ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Neuropathic pain [Ağrı]
Ağrı. 2007; 19(3): 5-10

Neuropathic pain

Nerses Bebek, Mustafa Ertaş
Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Istanbul

Neuropathic pain is caused by functional abnormalities of structural lesions or dysfunction in the peripheral or central nervous system, and occurs without peripheral nociceptor stimulation. Neuropathic pain has a great impact on the quality of life. Majority of the patients are unable to maintain an independent lifestyle due to their moderate to severe chronic pain and often depression contributes to the illness. Many common diseases, such as stroke, multiple sclerosis and syringomyelia may produce neuropathic pain. Neuropathic pain is a complex disease, involving several molecular pathways. Neuropathic pain treatment is stil extremely difficult despite our knowledge about this difficult to diagnose and treat pain condition has improved a lot with the aid of recent experimental and clinical studies. This review summarizes the underlying mechanisms, diagnosis and treatment approaches based on different mechanisms of effect.

Keywords: Neuropathic pain


Nöropatik ağrı

Nerses Bebek, Mustafa Ertaş
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Nöropatik ağrı periferal nosioseptörlerin uyarımı olmaksızın santral veya çevresel sinir sisteminin yapısal lezyonları ve fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak gelişir. Nöropatik ağrının hayat kalitesi üzerine büyük bir etkisi vardır. Hastaların çoğu ılımlı ve ciddi kronik ağrı nedeniyle bağımsız hayatlarını sürdüremezler ve sıklıkla depresyon hastalığı ağırlaştırır. İnme, multipl sklerozis ve sirengomyeli gibi sık rastlanan sebepler nöropatik ağrıya yol açabilmektedir. Nöropatik ağrı farklı moleküler yolları içeren kompleks bir hastalıktır. Son yıllarda yapılan birçok deneysel ve klinik çalışma bu tanı ve tedavisi zor olan hastalık grubuna yaklaşımımızı kolaylaştırmasına rağmen, nöropatik ağrı tedavisi halen zorluklar göstermektedir. Biz bu derlememizde nöropatik ağrı temelinde yatan mekanizma, tanı ve farklı mekanizmalar üzerine kurulu tedavi yaklaşımlarını özetledik.

Anahtar Kelimeler: Nöropatik ağrı


Nerses Bebek, Mustafa Ertaş. Neuropathic pain. Ağrı. 2007; 19(3): 5-10

Corresponding Author: Mustafa Ertaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.