ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 36  Sayı: 2  Yıl: 2024
 
Ağrı: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
1.
Fantom Ekstremite Ağrısının Yönetiminde Ayna Terapisinin Etkisi
The Effect of Mirror Therapy on the Management of Phantom Limb Pain
Meltem Yıldırım, Nevin Kanan
PMID: 27813030  doi: 10.5505/agri.2016.48343   2016; 28 - 3 | Sayfalar 127 - 134

2.
Migren atak tedavisinde triptan, NSAİİ ve kombinasyon tedavisinin karşılaştırması
Comparison of triptans, NSAID and combination in migraine attack treatment
Taskın Duman, Hava Özlem Dede, Gülşah Seydaoğlu
PMID: 27813032  doi: 10.5505/agri.2015.00483   2016; 28 - 3 | Sayfalar 143 - 149

DERLEME
3.
14. Ulusal Ağrı Kongresi (3-6 Kasım, 2016, Antalya)
14th National Algology Congress (November 3-6, 2016, Antalya, Turkey)
14. Ulusal Ağrı Kongresi
2016; 28 - 0 1 | Sayfalar 1 - 82

OLGU SUNUMU
4.
Uzun süre servikal diskopati tanısı ile izlenen; skalen kas hipertrofisinin neden olduğu Torasik outlet sendromu
Thoracic outlet syndrome: A case with scalene muscle hypertropy who was followed by a long time in the diagnosis of cervical discopathy
Damla Yürük, Güngör Enver Özgencil, Ahmet Yılmaz, Merve Hayriye Kocaoğlu, Sırrı Sinan Bilgin, İbrahim Aşık
PMID: 27813035  doi: 10.5505/agri.2015.20981   2016; 28 - 3 | Sayfalar 158 - 161

5.
Koroner arter baypas greft cerrahisi sonrası gelişen brakiyal pleksus hasarı
Brachial plexus damage following coronary artery bypass graft surgery
Nevsun Pıhtılı Taş, Rabia Aydoğan Baykara
PMID: 33913131  doi: 10.5505/agri.2018.66933   2021; 33 - 2 | Sayfalar 122 - 123

DERLEME
6.
Akut postoperatif ağrının farmakolojik tedavisi: Türk Algoloji-Ağrı Derneği klinik uygulama kılavuzu
Pharmachologic treatment of acute postoperative pain: A clinical practice guideline of The Turkish Society of Algology
Ruhiye Reisli, Ömer Taylan Akkaya, Şule Arıcan, Özlem Selvi Can, Halil Çetingök, Mehmet Sacit Güleç, Gül Köknel Talu
PMID: 33523457  doi: 10.14744/agri.2021.60243   2021; 33 - 50 1 | Sayfalar 1 - 51

OLGU SUNUMU
7.
Omuz ağrısı olan hastanın yüzünü de muayene ediyor muyuz?
Do we inspecting the patient face who has shoulder pain?
Zeynep Issı, Yüksel Erkin
PMID: 32297960  doi: 10.5505/agri.2018.14892   2020; 32 - 2 | Sayfalar 109 - 112

8.
Az tanınan bir başağrısı: Uçak yolculuğu başağrısı
A rarely known headache: Airplane travel headache
Filiz Azman, Büşra Erkılınç, Murat Çabalar, Sultan Çağırıcı, Vildan Yayla
PMID: 28467570  doi: 10.5505/agri.2015.79037   2017; 29 - 1 | Sayfalar 47 - 48

DERLEME
9.
Hastaların, ameliyat sonrası ağrı yönetimine ilişkin hemşirelik uygulamalarından memnuniyet düzeyleri: Bir sistematik derleme
Patient satisfaction with nursing practices about postoperative pain management: A systematic review
Fatma Eti Aslan, Sennur Kula Şahin, Selda Secginli, Semra Bülbüloğlu
PMID: 30028476  doi: 10.5505/agri.2018.96720   2018; 30 - 3 | Sayfalar 105 - 115

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
10.
Migren başağrısında büyük oksipital sinir bloğu uygulama sonuçlarımız
The results of greater occipital nerve block applied for migraine headache
Serdar Çatav, Filiz Alkaya Solmaz, Pakize Kırdemir
PMID: 28467567  doi: 10.5505/agri.2016.57625   2017; 29 - 1 | Sayfalar 33 - 37

