ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Complication belong to Stellate ganglion blockade after cervical trauma [Ağrı]
Ağrı. 2014; 26(2): 97-100 | DOI: 10.5505/agri.2014.41961  

Complication belong to Stellate ganglion blockade after cervical trauma

Sinem Sarı1, Osman Nuri Aydın2
1Department Of Anaesthesiology, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey
2Department Of Algology, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey

Aim: Stellate ganglion block (SGB) is one of the most often used sympathetic blockade procedure. Despite performed by experienced physicians some complications may occur.
Case: The right brachial plexus injury was diagnosed in the patient who admitted to orthopedia clinic, with weakness in the right arm, and pain after motor vehicle accident. There was no response to medical treatment of fortyfour-years-old female patient and there was loosing of sensation from dis the right elbow joint to fingers on the radial and median nerve tracing. In the electromyelography; C5-T1 root avulsion, and MRI; Patient was evaluated as CPRS I (Complex regional pain syndrome) phase 1. In spite of medical treatment, SGB was performed. Respiratory arrest occurred 4-5 minutes after injection. Patient was breated with mechanical ventilator during 2 hours, and discharged 24 hours later with normal vital functions. One year later, the patient admitted the algology polyclinic with strong pain in the same area. Stellate ganglion Radyofreguency (RF) was planned. The first RF cannula was placed under fluoroscopy. Cerebrospinal fluid was seen in the second canula, and canula was withdrawn. Third cannula was placed in another region, and conventional RF was performed through two canuls. For anatomical structure defect, we planned cervical MR myelography. In the cervical MR myelography, traumatic pseudomeningocele was observed at the level of C6-T1 on the brachial plexus. Intraspinal block was thought to develop during blockade of stellate ganglion due to this.

Keywords: Stellate ganglion blockade, ultrasound, fluoroscopy, complication.


Boyun Travması Sonrası yapılan Stellat Ganglion Blokajına Bağlı Komplikasyon

Sinem Sarı1, Osman Nuri Aydın2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algologi Bilim Dalı, Aydın

Giriş: Stellate ganglion bloğu çok sık kullanılan sempatik blok yöntemlerinden biridir. Deneyimli kişiler tarafından yapılmasına rağmen komplikasyonlar gelişebilmektedir.
Olgu: Araç içi trafik kazası sonrası sağ kolda güçsüzlük, ağrı şikayeti ile ortopedi kliniğine başvuran hastaya sağ brakial pleksus hasarı teşhisi koyulmuştur. Bayan, 44 yaşındaki hastanın medikal tedaviye yanıtı yoktu ve sağ kolunda dirsek ekleminin distalinde, radial ve median sinir trasesine uyan alanda duyu kaybı mevcuttu. Hastanın EMG sinde C6-T1 kök avülzyonu, MR’ında sağ alt brakiyel pleksus düzeyinde kök avülzyonu saptandı. Hasta CPRS (Kompleks rejyonel ağrı sendromu) 1. evre olarak değerlendirildi. Medikal tedavisi yeniden düzenlendi ve stellat ganglion blokajı yapıldı. Enjeksiyondan 4-5 dakika sonra solunum arresti geliştiği gözlendi. 2 saat boyunca mekanik ventilatöre bağlandı ve 24 saat sonra hastanın vital fonksiyonlarının normal olması üzerine taburcu edildi. 1 yıl sonra hasta aynı bölgede şiddetli ağrı şikayeti ile yeniden ağrı polikliniğine başvurdu. Stellat ganglion RF yapılması planlandı. C kollu skopi altında RF kanüllerinin birincisi yerleştirildi. İkinci kanül yerleştirilirken BOS geldiği görüldü ve kanül çekildi. Başka bölgeden üçüncü kanül yerleştirildi ve iki kanülden konvansiyonel RF işlemi uygulandı. Anatomik yapı defekti olabileceği düşünülerek, servikal MR myelografi planlandı. Servikal MR myelografi bulgusunda, C5-T1 brakial pleksus düzeyinde travmatik psödomeningosel görüldü. Bu sebeple stellat ganglion blokajı sırasında intraspinal blok yapıldığı anlaşıldı.
Sonuç: Travma sonrası tedavi nedeniyle yapılan stellat ganglion blokajının ultrason veya floroskopi ile yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Stellat ganglion blokajı, ultrason, floroskopi, komplikasyon.


Sinem Sarı, Osman Nuri Aydın. Complication belong to Stellate ganglion blockade after cervical trauma. Ağrı. 2014; 26(2): 97-100

Corresponding Author: Sinem Sarı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.