ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Non-analgesıc Effects of Thoracic Epidural Anesthesia [Ağrı]
Ağrı. 2007; 19(2): 6-12

Non-analgesıc Effects of Thoracic Epidural Anesthesia

Zerrin Sungur Ülke, Mert Şentürk
Department Of Anesthesiology, Istanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey

Thoracic epidural anaesthesia is selected usually to provide adequate postoperative analgesia; however with administration of local anaesthetics to epidural space selective sympatolysis ensues. The effects of this transient sympathectomy on cardivascular, respiratory and other systems deserve certainly some interest as it may influence postoperative morbidity or mortality. Thoracic epidural anaesthesia has succesfully been used in cardiac, thoracic and major abdominal surgery. It provides dynamic analgesia, rapid mobilization, blunted stress response, early extubation with reduced pulmonary complications and also rapid recovery of bowel function. In cardiac surgery where thoracic sympathetic blockade is expected to be most useful, there is no difference in morbidity and mortality. Despite the superior quality of pain control, the beneficial aspect of thoracic epidural anaesthesia is not reflected on outcome in meta-analysis. Recent papers has still demonstrated positive effects on each system. So thoracic epidural anaesthesia is increasingly used and it seems that it will be discussed more in near future.

Keywords: Thoracic epidural, epidural analgesia, stress response, pulmonary function, outcome


Torakal epidural anestezinin non-analjezik etkileri

Zerrin Sungur Ülke, Mert Şentürk
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Torakal epidural anestezi postoperatif ağrı kontrolünde etkin bir yöntemdir; ayrıca lokal anesteziklerin epidural mesafeye verilmesi ile segmenter sempatik blok meydana gelir. Bu geçici sempatik blokajın kardiyovasküler, solunum ve diğer sistemler üzerine etkileri, postoperatif morbidite ve mortalite üzerine etkileri nedeniyle, araştırılmaya değer gözükmektedir. Torakal epidural anestezi kalp, akciğer ve büyük batın cerrahilerinde başarı ile kullanılmaktadır. Hareket halinde de etkinliği süren bir analjezi ile birlikte erken mobilizasyon, stres yanıtın baskılanması, erken ekstübasyon ve akciğere ait kompllikasyonlarda azalma ve bağarsak işlevinde hızlı derlenme sağlamaktadır. Torakal
sempatik blokun en fazla yararlı olacağı düşünülen yer kalp cerrahisidir, ancak yayınlarda morbidite ve mortalite arasında fark saptanmamıştır. Ağrı kontrolündeki başarısına rağmen, torakal epidural anestezinin meta-analizlerde hasta prognozu açısından etkinliği gösterilememiştir. Öte yandan, farklı organ sistemleri üzerine yapılan yakın tarihli
çalışmalar halen olumlu etkilerinden söz etmektedir. Torakal epidural anestezi yakın gelecekte daha fazla kullanım alanı bulacak ve tartışmalarla birlikte, üzerinde daha çok çalışılacak gibi durmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Thoracic epidural, epidural analgesia, stress response, pulmonary function, outcome


Zerrin Sungur Ülke, Mert Şentürk. Non-analgesıc Effects of Thoracic Epidural Anesthesia. Ağrı. 2007; 19(2): 6-12

Corresponding Author: Zerrin Sungur Ülke, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.