OLGU SUNUMU
11.
Leriche sendromu
Leriche syndrome
Serdar Demirgan, Abdullah Tolga Şitilci, Sezen Solak, Mehmet Salih Sevdi, Kerem Erkalp, Emin Köse
PMID: 28467568  doi: 10.5505/agri.2015.65983   2017; 29 - 1 | Sayfalar 38 - 42

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
12.
Etkin ağrı tedavisi pankreas kanserli hastalarda sağkalımı artırabilir
Effective pain therapy can improve the survival of patients with pancreatic cancer
Sibel Ozcan, Sevim Akın, Aysun Yıldız Altun, Esef Bolat, Selami Ateş Önal
PMID: 31736024  doi: 10.14744/agri.2019.61224   2019; 31 - 3 | Sayfalar 145 - 149

13.
Çocuklarda damar yolu açma işlemi sırasında oluşan ağrıyı azaltma: Buzzy uygulaması
Reduction of pain during intravenous cannulation in children: Buzzy application
Remziye Semerci, Esra Nur Kocaaslan, Melahat Akgün Kostak, Nefise Akın
PMID: 33398861  doi: 10.14744/agri.2020.02223   2020; 32 - 4 | Sayfalar 177 - 185

OLGU SUNUMU
14.
Medial kalkaneal nöropati: Uzamış topuk ağrısının nadir bir nedeni
Medial calcaneal neuropathy: A rare cause of prolonged heel pain
Banu Kuran, Tolga Aydoğ, Cem Erçalık, Pınar Arda, Figen Yilmaz, Beril Doğu, Julide Oncu, Gülgün Durlanık
PMID: 28467569  doi: 10.5505/agri.2015.13540   2017; 29 - 1 | Sayfalar 43 - 46

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
15.
Tip 2 diyabetli hastalarda yaşam tarzı müdahalelerinin diyabetik periferik nöropati şiddeti üzerine etkisi, randomize klinik çalışmanın sonucu
Effect of lifestyle interventions on diabetic peripheral neuropathy in patients with type 2 diabetes, result of a randomized clinical trial
Haleh Ghavami, Moloud Radfar, Soraya Soheily, Shams Aldin Shamsi, Hamid Reza Khalkhali
PMID: 30403270  doi: 10.5505/agri.2018.45477   2018; 30 - 4 | Sayfalar 165 - 170

OLGU SUNUMU
16.
Migren benzeri görsel aura: Astrositomalı hastalarda erken bir başlangıç bulgusu olabilir mi?
Migraine-like visual aura: Can it be an early-onset symptom of astrocytoma?
Gökhan Evcili, Muhammed Nur Öğün, Uygar Utku
PMID: 30403276  doi: 10.5505/agri.2017.77598   2018; 30 - 4 | Sayfalar 202 - 205

17.
Baş ağrısında nadir bir neden: Rinolit
A rare cause of headache: Rhinolit
Süha Ertuğrul, Serdar Ensari
PMID: 32030693  doi: 10.5505/agri.2017.03880   2020; 32 - 1 | Sayfalar 52 - 54

DERLEME
18.
Toraks duvarı fasyal plan bloklar
Ultrasound guided thoracic wall blocks
Sami Kaan Coşarcan, Mete Manici, Hadi Ufuk Yörükoğlu, Yavuz Gürkan
PMID: 34671963  doi: 10.14744/agri.2021.43827   2021; 33 - 4 | Sayfalar 205 - 214

OLGU SUNUMU
19.
Vertebrobaziler arter dolikoektazisi ve ağrı; ko-insidans mı, nedensellik mi?
Vertebrobasilar artery dolichoectesia and pain; coincidence or etiology?
Murat Alemdar
PMID: 29039156  doi: 10.5505/agri.2016.29200   2017; 29 - 3 | Sayfalar 141 - 146

20.
Doktorların opioid kullanımı ve opiofobiye yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Bir eğitim ve araştırma hastanesinden anket sonuçları
An assessment of physicians attitudes toward opioid usage and opiophobia: Results of a survey from a training and research hospital
Ramazan Baldemir, Erkan Yavuz Akçaboy, Şeref Çelik, Özgen Noyan, Zeynep Nur Akçaboy, Mustafa Baydar
PMID: 30633310  doi: 10.5505/agri.2018.03411   2019; 31 - 1 | Sayfalar 23 - 31   
Copyright © 2024 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.