ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 36  Sayı: 1  Yıl: 2023
 
Migren başağrısında büyük oksipital sinir bloğu uygulama sonuçlarımız [Ağrı]
Ağrı. 2017; 29(1): 33-37 | DOI: 10.5505/agri.2016.57625  

Migren başağrısında büyük oksipital sinir bloğu uygulama sonuçlarımız

Serdar Çatav, Filiz Alkaya Solmaz, Pakize Kırdemir
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad

Amaç: Bu çalışma, migren hastalarının tedavisinde büyük oksipital sinir bloğu (GON) etkinliğini değerlendirmek amacı ile yapıldı.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 2014–2015 yılları arasında migren tanısı almış 28 hasta dahil edildi. GON bloğu işlemi eksternal oksipital protuberans 2 cm laterali ve 2 cm inferiyoruna 1.5 ml %2 lidokain uygulanarak yapıldı. GON bloğu işlemi bilateral olarak 1 hafta ara ile 3 kez uygulandı. Hastanın VAS değerleri, atak sıklığı, atak süresi ve analjezik kullanım ihtiyacı işlem öncesinde değerlendirildi. İşlemden sonra 1. hafta, 1. ay, 3. ayda tekrar bu parametreler değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 42.21±10.13. VAS skoru işlem öncesi 9.28±0.72 iken, işlemden sonra 1. haftada 2.96±2.16, 1. ayda 2.60±1.96, 3. ayda 1.75±1.37 idi. Atak sıklığını işlem öncesi 9.42±4.51 iken, 1. ay 5.42±3.30, 3. ay da 3.57±3.14 olarak değerlendirdik.
Sonuç: Migren başağrısında GON bloğu 1.5 ml %2 lidokain ile güvenilir, basit ve efektif bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Büyük oksipital sinir bloğu, lidokain, migren.


The results of greater occipital nerve block applied for migraine headache

Serdar Çatav, Filiz Alkaya Solmaz, Pakize Kırdemir
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Suleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey

Objectives: The aim of this study was to evaluate the efficacy of greater occipital nerve (GON) block in the treatment of migraine patients.
Methods: This study included 28 patients diagnosed with migraine between 2014 and 2015. The GON block procedure was applied by administering 1.5 ml of 2% lidocaine 2 cm lateral and 2 cm inferior to the external occipital protuberance. The patients were evaluated in respect of VAS scores, attack frequency, attack duration and the need for analgesia before the procedure. These parameters were evaluated again at 1 week, 1 month and 3 months after the procedure.
Results: The mean age of the patients was 42.21±10.13 years. The mean VAS score was 9.28±0.72 before the procedure and 2.96±2.16 at 1 week, 2.60±1.96 at 1 month and 1.75±1.37 at 3 months. The frequency of attacks was 9.42±4.51 before the procedure and, 5.42±3.30 at 1 month and 3.57±3.14 at 3 months.
Conclusion: GON block with 1.5 ml of 2% lidocaine is a safe, simple and effective treatment method for migraine headache.

Keywords: Greater occipital nerve block, lidocaine, migraine.


Serdar Çatav, Filiz Alkaya Solmaz, Pakize Kırdemir. The results of greater occipital nerve block applied for migraine headache. Ağrı. 2017; 29(1): 33-37

Sorumlu Yazar: Filiz Alkaya Solmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.