ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 34  Sayı: 3  Yıl: 2021
 
Toraks duvarı fasyal plan bloklar [Ağrı]
Ağrı. 2021; 33(4): 205-214 | DOI: 10.14744/agri.2021.43827  

Toraks duvarı fasyal plan bloklar

Sami Kaan Coşarcan1, Mete Manici2, Hadi Ufuk Yörükoğlu3, Yavuz Gürkan4
1VKV Amerikan Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, İstanbul
2Koç Üniversitesi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
3Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji, Bitlis
4Koç Üniversitesi Tıp Fakultesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Toraks cerrahisinde rejyonal anestezi uygulamasından uzun yıllardır anlaşılan sadece epidural anestezi ve torakal paravertebral bloktur. Rejyonal anestezi uygulamalarında ultrasonografi kullanımının yaygınlaşması ile interfasyal plan blokları olarak adlandırılan yeni bloklar uygulamaya girmiştir. İnterfasyal plan blokları toraks cerrahisinde cerrahi anestezi sağlamakta yetersiz iken klinik açıdan anlamlı analjezik etki sağlamaktadırlar. Bu derlemede toraks cerrahisinde günümüzde daha yaygın kabul gören pektoral bloklar, serratus anterior plan bloğu, erektor spina plan bloğu ve rhomboid bloklardan bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Göğüs duvarı blokları, fasyal plan blokları; rejyonel anestezi.


Ultrasound guided thoracic wall blocks

Sami Kaan Coşarcan1, Mete Manici2, Hadi Ufuk Yörükoğlu3, Yavuz Gürkan4
1Department of Anesthesiology and Pain, VKV Amerikan Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Koc University Hospital, Istanbul, Turkey
3Anesthesiology Clinic, Bitlis State Hospital, Bitlis
4Department of Anesthesiology and Reanimation, School of Medicine, Koç University, Istanbul, Turkey

Epidural anesthesia and thoracic paravertebral blocks have been the mainstay of regional anesthesia for thoracic surgery for many years. Following introduction of ultrasound use during regional anesthesia practices, new blocks named interfascial plane blocks have been introduced into clinical practice. Although interfascial plane blocks fail to provide surgical anesthesia their contribution to providing analgesia is clinically important. In this review we mention the most commonly accepted blocks namely pectoral blocks, serratus anterior plane block, erector spinae plane block and rhomboid blocks.

Keywords: Thoracic wall nerve blocks, facial plane blocks; regional anesthesia.


Sami Kaan Coşarcan, Mete Manici, Hadi Ufuk Yörükoğlu, Yavuz Gürkan. Ultrasound guided thoracic wall blocks. Ağrı. 2021; 33(4): 205-214

Sorumlu Yazar: Sami Kaan Coşarcan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.