ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 33  Issue: 3  Year: 2020
  Relationship Between Migraine Type Headache in Childhood with Cow’s Milk Allergy and Egg-white Allergy [Ağrı]
Ağrı. 2011; 23(4): 174-178 | DOI: 10.5505/agri.2011.41636  

Relationship Between Migraine Type Headache in Childhood with Cow’s Milk Allergy and Egg-white Allergy

Ahmet Oğuzhan Özen1, Hulya Ercan Sarıçoban1, Nilgün Mutlu2, Mehmet Reha Cengizlier1
1Department Of Pediatric Allergy, Yeditepe University Faculty Of Medicine,istanbul,turkey
2Department Of Biochemistry,yeditepe University Faculty Of Medicine,istanbul,turkey

Background and aim: Migraine is a very common headache disorder. Due to the co-occurrence of migraine and allergic disorders allergic mechanisms have been thought to play role in migraine pathophysiology. This study aimed to investigate the association between cow's milk allergy and egg-white allergy with migraine type headache of childhood.
Materials and methods: We included 39 children with migraine type headaches and 167 children with no headaches who had been previously evaluated in a school screening study program. Egg-white and cow's milk specific IgE levels were measured for all involved subjects.
Results: Specific IgE levels were positive for cow's milk in 4 children and for egg-white in 2 children, respectively. There was not detected meaningful relationship between food allergies and migraine. However, specific IgE levels for egg-white were significantly higher in migraineurs (p=0.008).
Conclusion: Childhood migraine does not appear to be associated with cow's milk or egg-white allergy. However, the elevation of egg-white specific IgE levels in migraine type headache may signify the possible presence of shared pathogenetic pathways in the development of migraine and food allergies.

Keywords: migraine, children, food allergy, egg-white allergy, milk allergy


Çocukluk Çağında Migren Tipi Başağrısı ile İnek Sütü ve Yumurta Akı Allerjisi Arasındaki İlişki

Ahmet Oğuzhan Özen1, Hulya Ercan Sarıçoban1, Nilgün Mutlu2, Mehmet Reha Cengizlier1
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Bölümü,istanbul
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı,istanbul

Giriş ve amaç: Migren tipi başağrısı çok sık karşılaşılan bir baş ağrısı tipidir. Migren ile alerjik hastalıkların yaygın olarak beraber görülmesi migren patofizyolojisinde alerjik mekanizmaların rol oynayabileceğini düşündürmüştür. Bu çalışmada çocukluk çağında besin alerjilerinin önemli bir kısmından sorumlu olan süt ve yumurta akı alerjilerinin migren ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
Materyal-Metod: Daha önce yapılan okul çalışmasında migren tipi başağrısı tespit edilen 39 öğrenci ile başağrısı tariflemeyen 167 çocuk çalışmaya alındı. Çocukların serum örneklerinden süt ve yumurta akı-spesifik IgE düzeyleri ölçüldü.
Bulgular: Toplam 4 çocukta süt spesifik IgE pozitif bulunurken 2 çocukta yumurta akı-spesifik IgE pozitif bulundu. Her iki besin spesifisik IgE pozitifliği ile migren arasında bir ilişki saptanmadı. Ancak yumurta akı-spesifik IgE düzeyleri migren tipi başağrısı olan çocuklarda anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p=0.008).
Sonuç: Çocukluk çağı migreninde süt ve yumurta allerjilerinin rolü gösterilememiştir. Ancak migren tipi başağrısı olan çocuklarda yumurta akı-spesifik IgE değerlerinin yüksekliği migren ile besin alerjilerinin patogenezinde ortak mekanizmaların rol oynadığına işaret edebilir.

Anahtar Kelimeler: migren, çocuk, besin alerjisi, yumurta akı alerjisi, süt alerjisi


Ahmet Oğuzhan Özen, Hulya Ercan Sarıçoban, Nilgün Mutlu, Mehmet Reha Cengizlier. Relationship Between Migraine Type Headache in Childhood with Cow’s Milk Allergy and Egg-white Allergy. Ağrı. 2011; 23(4): 174-178

Corresponding Author: Hulya Ercan Sarıçoban, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2021 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.