ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Comparison of the diagnoses, the outpatient clinics they visited, and the number of visits of patients with and without a diagnosis of fibromyalgia syndrome: Do patients with fibromyalgia syndrome come to the hospital more often? [Ağrı]
Ağrı. 2023; 35(3): 148-152 | DOI: 10.14744/agri.2022.99076  

Comparison of the diagnoses, the outpatient clinics they visited, and the number of visits of patients with and without a diagnosis of fibromyalgia syndrome: Do patients with fibromyalgia syndrome come to the hospital more often?

Mehmet Okçu1, Mustafa Yemliha Ayhan2, Figen Tuncay2, Fatmanur Aybala Koçak2, Yakup Erden3, Yıldız Gonca Doğru2, Samet Sancar Kaya2
1Division of Pain Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Medicine, Kırşehir, Türkiye
3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İzzet Baysal Physical Treatment Training and Research Hospital, Bolu, Türkiye

Objectives: Fibromyalgia syndrome (FMS) has a wide spectrum of symptoms that includes all body parts. So FMS is a great imitator. This brings to mind the possibility that fibromyalgia patients visit outpatient clinics in many departments more than non-fibromyalgia patients. However, there is not enough data on this subject. This study aims to compare the number of outpatient visits of patients with FMS with those without a diagnosis of FMS and to examine their diagnoses.
Methods: The diagnoses of 140 patients (70 with fibromyalgia and 70 controls), and departments of the outpatient clinics they visited were analyzed retrospectively. In the control group, patients who visited the same outpatient clinic with the complaint of knee pain, but who did not have FMS and who had never been diagnosed with FMS before, were recruited as age- and gender-matched.
Results: The total number of outpatient clinic visits, as well as the number of visits to physical medicine and rehabilitation, obstetrics and gynecology, general surgery, internal medicine, and psychiatry departments, were significantly higher in fibromyalgia group patients compared to the control group. In addition, the number of diagnoses in the 5th chapter (mental, behavioral, and neurodevelopmental disorders, F01-F99) of International Classification of Diseases-10 was significantly higher in the fibromyalgia group.
Conclusion: It should be kept in mind that patients with FMS visit more hospitals and outpatient clinics than other patients. Physicians and patients should be informed about this issue to reduce unnecessary health costs.

Keywords: Fibromyalgia, outpatient clinic visit, the economic burden.


Fibromiyalji sendromu tanısı olan ve olmayan hastaların başvurdukları poliklinik bölümleri, başvuru sayıları ve aldıkları tanıların karşılaştırılması: Fibromiyalji sendromu tanısı olan hastalar, hastaneye daha mı sık geliyor?

Mehmet Okçu1, Mustafa Yemliha Ayhan2, Figen Tuncay2, Fatmanur Aybala Koçak2, Yakup Erden3, Yıldız Gonca Doğru2, Samet Sancar Kaya2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ağrı Tıbbı Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye
3İzzet Baysal Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Bolu, Türkiye

Amaç: Fibromiyalji sendromu tüm vücut bölgelerini içeren çok geniş bir semptom spektrumuna sahiptir. Dolayısıyla fibromiyalji sendromu büyük bir taklit edicidir. Bu durum fibromiyalji sendromu olan hastaların, birçok bölüm polikliniğine, fibromiyalji sendromu olmayan hastalara göre daha fazla başvuruyor olma ihtimalini akla getirmektedir. Fakat bu konuda yeterli veri yoktur. Bu çalışmanın amacı, fibromiyalji sendromu olan hastaların poliklinik başvuru sayılarını fibromiyalji sendromu tanısı olmayanlarla karşılaştırmak ve aldıkları tanıları incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 140 hastanın (70’i fibromiyalji sendromu olan hasta, 70’i kontrol) son bir yıl içinde başvurduğu poliklinik bölümleri, poliklinik başvuru sayıları ve aldıkları tanılar retrospektif olarak incelendi. Kontrol grubu olarak aynı polikliniğe diz ağrısı şikayetiyle başvuran ancak kendisinde fibromiyalji bulunmayan daha önce de hiç fibromiyalji sendromu tanısı almamış olan hastalar, yaş ve cinsiyet eşleştirilmiş olacak şekilde alındı.
Bulgular: Fibromiyalji sendromu olan hastaların kontrol grubuna göre toplam poliklinik başvuru sayısı; fiziksel tıp ve rehabilitasyon, kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi, dahiliye ve psikiyatri bölümlerine olan başvuru sayısı anlamlı olarak daha yüksekti. Ayrıca, Uluslararası Hastalık Sınıflandırması-10 sisteminin beşinci bölümünde (zihinsel, davranışsal ve nörogelişimsel bozukluklar, F01-F99) yer alan tanı sayısı da fibromiyalji grubunda anlamlı olarak daha yüksekti.
Sonuç: Fibromiyalji sendromu olan hastaların diğer hastalara göre daha fazla hastane ve poliklinik ziyareti yaptığı akılda tutulmalıdır. Gereksiz sağlık masraflarını azaltmak için hekimler ve hastalar bu konuda bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, poliklinik başvurusu, ekonomik yük.


Mehmet Okçu, Mustafa Yemliha Ayhan, Figen Tuncay, Fatmanur Aybala Koçak, Yakup Erden, Yıldız Gonca Doğru, Samet Sancar Kaya. Comparison of the diagnoses, the outpatient clinics they visited, and the number of visits of patients with and without a diagnosis of fibromyalgia syndrome: Do patients with fibromyalgia syndrome come to the hospital more often?. Ağrı. 2023; 35(3): 148-152

Corresponding Author: Mehmet Okçu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.