ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  The Turkish Society of Algology | Ağrı Dergisi Ağrı: 35 (4)
Volume: 35  Issue: 4 - 2023
Show Abstracts | << Back
FRONT MATTER
1.Front Matter

Pages I - V

REVIEW
2.Plan A blocks
Hadi Ufuk Yörükoğlu, Sevim Cesur, Can Aksu, Alparslan Kuş
PMID: 37886870  doi: 10.14744/agri.2022.02256  Pages 187 - 194

EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES
3.The relationship between screen exposure and neck disability, headache, stress, depression, and anxiety in university students
Halil Yılmaz, Evrim Göz
PMID: 37886871  doi: 10.14744/agri.2023.48657  Pages 195 - 204

4.The effect of lumbar multifidus cross-sectional areas on transforaminal epidural steroid injection: An observational clinical study
Rekib Saçaklıdır, Efe Soydemir, Savaş Şencan, Osman Hakan Gündüz
PMID: 37886869  doi: 10.14744/agri.2022.42744  Pages 205 - 211

5.Effect of physical activity level on pain, functionality, and quality of life in migraine patients
Gamze Sağlı Diren, Pınar Kaya Ciddi, Gizem Ergezen, Mustafa Şahin
PMID: 37886861  doi: 10.14744/agri.2022.26504  Pages 212 - 219

6.The effect of consecutive facet medial branch radiofrequency denervation and dorsal root ganglion pulse radiofrequency therapy on lumbar facet joint pain
Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, Şebnem Rumeli
PMID: 37886865  doi: 10.14744/agri.2022.42713  Pages 220 - 227

7.The effect of erector spinae plane block on the use of anesthetic medications in lumbar spine surgery
Masoud Nashibi, Parisa Sezari, Farhad Safari, Houman Teymourian, Sogol Asgari, Kamran Mottaghi
PMID: 37886866  doi: 10.14744/agri.2022.48992  Pages 228 - 235

8.The investigation of antidepressant and anxiolytic effects of pregabalin and its mechanisms of action in rats
Şule Aydın, Cansu Kılıç Tatlıcı, Mustafa Erhan Çivgin, Zeynep Gül Yazıcı, Cafer Yıldırım, Setenay Dinçer Öner, Fatma Sultan Kılıç
PMID: 37886867  doi: 10.14744/agri.2022.98474  Pages 236 - 243

9.Pain beliefs of cancer patients and associated factors
Ülkü Özdemir, Aysel Tokaç Akdeniz
PMID: 37886863  doi: 10.14744/agri.2022.55798  Pages 244 - 253

INTERVENTIONAL TREATMENT
10.Comparison of the effectiveness of transversus abdominis plane block with laparoscopy or ultrasonography in laparoscopic cholecystectomy operations
İlter Soytürk, Zahide Doğanay, Hale Kefeli Çelik
PMID: 37886858  doi: 10.14744/agri.2022.01709  Pages 254 - 264

CASE REPORTS
11.Intravenous methylprednisolone as a transition treatment in red ear syndrome: A case report
Serdar Kokar, Uğur Uygunoğlu
PMID: 37886860  doi: 10.14744/agri.2021.23911  Pages 265 - 268

12.A rare cause of headache; case report of trigeminal neuralgia concomitant with idiopathic intracranial hypertension
Burcu Özalp Horsanalı, Hüsnü Yılmaz, Meltem Uyar, Can Eyigör
PMID: 37886859  doi: 10.14744/agri.2021.14471  Pages 269 - 272

13.The effectiveness of the erector spinae plane block using methylprednisolone and bupivacaine in post-herpetic neuralgia: Case series
Uğur Peksöz, Ümran Öner, Mine Çelik
PMID: 37886862  doi: 10.14744/agri.2021.43926  Pages 273 - 277

LETTER TO THE EDITOR
14.An unexpected circumstance detected in a patient presenting with radicular low back pain
Alper Mengi, Uğur Uygunoğlu
PMID: 37886868  doi: 10.14744/agri.2023.15013  Pages 278 - 280
Abstract | Full Text PDF

