ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Skin depigmentation and subcutaneous fat atrophy after crorticosteroid injection for lateral epicondylitis in two elbow [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(1): 60-62 | DOI: 10.14744/agri.2019.69320  

Skin depigmentation and subcutaneous fat atrophy after crorticosteroid injection for lateral epicondylitis in two elbow

Mustafa Aziz Yıldırım, Kadriye Öneş, Gökşen Gökşenoğlu
İstanbul Physical Therapy Rehabilitation Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Lateral epicondylitis is the most common elbow problem in adults. Corticosteroid injection for the treatment of lateral epicondylitis
is a frequently used method of conservative management. A 43-year-old woman was referred to our clinic with
a 6-month history of pain along the lateral side of her right and left elbow. She had been treated with 20 mg Triamsinolon
heksasetonit to the right and left elbow for lateral epicondylitis with the resistance of pain After 3 weeks of the injection, the
pain was completely relieved. The patient was able to move easily her elbow within normal limit. Examination also revealed
depigmentation of the skin and atrophy of subcutaneous fat over the lateral epicondyle of both elbows. In the treatment of
lateral epicondylitis, corticosteroid injection can be used for alternative conservative treatment. Depigmentation or subcutaneous
tissue atrophy may occur inappropriate technique or excessive cortisone dose.

Keywords: Corticosteroid, injection, lateral epicondylitis.


Lateral epikondilitte kortikosteroid enjeksiyonu sonrası iki dirsekte gelişen deri depigmentasyonu ve subkutan yağ atrofisi

Mustafa Aziz Yıldırım, Kadriye Öneş, Gökşen Gökşenoğlu
İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Lateral epikondilit, erişkinlerde en sık rastlanan dirsek sorunudur. Kortikosteroid enjeksiyonu, konservatif tedavide sık kullanılan
bir yöntemidir. 43 yaşındaki bir kadın, sağ ve sol dirseğinin lateral yanındaki 6 aylık ağrı hikayesi ile kliniğimize sevk edildi.
Sağa ve sol dirseğe 20 mg triamsinolon heksasetonit ile tedavi edilmiş ve ağrı 3 hafta sonra tamamen düzelmiş. Her iki dirsekte
eklem hareket açıklığı normaldi. Muayene de ayrıca her iki dirsekin lateral epikondilinde ciltte depigmentasyon ve deri altı yağda
atrofi saptandı. Lateral epikondilit tedavisinde kortikosteroid enjeksiyonu alternatif konservatif tedavi olarak kullanılabilir.
Depigmentasyon veya subkutanöz doku atrofisi uygun olmayan teknikle veya aşırı kortizon dozunda ortaya çıkabilir.

Anahtar Kelimeler: Kortikosteroid, enjeksiyon, lateral epikondilit.


Mustafa Aziz Yıldırım, Kadriye Öneş, Gökşen Gökşenoğlu. Skin depigmentation and subcutaneous fat atrophy after crorticosteroid injection for lateral epicondylitis in two elbow. Ağrı. 2022; 34(1): 60-62

Corresponding Author: Mustafa Aziz Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.