ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Epidural analgesia in labor: Turkish obstetricians’ attitudes and knowledge [Ağrı]
Ağrı. 2006; 18(2): 41-46

Epidural analgesia in labor: Turkish obstetricians’ attitudes and knowledge

Lürfiye Pirbudak1, Özcan Balat2, İrfan Kutlar2, Mete Gürol Ugur2, Filiz Sarımehmetoğlu1, Ünsal Öner1
1University Of Gaziantep, Department Of Anesthesiology, Gaziantep, Turkey
2University Of Gaziantep, Department Of Obstetrics And Gynecology, Gaziantep, Turkey

Epidural analgesia is the most common preferred method of labor analgesia. The aim of this study is to evaluate the knowledge and attitudes of Turkish obstetricians and gynecologists concerning epidural analgesia and to reveal their doubts as well. A prospective survey amongst obstetricians and gynecologists in Turkey (n=152) was conducted to obtain information about obstetricians’ education, knowledge and attitudes with respect to epidural analgesia during labor. The response rate to the survey was 94.7 %. Most respondents only received lectures about epidural analgesia after their specialty training. 35 % of respondents did not achieve an adequate knowledge score. Those with six to fifteen years experience achieved significantly better scores. A delay up to twenty minutes before epidural placement is acceptable to 84 % of respondents. In our opinion, the results of this survey indicate that education regarding epidural analgesia, both during and after obstetric speciality training, could be improved, and this education would best be provided by anesthetists in collaboration with obstetricians. It is hoped that closer collaboration between anesthetists and obstetricians during their respective training and in continuing medical education can be fostered.

Keywords: Epidural analgesia, Turkish obstetricians, labor analgesia


Doğumda epidural analjezi kullanımında Türk obstetrisyenlerin bilgi ve yaklaşımları

Lürfiye Pirbudak1, Özcan Balat2, İrfan Kutlar2, Mete Gürol Ugur2, Filiz Sarımehmetoğlu1, Ünsal Öner1
1Gaziantep Üniversites, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Üniversites, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Epidural analjezi doğumda en çok tercih edilen analjezi metodudur. Bu çalışmanın amacı, Türk obstetrisyenlerin epidural analjezi ile ilgili bilgi ve yaklaşımlarını değerlendirmenin yanında tereddütlerini irdelemektir. Türkiye’deki obstetrisyenler arasında (n=152) yürütülen prospektif bir anket ile doğumda epidural analjezi kullanımı ile ilgili obstetrisyenlerin eğitim, bilgi ve yaklaşımları hakkında bilgi toplanmıştır. Ankete katılım oranı %94.7 olmuştur. Katılımcıların çoğu epidural analjezi hakkında sadece uzmanlık eğitimi sonrasındaki kurslarda bilgi edinmişlerdir. Katılımcıların %35’i yeterli bilgi skoruna erişememişlerdir. 6 ila 15 yıllık deneyime sahip olanların skorları anlamlı olarak daha yüksektir. Katılımcıların %84’ü epidural uygulama öncesinde 20 dakikaya kadar olan gecikmeyi kabul edilebilir bulmuşlardır. Kanımızca bu anketin sonuçları, gerek obstetrik eğitimi sırasında gerekse de sonrasında, epidural analjezi ile ilgili eğitimin iyileştirilebileceğini ve bu eğitimin en iyi obstetrisyenlerle işbirliği yapan anestezi uzmanları tarafından verilebileceğine işaret etmektedir. Anestezistler ve obstetrisyenlerin gerek uzmanlık eğitimlerinde gerekse de devam eden uzmanlık sonrası eğitimlerinde karşılıklı olarak işbirliğine girişmelerinin desteklenmesi umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Epidural analjezi, Türk obstetrisyenler, doğum analjezisi


Lürfiye Pirbudak, Özcan Balat, İrfan Kutlar, Mete Gürol Ugur, Filiz Sarımehmetoğlu, Ünsal Öner. Epidural analgesia in labor: Turkish obstetricians’ attitudes and knowledge. Ağrı. 2006; 18(2): 41-46

Corresponding Author: Lürfiye Pirbudak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.