ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Pain perception of professional volleyball players during different phases of menstruation [Ağrı]
Ağrı. 2009; 21(1): 29-35

Pain perception of professional volleyball players during different phases of menstruation

Başak Çavlıca1, Selda Bereket Yücel1, Nurten Darçın1, İdil Tekin Mirzai2, Koray Erbüyün2
1Department Of Kinesiology And Training Sciences, Celal Bayar University School Of Physical Education And Sport, Manisa, Turkey
2Department Of Algology And Reanimation, Celal Bayar University Faculty Of Medicine, Manisa, Turkey

The main purpose of this study was to investigate pain perception of the professional volleyball players at rest and maximal cardiovascular stresses during different phases of menstruation. Thirteen volleyball players from Celal Bayar University were used as the participants of the study. At rest, anthropometric measurements, systolic and diastolic blood pressures were determined. Then, pain tolerance and pain threshold were measured by sphygmomanometer that placed upper part of the arm. Visual Analog Scales (VAS) was used to grade the pain. At the 2nd (menstrual phase) and 14th (ovulation phase) days of menstruation, oxygen consumption (VO2), heart rate (KA), blood lactate (KL) pain perception and rate of perceived exertion (RPE) were taken during two incremental maximal exercises testing. Statistical analysis of this study indicated that at rest pain tolerance and threshold values of the volleyball players were significantly higher during menstruation phase compare to ovulation phase. Also, VO2 and KL measurements taken at the high intensities during 2nd day of mensturation were statistically higher than that of measurements were done at 14th day of mensturation. Moreover, pain perception of the participants that was measured during 2nd day of menstruation was significantly lower than that of measurements during the 14th days of menstruation (p<0.05). According to results of regression analysis, RPE and KL were two dependent variables that were statistically related to pain perception during two different phases of menstruation. As a conclusion due to the decrease in pain perception, the intensity of the training could be increase during menstruation period.

Keywords: Pain perception, pain threshold; pain tolerance; exercise; mensturation.


Profesyonel kadın voleybolcularda ağrı duyumunun menstrüel döngü ile ilişkisi

Başak Çavlıca1, Selda Bereket Yücel1, Nurten Darçın1, İdil Tekin Mirzai2, Koray Erbüyün2
1Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Manisa

AMAÇ: Sportif aktivitenin, menstrüasyon sırasındaki ağrı algısını değiştirmesi konusu tartışmalıdır. Bu çalışmada, kadın sporcularda menstrüel döngünün farklı fazlarında dinlenim ve maksimal kardiyovasküler streslerin ağrı eşiği ve toleransına etkisi değerlendirildi. GEREÇ-YÖNTEM: Celal Bayar Üniversitesi Voleybol Takımı’nın profesyonel 13 oyuncusu gönüllü olarak çalışmaya katıldı. Dinlenim anında antropometrik ölçümleri ve sistolik-diyastolik kan basınçları ölçüldü; kollarının üst kısmına yerleştirilen manuel tansiyon manşonu yardımıyla yaratılan iskemik ağrı Vizüel Analog Skalası (VAS) ile değerlendirildi. Olguların menstrüel döngülerinin 2. (menstrüel faz) ve 14. günlerinde (ovulasyon fazı) aşamalı artan maksimal egzersiz testlerinde maksimal oksijen tüketimi (VO2), kan laktatı (KL), kalp atım hızı (KAH), algılanan yorgunluk miktarı (RPE) ölçümleri yapılırken her aşamada ağrı VAS ile derecelendirildi.
BULGULAR: İstatistiksel analiz sonuçlarına göre dinlenim ağrı eşiği ve toleransı ovulasyon safhasında istatistiksel olarak daha düşük bulundu. Maksimal egzersiz sırasında VO2 ve KL değerleri menstrüel safhada ovulasyon safhasından daha fazla idi (p<0.05). Egzersizde ağrı algısı, menstrüasyon safhasında ovulasyon safhasına göre daha düşük bulundu (p<0.05). Lineer regresyon analizi sonuçlarına göre iki farklı dönemde yapılan aşamalı egzersiz testlemeleri süresince ağrı algılanımında olan değişikliklerin menstrüel fazda %74’ü, ovulasyon fazında ise %86’sı RPE ve KL değerleri ile açıklanabilmektedir.
SONUÇ: Çalışmamızın bulguları menstrüel fazda sporcuların egzersiz sırasında ağrı duyumlarının azaldığını göstermekte ve buna bağlı olarak antrenman yüklerini artırılabileceklerini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı algısı, ağrı eşiği; ağrı toleransı; egzersiz; menstrüasyon.


Başak Çavlıca, Selda Bereket Yücel, Nurten Darçın, İdil Tekin Mirzai, Koray Erbüyün. Pain perception of professional volleyball players during different phases of menstruation. Ağrı. 2009; 21(1): 29-35

Corresponding Author: Selda Bereket Yücel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.