ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Is childhood migraine unmaturated form of adult migraine? [Ağrı]
Ağrı. 2007; 19(1): 17-30

Is childhood migraine unmaturated form of adult migraine?

Aynur Özge
Mersin University School Of Medicine, Department Of Neurology, Mersin, Turkey

Childhood migraine is a common problem among the primary complaints of the pediatric population but for the general practitioners there are little known about clinical characteristics and management strategies. Headache practitioners commonly noticed that the age related differences of headache clinic characteristics and management shedules. This paper primarily aimed to answered the question of “is pediatric migraine an unmaturated form of adult migraine?” using discussion of pathophysiological basis, clinical forms and management strategies for childhood- adolescent practitioners keep in mind headache is as an important symptom for their practice.

Keywords: Headache, migraine, childhood, adolescent, maturation


Çocukluk çağı migreni erişkin migreninin olgunlaşmamış formu mudur?

Aynur Özge
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Çocukluk çağı migreni başağrısı yakınması ile hekime başvurular arasında önemli bir neden iken, gerek klinik özellikleri gerek se tedavi özelliklerindeki fark sıklıkla gözden kaçmaktadır. Başağrısı pratiği yapan hekimler migren kliniği ve tedavisinde hastanın yaşına bağlı olarak ortaya çıkan değişiklikleri sıklıkla fark ederler. Bu makalede çocuk-ergen pratiği yapan hekimler için önemli bir semptom olan “başağrısı” kapsamında akılda tutulması gereken çocukluk çağı migreninin patofizyolojik temeller, klinik tablolar ve tedavi stratejileri açısından erişkin migreni ile benzer ve farklı yanları irdelenerek pediatrik migrenin erişkin migreninin olgunlaşmamış formu olup olmadığı sorusuna cevap aranması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Başağrısı, migren, çocukluk çağı, ergen, maturasyon


Aynur Özge. Is childhood migraine unmaturated form of adult migraine?. Ağrı. 2007; 19(1): 17-30

Corresponding Author: Aynur Özge, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.