ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Pain management in blind, painful eyes: Clinical experience with retrobulbar alcohol injection in 4 cases [Ağrı]
Ağrı. 2011; 23(1): 43-46 | DOI: 10.5505/agri.2011.99705  

Pain management in blind, painful eyes: Clinical experience with retrobulbar alcohol injection in 4 cases

Oya Yalçın Çok1, Hatice Evren Eker1, Sılay Cantürk2, Rana Yaycıoğlu2, Anış Arıboğan1, Gülnaz Arslan1
1Baskent University, Department of Anaesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
2Baskent University, Department of Ophthalmology, Ankara, Turkey

Ocular pain is often difficult to treat and may be caused by many eye diseases. First step in pain management is medical therapy combined with analgesics, however severe and resistant cases may require neurolytic eye blocks or definitive surgery. The retrobulbar block with neurolytic agents such as alcohol may be preferred, if the eye is cosmetically normal or the patient is medically or psychologically unsuitable for enucleation or evisceration. Here, we present successful and efficient pain management with retrobulbar alcohol injection in 4 patients with painful blind eyes. The patients with neovascular glaucoma presenting with painful blind eyes were accepted to our clinic for pain management. The patients had continuous pain with an increasing severity in the last months. We planned to perform retrobulbar alcohol injection as the pain of the patients were resistant to medical therapy and we noted measurement of verbal analogue scale for pain (VAS) before the block (7, 9, 9 and 10, respectively), after retrobulbar lidocaine and alcohol injection, at postoperative 1st day, 1st,2nd 3rd and 4th week, 3rd, 4th, 5th, 6th and 12th months. We also noted the early and late complications. On the first day after injection, no patient required additive analgesic therapy and their VAS scores were 0, 0, 0 3, respectively.Except a patient who underwent enucleation because of a bacterial infection, others’ VAS scores were 1, 0 and 1 at 12th months’ assessment. We suggest that neurolytic retrobulbar block is an efficient pain management strategy in blind painful eyes.

Keywords: Painful, blind eye, retrobulbar injection, alcohol, neovascular glaucoma


Görmeyen ağrılı gözlerde retrobulber alkol enjeksiyonu: 4 olguda ağrı tedavisi

Oya Yalçın Çok1, Hatice Evren Eker1, Sılay Cantürk2, Rana Yaycıoğlu2, Anış Arıboğan1, Gülnaz Arslan1
1Başkent Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara
2Başkent Üniversitesi, Göz Hastalıkları AD, Ankara

Oküler ağrı birçok göz hastalığından kaynaklanabilen ve sıklıkla tedavisi güç bir durumdur. Bu ağrı tedavisinde nedene yönelik medikal tedavi ve çeşitli analjezikler kullanılırken, daha ciddi ve tedaviye dirençli olgularda nörolitik göz blokları ve cerrahi yöntemlere geçilebilmektedir. Ancak, göz kozmetik olarak normal görünümlü ise ve hastalar tıbbi ve psikolojik olarak enükleasyona uygun değillerse, nörolitik ajanlarla retrobulber blok tercih edilmektedir. Nörolitik retrobulber blok için kullanılan ajanlar alkol, fenol ve klorpromazindir. Burada retrobulber alkol enjeksiyonu ile nöroliz sonrası başarılı ve etkin ağrı tedavisi sağlanan neovasküler glokom kaynaklı oküler ağrısı olan 4 olgu sunulmaktadır. Neovasküler glokom tanısı ve absolü görme kaybı ile takip edilen 82, 78, 67, 58 yaşlarında 3 kadın ve 1 erkek hasta kliniğimize ağrı tedavilerinin düzenlenmesi için kabul edildi. Son aylarda şiddeti artan, sürekli oküler ağrısı olan hastaların ilk geliş VAS değerleri sırasıyla 7, 9, 9 ve 10’du. Medikal tedavilerden ağrı açısından yarar görmeyen hastalara tedavi amaçlı absolüt alkol ile retrobulber blok uygulaması planlandı. Hastaların VAS düzeyleri ve komplikasyonlar enjeksiyon öncesi, lidokain ve nörolitik enjeksiyonu sonrası, postoperatif 1. gün, 1., 2., 3., 4. hafta, 2., 3., 4., 5., 6. ve 12. ayda kaydedildi. Enjeksiyon sonrası ilk gün Verbal Analog Skala (VAS) değerleri 0, 0, 0 ve 3 olan hastaların ek analjezik gereksinimleri ortadan kalktı. Blok dışı nedenlerle enükleasyona giden bir hasta dışında, diğer hastaların 12. ay takiplerinde VAS skorları 1, 0, 1 olarak tespit edildi. Oküler ağrı tedavisinde nörolitik retrobulber bloğun multidisipliner yaklaşımda cerrahiden önce etkin bir alternatif yöntem olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, görmeyen göz, retrobulber enjeksiyon, alkol, neovasküler glokom


Oya Yalçın Çok, Hatice Evren Eker, Sılay Cantürk, Rana Yaycıoğlu, Anış Arıboğan, Gülnaz Arslan. Pain management in blind, painful eyes: Clinical experience with retrobulbar alcohol injection in 4 cases. Ağrı. 2011; 23(1): 43-46

Corresponding Author: Oya Yalçın Çok, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.