ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 36  Sayı: 2  Yıl: 2024
 
Ağrı: 32 (2)
Cilt: 32  Sayı: 2 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
1.
Kanser tanılı hastalarda palyatif bakım hizmetlerinin etkisinin değerlendirilmesi: Semptom düzeyi ve bakım memnuniyeti açısından bir karşılaştırma
An evaluation of palliative care service effect in patients with cancer diagnosis: Comparison in terms of the symptom level and care satisfaction
Meltem Saygılı, Yusuf Çelik
PMID: 32297968  doi: 10.14744/agri.2019.95770  Sayfalar 61 - 71

2.
Geriatrik kalça cerrahisi hastalarında rejyonal ve genel anestezi yöntemlerinin yaş gruplarına göre mortaliteye etkisi
Effect of regional or general anesthesia methods on mortality according to age groups in geriatric hip surgery patients
Alpaslan Akcan, Sema Şanal Baş, Mehmet Sacit Güleç
PMID: 32297965  doi: 10.14744/agri.2019.56689  Sayfalar 72 - 78

3.
Palyatif bakım çalışanlarında tükenmişlik ve stres belirtileri diğer klinik çalışanlarında farklı mı?
Are signs of burnout and stress in palliative care workers different from other clinic workers?
Oktay Faysal Tertemiz, Emel Tüylüoğlu
PMID: 32297959  doi: 10.14744/agri.2019.14880  Sayfalar 79 - 84

4.
Ağrılı diyabetik periferal nöropatide dolu bardak testi ile ağrı şiddetinin belirlenmesi
Detecting pain severity with full cup test in painful diabetic peripheral neuropathy
Bahar Say, Ufuk Ergün, Ayşe Yıldız, Murat Alpua, Şenay Arıkan Durmaz, Ebru Turgal
PMID: 32297966  doi: 10.14744/agri.2019.82653  Sayfalar 85 - 90

5.
Jinekolojik maligniteli hastalarda akut ve kronik postoperatif ağrı için epidural ve intravenöz yolun karşılaştırılması
Comparison of epidural and intravenous route for acute and chronic postoperative pain control in patients with gynecological malignancy
Bedih Balkan, Gokhan Demirayak, Halil Çetingök, Cihan Comba, Yusuf Ziya Yener, Gülsüm Oya Hergünsel, İsa Aykut Özdemir
PMID: 32297961  doi: 10.14744/agri.2019.26986  Sayfalar 91 - 98

OLGU SUNUMU
6.
Bel ağrısı ile başvuran dermatomiyozit olgusu
Dermatomyositis presenting with low back pain
Hüseyin Elik, Damla Demir, Rana Terlemez, Figen Yılmaz, Zehra Duman, İlknur Kıvanç Altunay, Banu Kuran
PMID: 32297962  doi: 10.5505/agri.2018.45578  Sayfalar 99 - 102

7.
Pregabaline bağlı gelişen geçici işitme kaybı, beklenmedik bir olgu
A probable case of pregabalin - related reversible hearing loss
Resul Yılmaz, Şeyda Türk, Ruhiye Reisli, Sema Tuncer Uzun
PMID: 32297964  doi: 10.5505/agri.2018.48753  Sayfalar 103 - 105

8.
Kulak cerrahisinde yüzeyel servikal pleksus bloğu: Olgu sunumu
Superficial cervical plexus block in ear surgery: A case report
Neşe Türkyılmaz, Can Aksu, Yavuz Gürkan
PMID: 32297963  doi: 10.5505/agri.2018.45762  Sayfalar 106 - 108

9.
Omuz ağrısı olan hastanın yüzünü de muayene ediyor muyuz?
Do we inspecting the patient face who has shoulder pain?
Zeynep Issı, Yüksel Erkin
PMID: 32297960  doi: 10.5505/agri.2018.14892  Sayfalar 109 - 112

EDITÖRE MEKTUP
10.
Kronik böbrek hastalığına bağlı adhezif kapsülitli hastada trombosit zengin plazma enjeksiyonu
Platelet-rich plasma injection in a patient with adhesive capsulitis due to chronic kidney disease
Hüma Bölük Şenlikci, Sevgi İkbali Afşar, Selin Özen
PMID: 32297967  doi: 10.14744/agri.2019.83435  Sayfalar 113 - 114   
Copyright © 2024 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.