ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Reflex sympathetic dystrophy secondary to piriformis syndrome: a case report [Ağrı]
Ağrı. 2009; 21(2): 75-79

Reflex sympathetic dystrophy secondary to piriformis syndrome: a case report

Didem Akçalı1, Ayça Taş1, Pelin Çizmeci1, Suna Oktar2, Murat Zinnuroğlu3, Emre Arslan4, Hüseyin Köseoğlu4, Avni Babacan1
1Gazi University Faculty Of Medicine, Anesthesiology And Reanimation Department, Algology Department, Ankara
2Gazi University Faculty Of Medicine, Radiology Department, Ankara
3Gazi University Faculty Of Medicine, Physical Therapy And Rehabilitation Department, Ankara
4Gazi University Faculty Of Medicine, Internal Medicine Department, Ankara

Piriformis syndrome is a rare cause of hip and foot pain which may be due to sciatic nerve irritation because of anatomic abnormalities of sciatic nerve and piriformis muscle or herniated disc, facet syndrome, trochanteric bursit, sacroiliac joint dysfunction, endometriosis and other conditions where sciatic nerve is irritated. There has been no reflex sympathetic dystrophy (RSD) case presented due to piriformis syndrome before. A sixty-two-year-old female patient had right foot and hip pain (VNS: 8), redness and swelling in the foot since 15 days. Her history revealed long walks and travelling 3 weeks ago and sitting on the foot for a long time for a couple of days. Physical examination revealed painful hip movement, positive straight leg rise. Erythema and hyperalgesia was present in dorsum of the right foot. Right foot dorsiflexion was weak and hyperesthesia was found in right L4-5 dermatome. Medical treatment and ultrasound treatment to piriformis muscle was not effective. The patient was injected 40 mg triamcinolon and local anesthetic in right piriformis muscle under floroscopy by diagnosis of piriformis syndrome, neuropathic pain and RSD. Pain and hyperalgesia resolved and motor weakness was better. During follow-up right foot redness resolved and pain decreased (VNS: 1). In this case report, there was vascular, muscle and skeletal signs supporting RSD, which shows us the therapoetic effect of diagnostic piriformis injection. The patient history, physical examination and diagnostic tests were evaluated by a multidisciplinary team which contributed to the treatment.

Keywords: Pain, piriformis injection; piriformis syndrome; reflex sympathetic dystrophy.


Piriformis sendromuna ikincil gelişen refleks sempatik distrofi: Olgu sunumu

Didem Akçalı1, Ayça Taş1, Pelin Çizmeci1, Suna Oktar2, Murat Zinnuroğlu3, Emre Arslan4, Hüseyin Köseoğlu4, Avni Babacan1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Algoloji Bd, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ad, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Ad, Ankara
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad, Ankara

Piriformis sendromu, nadir görülen bir ayak ve kalça ağrısı nedenidir. Bu durum siyatik sinir ve piriformis kasının anatomik anomalileri nedeniyle piriformis kasının siyatik siniri tahriş etmesiyle oluşabileceği gibi, disk hernisi, faset sendromu, trokanterik bursit, sakroiliyak eklem disfonksiyonu, endometriyozis ve siyatik sinire temas eden diğer durumlarla da ortaya çıkabilir. Piriformis sendromuna bağlı refleks sempatik distrofi (RSD) olgusu şimdiye kadar bildirilmemiştir. Altmış iki yaşındaki kadın hasta, 15 gündür sağ kalça ve ayakta ağrı (VNS: 8), sağ ayakta şişlik ve kızarıklık şikayetiyle başvurdu. Hastanın öyküsünde üç hafta önce seyahat ve uzun yürüyüşler, son günlerde sağ ayağının üstüne uzun süreli oturma mevcuttu. Fiziksel incelemede sağ kalça hareketleri ağrılı, sağda Lasegue testi pozitifti. Sağ ayak sırtında eritem, hiperaljezi vardı. Sağ ayak halluks dorsifleksiyonunda kuvvet kaybı mevcuttu ve L4-5 dermatomunda hiperestezi saptandı. Medikal tedavi ve piriformis kasına ultrason tedavisine yanıt vermeyen hastada piriformis sendromu, nöropatik ağrı, RSD ön tanılarıyla sağ piriformis kasına floroskopi eşliğinde 40 mg triamsinolon ve lokal anestezik enjeksiyonu uygulandı. Girişimden hemen sonra hastanın ağrısı, hiperestezisi azaldı ve motor kaybı düzelmeye başladı. Nadir görülmesi, özgün olmayan klinik bulgulara sahip olması ve kesin tanı konulabilecek diyagnostik testlerin bulunmaması nedeniyle piriformis sendromu tanısı genellikle gözden kaçabilmektedir. Olguda vasküler, kas ve iskelet sistemine ait RSD’yi destekleyen bulguların olmasına rağmen, diyagnostik olarak yapılan piriformis enjeksiyonu sonrası klinik durumun düzelmesi, piriformis sendromunun RSD tablosuyla da karşımıza çıkabileceğini bize göstermektedir. Hastanın öyküsü, fiziksel incelemesi ve tanısal testlerin multidisipliner olarak ele alınması, hastanın tedavisine katkıda bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, piriformis enjeksiyonu; piriformis sendromu; refleks sempatik distrofi.


Didem Akçalı, Ayça Taş, Pelin Çizmeci, Suna Oktar, Murat Zinnuroğlu, Emre Arslan, Hüseyin Köseoğlu, Avni Babacan. Reflex sympathetic dystrophy secondary to piriformis syndrome: a case report. Ağrı. 2009; 21(2): 75-79

Corresponding Author: Didem Akçalı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.