ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Efficiency Of TENS Treatment In Hemiplegic Shoulder Pain: A Placebo Controlled Study [Ağrı]
Ağrı. 2008; 20(1): 41-46

Efficiency Of TENS Treatment In Hemiplegic Shoulder Pain: A Placebo Controlled Study

Ayşe Ekim, Onur Armağan, Cengiz Öner
Eskisehir Osmangazi University Medical Faculty, Department Of Physical Therapy And Rehabilitation, Eskisehir, Turkey

OBJECTIVE: To evaluate the efficacy of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) therapy on shoulder pain and upper extremity functions in hemiplegic patients.
MATERIAL-METHODS: Total of 19 hemiplegic patients with shoulder pain were as consecutive randomly assigned into two groups. TENS was applied in group 1 (n = 10) for 20 minutes and group 2 (n = 9) received placebo stimulation. Conventional rehabilitation program were applied total 15 sessions during a period of 3 week in both groups.The visual analog scale (VAS) to evaluate shoulder pain, Barthel Index (BI) for daily-life activities (DLA) were used. The shoulder passive range of motions (PROMs) and Brunnstrom stage of motor recovery were measured.
RESULTS: Clinical parameters were similar at baseline. In both groups, significant improvements were observed in VAS and BI (group 1: p<0.001; group 2: p<0.05). In VAS (p<0.001), and BI (p<0.05) were showed significant improvements in favor of group 1, when compared with the groups. In PROMs of abduction and external rotation of shoulder significant improvements were observed in only group 1 (p<0.001, p<0.001 respectively). There was not any significant improvement on Brunnstrom stage of motor recovery in both groups (p>0.05).
CONCLUSION: In conlusion that TENS therapy together with conventional rehabilitation could be used as a good alternative therapy in patients with hemiplegic shoulder pain.

Keywords: Hemiplegia, shoulder pain, TENS


Hemiplejik omuz ağrısında TENS tedavisinin etkileri: Plasebo kontrollü bir çalışma

Ayşe Ekim, Onur Armağan, Cengiz Öner
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Eskişehir

AMAÇ: Hemiplejik hastalardaki omuz ağrısı ve üst ekstremite fonksiyonel durumu üzerinde transkutanöz elektriksel stimulasyon (TENS) tedavisinin etkinliğini değerlendirmek.
MATERYAL-METOD: Omuz ağrılı toplam 19 hemiplejik hasta ardışık olarak rasgele 2 gruba ayrıldı. Grup 1’de (n=10) 20 dakika için TENS uygulandı ve grup 2’ de (n=9) yalancı uygulama yapıldı. Konvansiyonel rehabilitasyon programı her iki grupta üç haftalık bir periyod süresince uygulandı. Omuz ağrısını değerlendirmek için visual analog skala (VAS), Günlük yaşam aktiviteleri (GYA) için Barthel indeksi (Bİ) kullanıldı. Omuzun pasif eklem hareket açıklıkları (PEHA) ve motor iyileşmenin Brunnstrom evrelemesi ölçüldü.
BULGULAR: Klinik parametreler başlangıçta benzerdi. Her iki grupta tedavi sonrası VAS ve Bİ anlamlı iyileşmeler gözlendi (grup 1: p<0.001, grup 2: p<0.05). Gruplar karşılaştırıldığında VAS (p<0.001) ve Bİ (p<0.05) ölçümlerinde grup 1 lehinde anlamlı iyileşmeler saptandı. Omuzun abduksiyon ve eksternal rotasyon hareketlerinin PEHA’ larında yalnızca grup 1’deki hastalarda anlamlı düzelme görüldü (sırasıyla, p<0.001, p<0.001). Her iki grupta motor iyileşmenin Brunnstrom evrelemesi üzerinde hiçbir anlamlı iyileşme yoktu (p>0.05).
SONUÇ: Konvansiyonel rehabilitasyon ile birlikte TENS tedavisinin hemiplejik omuz ağrılı
hastalarda iyi bir alternatif tedavi olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Hemipleji, omuz ağrısı, TENS.

Anahtar Kelimeler: Hemipleji, omuz ağrısı, TENS.


Ayşe Ekim, Onur Armağan, Cengiz Öner. Efficiency Of TENS Treatment In Hemiplegic Shoulder Pain: A Placebo Controlled Study. Ağrı. 2008; 20(1): 41-46

Corresponding Author: Ayşe Ekim, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.