15.The effectiveness of high dose steroid in post-corona severe headache
Nermin Tepe, Oktay Faysal Tertemiz
PMID: 37886864  doi: 10.14744/agri.2022.33410  Pages 281 - 283
Abstract | Full Text PDF

OTHER
16.Reviewer List

Page 284
Abstract | Full Text PDF

Pain beliefs of cancer patients and associated factors [Ağrı]
Ağrı. 2023; 35(4): 244-253 | DOI: 10.14744/agri.2022.55798  

Pain beliefs of cancer patients and associated factors

Ülkü Özdemir1, Aysel Tokaç Akdeniz2
1Department of Internal Medicine Nursing, Erciyes University Faculty of Health Sciences, Kayseri, Türkiye
2Department of General Surgery Intensive Care, Kayseri City Hospital, Kayseri, Türkiye

Objectives: The aim is to determine the pain beliefs and related factors of cancer patients.
Methods: The study was designed as a descriptive and analytical type. It was completed between January and June 2019 with 100 individuals who were 18 years of age or older, who were receiving chemotherapy, and who agreed to participate in the study. Data were collected using a patient information form, a pain assessment form, and the Pain Beliefs Scale.
Results: In the results of the regression analysis, the psychological belief scores of those who acted nervously were statistically 0.408 points higher than those who acted calmly. Organic beliefs scores were statistically 0.814 points and 0.599 points higher in basically literate and primary school graduates, respectively, compared to university graduates. They were 0.372 points higher for those whose income was less than their expenditure compared to those whose income was balanced with their expenditure, 0.414 points higher in those who had experienced pain in the last 6 months compared to those who had not, and 0.561 points higher in those who did not use non-pharmacological methods in pain control compared to those who did. Those who expressed pain verbally were found to have points that were 0.447 higher than those who did not say they had pain.
Conclusion: Based on the results obtained, it is recommended that cancer patients be given training that will improve self-management and self-efficacy with cognitive-behavioral methods, taking into account their pain beliefs and affecting factors, in order for them to be successful in pain management.

Keywords: Beliefs, cancer, pain.


Kanser hastalarının ağrı inançları ve ilişkili faktörler

Ülkü Özdemir1, Aysel Tokaç Akdeniz2
1Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Kayseri
2Kayseri Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Yoğun Bakım, Kayseri

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kanser hastalarının ağrı inançları ve ilişkili faktörleri belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve analitik tipteki çalışma, Ocak 2019–Haziran 2019 tarihlerinde 100 birey ile tamamlandı. On sekiz yaş ve üstündeki, kemoterapi tedavisi almakta olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden bireyler çalışmaya dahil edildi. Veriler, hasta bilgi formu, ağrı değerlendirme formu ve Ağrı İnançları Ölçeği kullanılarak toplandı.
Bulgular: Regresyon analizi sonuçlarına göre sinirli davrananların psikolojik inanç puanları istatistiksel olarak sakin davranan-lardan 0,408 puan fazla bulundu. Organik inançlar puanları istatistiksel olarak; okuryazar ve ilköğretim mezunlarında üniversite mezunlarına göre sırasıyla 0,814 puan ve 0,599 puan, geliri giderden az olanlarda gelir giderle dengeli olanlara göre 0,372 puan, son altı ay ağrı yaşayanlarda yaşamayanlara göre 0,414 puan, ağrı kontrolünde nonfarmakolojik yöntem kullanmayanlarda kullananlara göre 0,561 puan, ağrıyı sözel ifade edenlerde ağrısı olduğunu söylemeyenlere göre 0,447 puan fazla bulundu.
Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, kanser hastalarında ağrı yönetiminin başarılı olabilmesi için ağrı inançlarının ve etkileyen faktörlerin göz önünde bulundurularak, bilişsel-davranışçı yöntemlerle, öz yönetim ve öz yeterliliği geliştirecek eğitimlere yer verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, inançlar, kanser.


Ülkü Özdemir, Aysel Tokaç Akdeniz. Pain beliefs of cancer patients and associated factors. Ağrı. 2023; 35(4): 244-253

Corresponding Author: Ülkü Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.