır. Uluslararası Başağrısı Bozuklukları Sınıflaması’nda (ICHD-3-2018) primer başağrısı grubunda yer alır. Bu olgu sunumunda, ortalama yılda 2–3 küme atak periyodu geçiren, dental implant tedavisinden sonra küme başağrısı ataklar arası beş kat daha uzun remisyon gösteren ve kardiyak stent tedavisinden sonra iki yıldan fazla bir süredir atak geçirmeyen 62 yaşında bir erkek hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Dental implant, kardiyak stent, küme başağrısı, remisyon.


An atypical survey in a cluster headache patient: A case report

Gökhan Özkan1, Ali Akyol2
1Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Dentistry, Aydın, Türkiye
2Department of Neurology, Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, Aydın, Türkiye

Cluster headache is a rare, severe headache associated with hypothalamic dysfunction or sleep cycles. It is classified in the primary headache group in The International Classification of Headache Disorders-3-2018 (ICHD-3-2018). In this case report, we present a 62-year-old male patient whose cluster headache showed a five times longer remission interval after dental implant treatment and ceased for more than two years following cardiac stent therapy.

Keywords: Cardiac stent, cluster headache, dental implant, remission.


Gökhan Özkan, Ali Akyol. An atypical survey in a cluster headache patient: A case report. Ağrı. 2024; 36(1): 71-74

Sorumlu Yazar: Gökhan Özkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.