ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 33  Sayı: 4  Yıl: 2021
 
Paget hastalığında alendronat tedavisine yanıt veren başağrısı olgusu [Ağrı]
Ağrı. 2012; 24(3): 135-138 | DOI: 10.5505/agri.2012.27576  

Paget hastalığında alendronat tedavisine yanıt veren başağrısı olgusu

Dilek Bozkurt, Fazilet Hız, Meral Çınar, Meltem Can
Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği/ İstanbul

Paget hastalığı kemik ağrısı, deformitesi, patolojik kırıklar, nörolojik semptomlarla (başağrısı, işitme kaybı, tinnitus vb.) karakterize kronik, fokal bir iskelet hastalığıdır.
İleri yaş grubunda sık görülür. Etyolojisinde viral ve genetik faktörler rol oynar. Hastaların çoğu asemptomatiktir. Tanı sıklıkla radyografi çekilirken rastlantısal bir bulgu olarak veya beklenmeyen serum alkalen fosfataz yüksekliği ile konur. Gelişebilecek kemik deformiteleri ve nörolojik komplikasyonlar nedeniyle yaşam kalitesi olumsuz etkilenir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi önem taşır. Tedavide en sık kullanılan ilaçlar bifosfanatlardır.
Burada başağrısı yakınması ile başvuran ve Paget hastalığı tanısı alan bir olgu sunulmuştur. Paget hastalığının tanı ve tedavisi, nörolojik komplikasyonları literatür ışığında gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Paget hastalığı, başağrısı, alkalen fosfataz, alendronat


Headache case which responds to the alendronate treatment in Paget's disease.

Dilek Bozkurt, Fazilet Hız, Meral Çınar, Meltem Can
Taksim Education And Research Hospital Department Of Neurology

Paget’s disease of bone is a chronic, focal skeletal disease which is characterized with bone pain and deformity, pathological fractures and neurological symptoms such as headache, hearing loss and tinnitus, etc. The frequency of the the disease increases in further ages. Viral and genetical factors play role in the etiology.. In the majority of cases are asymptomatic. It is often diagnosed with an incidental finding on radiography or an unexpected high serum alkaline phosphatase level. Bone fractures or neurological complications can negatively affect the quality of life. Early diagnosis and treatment is very because of these reasons. Bisphosphonates are the most frequently used medication in the treatment.
We present a case, who seeked medical help because of headache and diagnosed as Paget’s disease. Neurological complications, the diagnosis and treatment of Paget’s disease were reviewed in the literature.

Keywords: Paget’s disease, headache, alkaline phosphatase, alendronate


Dilek Bozkurt, Fazilet Hız, Meral Çınar, Meltem Can. Headache case which responds to the alendronate treatment in Paget's disease.. Ağrı. 2012; 24(3): 135-138

Sorumlu Yazar: Dilek Bozkurt, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.