ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Neurofeedback in fibromyalgia syndrome [Ağrı]
Ağrı. 2007; 19(3): 47-53

Neurofeedback in fibromyalgia syndrome

Sadi Kayıran1, Erbil Dursun1, Numan Ermutlu2, Nigar Dursun1, Sacit Karamursel3
1Kocaeli University, Faculty Of Medicine, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Kocaeli, Turkey.
2Istanbul Science University, Faculty Of Medicine, Department Of Physiology, Istanbul, Turkey.
3Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Physiology, Istanbul, Turkey.

EEG Biofeedback (Neurofeedback-NFB) is a learning strategy that enables people to alter their brainwaves. In the present case study, we applied a NFB protocol on three patients with Fibromyalgia Syndrome (FMS). The existing symptoms and clinical conditions of the patients attributed to FMS, Visual Analog Scale for pain and fatigue, Hamilton Depression and Anxiety Inventory Scales, Beck Depression and Anxiety Inventory Scales, and SF-36 were recorded before and after NFB training. Most of the symptoms were decreased after ten sessions. There was also improvement in all of the scales after the treatment. The results of the present study may suggest NFB training as a novel treatment method in FMS.

Keywords: Neurofeedback, Fibromyalgia Syndrome, Pain


Fibromyalji sendromunda nörofeedback

Sadi Kayıran1, Erbil Dursun1, Numan Ermutlu2, Nigar Dursun1, Sacit Karamursel3
1Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kocaeli
2İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

EEGbiyofeedback (Nörofeedback-NFB), kişilerin beyin dalgalarını değiştirebilmelerini sağlayan bir öğrenme stratejisidir. Bu olgu sunumunda, Fibromyalji Sendromu (FMS) bulunan üç hastaya NFB protokolü uyguladık. Vizüel Analog Skala ile ağrı değerlendirmesi, yorgunluk, Hamilton Depresyon ve Anksiyete Çizelgesi Ölçeği, Back Depresyon ve Anksiyete Çizelgesi Ölçeği ve SF-36 kayıtları, NFB uygulaması öncesinde ve sonrasında değerlendirildi. On seans sonunda semptomların çoğu azaldı. Ölçeklerin tümünde tedavi sonrası ilerleme kaydedildi. Bu çalışmanın sonuçları, NFB uygulamasına FMS tedavisinde yeni bir metot olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nörofeedback, Fibromyalji Sendromu, ağrı


Sadi Kayıran, Erbil Dursun, Numan Ermutlu, Nigar Dursun, Sacit Karamursel. Neurofeedback in fibromyalgia syndrome. Ağrı. 2007; 19(3): 47-53

Corresponding Author: Erbil Dursun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.