ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  The relationship between scapular dyskinesia, pain, range of motion and flexibility in patients with neck and shoulder problems [Ağrı]
Ağrı. 2014; 26(3): 119-125 | DOI: 10.5505/agri.2014.55486  

The relationship between scapular dyskinesia, pain, range of motion and flexibility in patients with neck and shoulder problems

Nihan Özünlü Pekyavaş1, Zuhal Kunduracılar2, Aybüke Uzun1, Cengiz Ergüneş1, Eda Tonga1, Metin Karataş1
1Baskent University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Physiotherapy And Rehabilitation, Ankara, Turkey
2Zonguldak Karaelmas University, School Of Health, Department Of Physiotherapy And Rehabilitation, Zonguldak, Turkey

PURPOSE: To investigate the relationship between scapular dyskinesia, pain and flexibility in patients with neck, shoulder and both pain problems.
MATERIAL AND METHOD: 160 patients with pathology and pain at neck and shoulder regions who came to Baskent University Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation were included to our study. Patients were divided into three groups; Neck group, shoulder group and neck+shoulder group. Visual Analog Scale (VAS) for pain intensity, goniometer for range of motion and tape measurement for evaluation of flexibility was used. Lateral Scapular Slide Test (LSST), Scapular Retraction Test (SRT) ve Skapular Assisstance Test (SAT) was used for evaluation of scapular dyskinesia.
RESULTS: SRT (r=0,617, p=0,000) and SAT (r=0,565, p=0,000) pozitivity was found correlated between dominant and nondominant sides in patients with neck pathology. Pain at night and during rest are found correlated with pain during activity in patients with neck+shoulder pathology (r=0,572, p=0,002). No significant correlation was found between pain intensity and scapular dyskinesia in all groups. LSST values were found under 1,5cm and therefore scapular mobilization was considered as normal (LSST1: X±Sd=0,76±0,74; LSST2: X±Sd=0,68±0,81; LSST3: X±Sd=0,75±0,75).
DISCUSSION: As well as joint limitations and flexibility, scapular dyskinesia should also be evaluated in order to solve problems related to pain in patients with neck, shoulder and neck+shoulder pathology. In future studies, the classification of groups according to pathology can lead an important way to understand the impact of scapular dyskinesia present on pathology.

Keywords: scapular dyskinesia, pain, flexibility, neck, shoulder, range of motion


Boyun ve omuz ağrılı olgularda skapular diskinezi, ağrı, eklem hareket açıklığı ve esneklik arasındaki ilişki

Nihan Özünlü Pekyavaş1, Zuhal Kunduracılar2, Aybüke Uzun1, Cengiz Ergüneş1, Eda Tonga1, Metin Karataş1
1Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Zonguldak

AMAÇ: Boyun, omuz ve boyun-omuz ağrılı olgularda, skapular diskinezi, ağrı ve esneklik arasındaki ilişkilerin araştırılması.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza Başkent Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD’na boyun ve omuz ağrısı şikayeti ile başvurmuş, patolojik tanı almış 160 olgu alındı. Hastalar boyun (n=80, yaş ort=48.78 ± 15.97, bmi ort= 27.14 ± 4.62 ), omuz (n=54, yaş ort= 54.01± 14.64, bmi ort=26.28 ± 3.43) ve boyun+omuz (n=27 yaş ort=51.48 ±15.25, bmi ort=26.13 ± 4.53) ağrısı grupları olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Boyun ve omuz ağrı şiddetinin değerlendirilmesi amacıyla Görsel Analog Skalası (GAS), eklem hareket açıklıklarının ölçülmesi amacıyla gonyometre, omuz internal ve eksternal rotasyon hareketlerinin esnekliklerinin değerlendirilmesi amacıyla mezura ile ölçüm yapıldı. Skapular diskineziyi değerlendirmek amacıyla Lateral Scapular Slide Test (LSST), Scapular Retraction Test (SRT) ve Scapular Assistance Test (SAT) kullanıldı.
BULGULAR: Boyun patolojili olgularda dominant tarafta SRT ve SAT pozitifliği bulunan olgularda dominant olmayan tarafta da SRT (r=0,617, p=0,000) ve SAT (r=0,565, p=0,000) pozitif bulundu. Boyun ve omuz patolojili olgularda, aktivite sırasında boyun+omuz ağrısı istirahatte ve gece de ağrı devam etmektedir (r=0,572, p=0,002). Her 3 grupta da ağrı şiddeti ile skapular diskinezi arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Tüm gruplarda LSST (LSST1: X±Sd=0,76±0,74; LSST2: X±Sd=0,68±0,81; LSST3: X±Sd=0,75±0,75) değerleri 1,5 cm altında olduğundan dolayı skapular hareketlilik normal kabul edildi.
TARTIŞMA: Boyun, omuz, boyun ve omuz birlikte olan ağrılı durumlarda eklem limitasyonları ile birlikte skapular diskinezinin de değerlendirilmesinin ağrı ile ilişkili sorunların çözümünde yol gösterici olacağını düşünmekteyiz. İleriki çalışmalarda dahil edilecek grupların patolojiye göre sınıflandırılması, mevcut patolojinin skapular diskinezi üzerine etkisini anlamak açısından önemli bir yol çizecektir.

Anahtar Kelimeler: skapular diskinezi, ağrı, esneklik, boyun, omuz, eklem hareket açıklığı


Nihan Özünlü Pekyavaş, Zuhal Kunduracılar, Aybüke Uzun, Cengiz Ergüneş, Eda Tonga, Metin Karataş. The relationship between scapular dyskinesia, pain, range of motion and flexibility in patients with neck and shoulder problems. Ağrı. 2014; 26(3): 119-125

Corresponding Author: Nihan Özünlü Pekyavaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.