ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Intracranial Hypotension: A Rare Cause of Orthostatic Headache: A Review of the Etiology, Treatment and Prognosis of 13 Cases [Ağrı]
Ağrı. 2013; 25(2): 69-77 | DOI: 10.5505/agri.2013.97720  

Intracranial Hypotension: A Rare Cause of Orthostatic Headache: A Review of the Etiology, Treatment and Prognosis of 13 Cases

Sibel Güler1, Bekir Çağlı2, Ufuk Utku1, Ercüment Ünlü2, Yahya Çelik1
1Trakya University, Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Edirne
2Trakya University, Faculty Of Medicine, Department Of Radiology, Edirne

To view the causes, clinical picture, treatment and prognosis of spontaneous intracranial hypotension, a rare cause of orthostatic headache, along with the cases followed in our clinic.
Method: Thirteen cases (6 males and 8 females), diagnosed with spontaneous intracranial hypotension in our clinic between January 1st, 2009 and October 30th, 2011, were included in the study. The presenting symptoms, treatment, findings on cranial magnetic resonance imaging, the pressure of cerebrospinal fluid taken at lumbar puncture (in available patients), and healing period of the patients were recorded.
Results: Five patients with orthostatic headache and accompanying symptoms, treated with bed rest, increase in oral fluid intake, intravenous hydration and caffeine, had a complete recovery. Complete recovery was observed in two patients (15.3%) within 10 days, in another two (15.3%) within 15 days and in one patient (7.6%) within 21 days. Headache and other clinical symptoms significantly regressed within 30 days in four patients (37.6%) who received similar treatment, but a mild headache persisted intermittently during follow-up. As the headache had not resolved after 30 days, epidural blood patch was applied in these four cases (37.6%) and the clinical picture completely improved within 10 to 15 days.
Spontaneous intracranial hypotension should primarily be suspected and contrast-enhanced cranial imaging should be performed in cases complaining about postural headache. It should be kept in mind that there might be cranial nerve paralysis and pyramidal tract signs. At first, conservative treatments should be considered, however if conservative treatments fail, epidural blood patches must be applied.

Keywords: Intracranial hypotension, etiology, treatment, prognosis


Ortostatik Baş Ağrısının Çok Nadir Bir Nedeni: İntrakranial Hipotansiyonlu 13 olgunun Etyoloji, Tedavi Ve Prognozlarının Gözden Geçirilmesi

Sibel Güler1, Bekir Çağlı2, Ufuk Utku1, Ercüment Ünlü2, Yahya Çelik1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Edirne

Amaç: Ortostatik başağrısının nadir bir deneni olan spontan intrakraniyal hipotansiyonun nedenleri, kliniği, tedavi ve prognozunu kliniğimizde izlenen vakalar eşliğinde gözden geçirmek
Yöntem: 1 Ocak 2009-30 Ekim 2011 tarihleri arasında kliniğimizde tanı alan 6 erkek ve 7 kadın olmak üzere 13 tane spontan intrakranial hipotansiyon olgusu çalışmaya dahil edildi. Hastalar geliş semtomları, uygulanan tedavi, kranial mrg bulguları, uygun hastalarda yapınla BOS basınç değerleri ve klinik iyileşme süreleri değerlendirilerek incelendi.
Bulgular: Ortostatik baş ağrısının ve eşlik eden bulguların yatak istirahati, oral sıvı alımının arttırılması, intravenöz hidrasyon ve kafein tedavisi uygulanan iki hastada (%15,3) 10 günde iki hastada (%15,3)15 günde bir hastada (%7,6) yirmibir günde tamamen düzeldiği görüldü. Benzer tedavi uygulanan dört (%37,6) olguda başağrısı ve diğer klinik özelliklerinin 30 gün içerisinde belirgin olarak gerilediği ancak periyodik takiplerinde hafif şiddette baş ağrılarının aralıklı olarak devam ettiği gözlendi. 30 gün sonrasında ortostatik baş ağrısı gerilemeyen olgulara uygulanan epidural kan yaması sonrasında 10-15 gün içerisinde kliniklerinin tamamen düzeldiği görüldü.
Sonuç: Postural baş ağrısı tarifleyen olgularda öncelikle SIH’dan mutlaka şüphe edilmeli ve kontrastlı kranial görüntüleme yapılmalıdır. Kranial sinir paralizileri ve piramidal traktus bulguları olabileceği unutulmamalıdır. Epidural kan yamaları konservatif tedavinin yetersiz kaldığı olgulara uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İntrakranial hipotansiyon, etyoloji, tedavi, prognoz


Sibel Güler, Bekir Çağlı, Ufuk Utku, Ercüment Ünlü, Yahya Çelik. Intracranial Hypotension: A Rare Cause of Orthostatic Headache: A Review of the Etiology, Treatment and Prognosis of 13 Cases. Ağrı. 2013; 25(2): 69-77

Corresponding Author: Sibel Güler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.