ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 36  Sayı: 1  Yıl: 2023
 
Koroner arter baypas greft cerrahisi sonrası gelişen brakiyal pleksus hasarı [Ağrı]
Ağrı. 2021; 33(2): 122-123 | DOI: 10.5505/agri.2018.66933  

Koroner arter baypas greft cerrahisi sonrası gelişen brakiyal pleksus hasarı

Nevsun Pıhtılı Taş1, Rabia Aydoğan Baykara2
1S.B.Ü. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Elazığ
2Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Malatya

Brakiyal pleksus hasarı, koroner arter baypas grefti (CABG) sonrası, özellikle median sternotomi de görülebilen bir komplikasyondur. Yaklaşık üç ay CABG operasyonu geçiren sol kolunda ağrı uyuşma güçsüzlükle kliniğimize başvuran olguda brakiyal pleksus hasarı klinik,muayene ve elektromiyografi ile tespit edilmiştir. Olgumuz erken dönemde tanı alıp uygun tedaviyle düzelme göstermiştir. Nadir görülen bir komplikasyonun erken tanı ve tedavisiyle yaşam kalitesinde artma ve iyileşmenin sağlanacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, brakiyal pleksus hasarı; koroner arter baypas greft cerrahisi (CABG).


Brachial plexus damage following coronary artery bypass graft surgery

Nevsun Pıhtılı Taş1, Rabia Aydoğan Baykara2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Elazığ Training and Research Hospital, Elazığ, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Malatya Training and Research Hospital, Malatya, Turkey

Brachial plexus injury is a complication that can be seen after coronary artery bypass grafting (CABG), especially median sternotomy. Brachial plexus injury was detected by clinical, examination, and electromyography in the presence of pain in the left arm who underwent CABG operation about 3 months ago. Our case was diagnosed early and improved with appropriate treatment. We are of the opinion that early diagnosis and treatment of a rare complication will lead to improvement in quality of life and improvement.

Keywords: Pain, brachial plexus damage; coronary artery bypass graft surgery.


Nevsun Pıhtılı Taş, Rabia Aydoğan Baykara. Brachial plexus damage following coronary artery bypass graft surgery. Ağrı. 2021; 33(2): 122-123

Sorumlu Yazar: Nevsun Pıhtılı Taş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.